Na stránce Úsporných spotřebičů můžete získat přehled o krbových kamnech s emisemi a účinnostmi převyšující výrazně dnešní limity. Internetová stránka sestavuje výrobky nezávisle, pouze na základě objektivních údajů a dle dostupnosti výrobků na českém trhu.

Proč řešit emise krbových kamen?

Lokální topeniště, mezi které patří i krbová kamna nebo krbové vložky, vypouští do ovzduší největší množství znečišťujících látek. Provozováním neúčinných kamen na tuhá paliva (především na uhlí) tak znečišťujeme ovzduší nejen našim sousedům, ale také sami sobě. Mezi nejnebezpečnější znečišťující látky patří benzo(a)pyren a prachové částice PM10 a PM2,5. Tyto malé prachové částice jsou velmi nebezpečné, protože se mohou dostat hluboko do dýchacího ústrojí. Kotle a krbová kamna s nízkými emisemi jsou tedy nejen základní požadavek, ale také je to předpoklad pro zdravý život v čistém zdravotním prostředí.

Dnešní požadavky

Dnešní požadavky účinnosti a maximálních emisí především vychází z evropského nařízení 2015/1185. Dle tohoto předpisu došlo od 1. ledna 2022 k nárůstu minimálních požadavků a maximálních emisních limitů na krbová kamna, které výrobci nově uvádějí na trh.

Přesto je v hodnotách emisí stále rezerva a některé moderní výrobky současné požadavky ještě více překonávají. Na stránce Úsporných spotřebičů je dostatečný výběr krbových kamen dostupných na českém trhu s velmi přísnými limity maximálních emisí.

Doporučená účinnost a maximální emise

Internetová stránka Úsporné spotřebiče (www.uspornespotrebice.cz) v sekci Dům – Krbová kamna uvádí dostupné produkty na pevná paliva (pouze na pelety nebo dřevěná polena), které mají velmi nízké emise a vysokou účinnost. Hodnoty buď odpovídají přísným hodnotám dle evropské legislativy či ji v některých případech ještě převyšují. Kamna lze vybírat z tohoto seznamu nebo dle parametrů uvedených v tabulce.

Dřevěné palety

Dřevěná polena

Min. energetická třída

A+

A+

Emise pevných částic (mg/m3)

20

40

Emise pevných částic (mg/m3)

300

1500

Emise organického uhlíku (mg/m3)

60

120

Emise oxidů dusíku (mg/m3)

200

200

Doporučované minimální požadavky na účinnost a maximální emise krbových kamen

Michal Staša

Článek vznik v rámci projektu HACKS