Montáž na kotevní patky do betonu

Kotevní patky slouží k bezpečnému ukotvení stavby do betonového základu a jsou svým profilem uzpůsobeny pro různé druhy a tvary sloupků.

Při montáži pergoly je důležité, abyste vybrali vhodné kotevní patky a postupovali správně při jejich instalaci. V nabídce jsou dnes patky pozinkované nebo nerezové. Ty nerezové jsou sice dražší, ale mají delší životnost. Dále jsou patky, které se usazují zároveň s betonováním základu nebo patky, které se kotví do již vyzrálého betonového základu, kde budete potřebovat k této montáži ještě ocelové kotvy.

Umístění patek si pečlivě vyměřte, vykopejte díry v nezámrzné hloubce cca 80 cm a patky zabetonujte tak, aby byly všechny v rovině. Před další montáží je potřeba mít beton již vyzrálý. Pro betonování základu je vhodnější použít pytlovaný beton s vhodným poměrem všech složek.

Montáž na zemní vruty

Zemní vruty jsou určeny pro rychlejší a ekonomičtější ukotvení staveb bez použití betonu. Další výhodou je snadná demontáž stavby, bez nutnosti demolice betonových základů.

Nejdůležitější parametr při výběru je nosnost jednotlivých zemních vrutů, které zvolíme podle typu stavby. Instalují se pomocí instalačního kříže nebo strojně.

Kotvení do zdiva

Pergolu kotvenou ke zdi je vždy lepší mít již zanesenou v projektu domu. Pokud pergolu kotvíte k domu dodatečně, musí být v místě ukotvení pevný materiál. Je třeba počítat i se zateplením fasády, kdy by se mohl vytvořit tepelný most a vznikat vlhké mapy. K tomuto účelu jsou vytvořeny speciální kotevní sady dle druhu a materiálu zateplení.

Kotevní sady do zatepleného zdiva

Kotevní sadu vybíráme dle typu a tloušťky zateplení a zda je zdivo duté či plné. Sady jsou dimenzovány tak, aby se váha pergoly opírala o zdivo, a ne o jeho zateplení. Nemusíte se tak bát, že bude zateplení narušeno.

Kotevní prvky do zdiva bez zateplení

Při kotvení pergoly do nezatepleného zdiva máte na výběr více možností ukotvení.
Můžete využít:

  • Turbošrouby - časově nenáročná montáž, pevnější spoj než má šroub s hmoždinkou.
  • Vrut s hmoždinkou - nejčastější typ kotvení do zdiva. Pozor na vhodný druh hmoždinky.
  • Závitová tyč - ukotvena pomocí chemické kotvy do zdiva. Zde volíme šířku a délku závitové tyče dle typu zatížení stavby na zdivo. (Při použití chemické kotvy se používají plastová nebo ocelová sítka.)

U zakoupených pergol bývá vždy podrobný návod na montáž a ve dvou a více lidech ji jistě zvládnete. Pokud se na montáž svépomocí necítíte, oslovte některou ze specializovaných montážních firem. Cena montáže startuje na 10 tisících kč.