Jak funguje fotovoltaika na balkóně?

Fotovoltaické panely určené na balkón mají menší rozměry, protože balkóny zpravidla nenabízejí příliš mnoho prostoru. Z toho zároveň vyplývá, že fotovoltaiky umístěné na balkóně produkují méně energie než klasické fotovoltaické elektrárny. To se také odráží nejen na způsobu jejich zapojení, ale i jejich hlavnímu účelu.

Fotovoltaika na balkón slouží k tomu, abyste nahradili část spotřeby elektřiny energií vlastní a pár tisíc korun ročně tak ušetřili. Zapomenout přitom nesmíte na skutečnost, že fotovoltaické panely na balkón přivádí elektřinu přímo do vašich zásuvek a nedisponují žádnou baterií, kde by mohla být elektřina kumulována. Zároveň není možné odvádět přebytky elektrické energie do sítě.

Elektřinu je tak potřeba spotřebovávat ve chvíli, kdy je vyráběna. Nejvyšší produkce tak bývá kolem poledne, kdy jsou však děti ve škole a vy v práci. Vhodné je tak myslet na to, zda můžete nastavit provoz spotřebičů na tuto dobu. Ideální je u pračky, myčky, robotického vysavače apod. používat odložený start, totéž pak platí třeba u ohřevu vody, pokud jej nemáte řešený centrálně.

Jaká je návratnost fotovoltaiky na balkóně?

Ačkoli se návratnost fotovoltaiky na balkóně značně liší podle toho, jak umíte energii využívat. Můžete s ní ročně ušetřit i vyšší tisíce korun. Od toho se pak odvíjí i návratnost této investice, protože ta u fotovoltaiky na balkón činí 8-12 let. Této návratnosti je dosaženo i díky skutečnosti, že pořizovací cena setu pro balkónovou fotovoltaiku je výrazně nižší než u klasických solárních panelů.

Co je potřeba zařídit, abyste si mohli dát fotovoltaiku na balkón?

Před vlastním pořízením fotovoltaiky na balkón je potřeba zařídit a ověřit si několik věcí.

Aby se vám skutečně investice do fotovoltaiky na balkón vyplatila, je vhodné, aby byl balkón směřován na jih a nic mu nestínilo. Ideálního sklonu 35 ° je možné dosáhnout při instalaci.

Nejprve je nutné podat žádost o schválení umístění fotovoltaických panelů na balkon bytovému družstvu nebo sdružení vlastníků jednotek. U řady domů totiž platí určitá pravidla, která umístění fotovoltaických panelů, rekuperačních jednotek či tepelných čerpadel omezují, a to v ohledu na zachování estetiky domu. Dejte si však pozor na skutečnost, že pokud se byt nachází v památkově chráněném domě, je možné na základě kladného stanoviska NPÚ pouze na střechy.

Až je umístění fotovoltaiky na balkon schváleno, je potřeba si pořídit relé, které zamezí proudění přebytků elektrické energie do sítě. Funguje to tak, že ve chvíli, kdy fotovoltaika produkuje více energie, než je aktuální spotřeba, systém se odpojí.

Před zprovozněním balkonové fotovoltaiky byste měli pamatovat i na to, že musíte kontaktovat svého distributora elektrické energie. Ten vám předloží podmínky zprovoznění fotovoltaických panelů na balkon, stav vašeho elektroměru, ale i nutné dokumenty, které mu musíte později zaslat.

Jak je to s dotacemi na fotovoltaiku na balkóně?

Bohužel v současné době Státní fond Ministerstva životního prostředí v rámci výzev Nová zelená úsporám, Nová zelená úsporám Light a Oprav dům po babičce na balkónové fotovoltaické panely žádnou dotaci neposkytuje.

Výhody plynoucí z dotačních programů na fotovoltaické elektrárny je možné v bytových domech čerpat pouze na klasické fotovoltaické elektrárny. Ty musí být propojeny s distribuční soustavou v domě, kde bude většina vyrobené elektrické energie využita.

V případě zřízení fotovoltaické elektrárny na střeše domu mohou o dotaci žádat bytová družstva, sdružení vlastníků jednotek nebo ostatní fyzické a právnické osoby, v jejichž vlastnictví je bytový dům.

Jaké výhody má klasická fotovoltaická elektrárna na střeše bytového domu?

Fotovoltaická elektrárna umístěná na střeše bytového domu nabízí řadu výhod. Nejenže na její pořízení můžete čerpat dotace ze SF ŽP ČR, jak již bylo výše uvedeno, ale přebytky mohou být uskladňovány v baterii, případně mohou přetékat do sítě. Navíc je tato dotace ze fondu poskytována ve formě zálohových plateb, díky tomu není nutné nést od počátku veškeré náklady z vlastního rozpočtu.

V rámci dotace Nová zelená úsporám na fotovoltaickou elektrárnu pak mohou vlastníci bytových domů, SVJ nebo BD čerpat 15 000 Kč za 1 kWp instalovaného výkonu (tedy výkonu FVE při testovacích podmínkách), dále pak 10 000 Kč za každý 1 kWh akumulačního systému, ale i 10 000 Kč za bytovou jednotku sdílející elektřinu z FV systému a připojenou k systému optimalizace spotřeby energie.

Produkovaná elektrická energie pak může být rovnoměrně distribuována k obyvatelům domu. Častěji se však používá do společně užívaných prostor domu, jako je osvětlení chodeb, sklepů, užitkových místností nebo i k provozu výtahu.

Střešní fotovoltaické elektrárny pak lze při splnění speciálních podmínek instalovat i na domy v památkových zónách. Dejte si však pozor na to, že každý jednotlivý případ je posuzován samostatně a mohou být stanoveny specifické podmínky pro instalaci střešních fotovoltaických panelů.

Kdo ještě může čerpat dotaci na zřízení fotovoltaické elektrárny?

V současné době mohou čerpat dotaci na zřízení fotovoltaické elektrárny i majitelé rodinných domů, kteří je užívají k trvalému bydlení, vlastníci řadových domků, ale i příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky. Maximální výše dotace pak činí až 200 000 Kč.