Pro odhlučnění existují speciální, těžké, lisované akustické desky, které zvuk nejen velmi účinně pohltí, ale ani ho nepropouštějí dál.

Zdroj: Youtube

Pro rázné odhlučnění je nutné mít na mysli to, že se jedná o odhlučnění opravdu celé místnosti v bytě – od stropu, přes stěny až k podlaze. Při aplikaci odhlučňovacích panelů pouze na strop nebude výsledek úplně maximální, zvuk se bude díky zvukovodivému železobetonu šířit po stěnách dál.

Způsobů odhlučnění je více. Odlišují se tím, zda nám jde o zabránění průniku hluku ven nebo naopak.

Pokud chcete, aby nešel hluk ven z vašeho domu, akustické desky aplikujte přímo na stěnu pomocí lepidla. Takto docílíte toho, že zvýšeným hlukem (například hudbou, hrou na nástroj či televizí) nebudete rušit sousedy i širší okolí. Na tyto desky lze také pro určitou estetiku interiéru umístit například omítku či obklady ze sádrokartonu. Po odhlučnění může přijít na řadu také vylepšení akustiky prostoru.

Pro zamezení hluku od hlasitých sousedů se nabízí vytvoření vzduchové mezery mezi předstěnou a samotnou stěnou. Vzduch je skvělým izolantem, a tak je tato metoda jednou z nejefektivnějších. Při použití této metody není nutné lepit akustické desky na stěny, ale pouze sestavit konstrukci z dřevěných hranolů a desky nalepit na ni.

Postup k úspěšné realizaci zvukové izolace

Nejprve je nutné změřit, kolik m2 materiálu bude k odhlučnění potřeba. Kvůli těžké váze akustických desek je dodáváme v rozměru 1x1m, aby se s nimi později lépe pracovalo a po připevnění na strop nedošlo k jejich utržení.

Aplikace desek nezabere příliš času, s několika pomocnýma rukama se jedná maximálně o dobu jednoho víkendu. Odhlučnění si však žádá trochu více prostoru pro práci, je tedy žádoucí vyklizení prostoru pro následnou manipulaci s deskami. Tak tomu věnujte dostatečnou pozornost.

Zdroj: Youtube

Další nutností je příprava povrchu zdí místnosti. K lepení se standardně používá polyuretanové lepidlo značky Den Braven, které pro lepší výdrž na stěnách potřebuje předchozí úpravu – doporučuje se taková úprava zdí, aby nebyl jejich povrch příliš hladký a lepidlo dobře drželo.

Pro lepení desek na strop doporučujeme vytvoření lehké nosné konstrukce, která usnadní práci při držení desky u stropu.

Jak funguje odhlučnění stěn v praxi?

Pokud je vaším cílem snížení celkového přenosu hluku, nejúčinnější bude aplikace lisovaných akustických desek. Tyto desky mají ideální vlastnosti jak pro zvukovou, tak pro tepelnou izolaci – nejsou totiž propustné a monolitické, jsou pevné a těžké. Při použití pouze klasických akustických profilovaných pěn sice dojde k vylepšení vnitřní akustiky, ale k samotnému odhlučnění takové desky neslouží.

Lidé většinou chápou polyuretanovou akustickou pěnu jako řešení pro kompletní odhlučnění. To je sice částečně pravda, akustické pěny částečně odhluční. Jejich hlavním úkolem je však zlepšení akustiky určitého prostoru. To znamená lepší porozumění a čitelnost zvuku, zvýraznění některých frekvencí a celkově vzájemné porozumění v interiéru. Nemají zdaleka ani takovou váhu a hutnost jako lisované desky - a právě váha je rozhodující pro efektivní pohlcení a izolaci zvuku.

Stavební konstrukce a jejich účinek

Stejně jako se například teplo šíří kovem, hluk se šíří konstrukcí. Záleží poté na materiálu, jak moc se hluk bude dále šířit. Železobetonové konstrukce a ostatní prefabrikované a lité konstrukce (laicky řečeno, například paneláky), patří mezi ty nejhorší.

Potíže s šířením hluku lze eliminovat mnohem lépe například u cihlových stěn, staveb z lehčích betonů (ytong) či novodobých chytrých tvarovek.

Zdroj: Youtube

Tyto tvarovky nejsou jednolité, ale spojené spárou, nemají proto takovou vodivost. Často se dnes používají také odlehčené cihly s dutinami. Právě tím, že jsou duté a mají malou objemovou hmotnost tolik nevodí a tím i izolují teplo a hluk lépe, než těžká plná cihla.

V tomto případě platí pravdilo – čím více materiálu, tím větší vodivost.

Realizace zvukové izolace dvěma způsoby

První variantou je nalepení přímo na stěnu. Touto instalací snížíte šíření hluku od vás, do vedlejších místností a podobně. V případě snahy zamezení hluku od sousedů se doporučuje instalace panelů na dřevěné latě, nejlépe trochu odsazené od stěny.

Další variantou je pak vytvoření předstěny na roštu ze dřeva. Hluk se tak dobře eliminuje v obou směrech, a navíc se zvýší účinnost akustické izolace o několik decibelů.

Izolace stropu a hluční sousedé

Pro zamezení hluku od sousedů nad námi se nabízí více řešení. Jedním z nich je takzvaná kročejová izolace, kdy se pod podlahu sousedů nad vámi instaluje izolační materiál, který pohltí dupání a těžké nášlapy.

Zdroj: Youtube

Ideálním materiálem pro izolaci stropu je klasicky lisovaná akustická izolační deska z malých fragmentů polyuretanové pěny. Ty dohromady netvoří jeden blok, ale bezpočet drobných kousků natěsnaných k sobě, a právě takovým materiálem se zvuk šíří jen velmi těžko.

A jak je to s izolací dveří?

Posledním neodhlučněným prvkem interiéru bývají většinou dveře, často se zdají jako ne úplně levná a jednoduchá záležitost. My vám však jedno takové snadné a poměrně levné řešení nabídneme.

Vhodným materiálem pro řešení tohoto problému jsou osvědčené lisované akustické desky. Přesně ty stejné, které fungují na stěny, chce to jen několik málo úprav a na vizuální část pak použít nějaký příjemnější materiál, jako třeba textilii či koženku. Ideální je začít vyndáním dveří z pantů, instalace tak bude mnohem snadnější a rychlejší. Z desek pak sestavíme tvar odpovídající žádané ploše dveří, vynecháme pouze místo pro kliku a zámek. Z potahového materiálu vyřízneme požadovaný tvar s mírným přesahem přes desku. Materiál potahu pak přetáhneme přes okraj desky a k vypnutí použijeme lepidlo či hřebíčky.

Posledním krokem jsou futra a problematická mezera mezi dveřmi a jejich rámem. Mezery se jednoduše zbavíme samolepicí izolační páskou, její tloušťku je třeba vždy zvolit o trochu větší, než je samotná mezera.

Omezení venkovního ruchu díky odhlučněným oknům

Nejen dveře, ale i okna tvoří akusticky důležitou část našich interiérů. Hluk, proudící skrz okna či nevyplněné okenní a dveřní prostory se dá eliminovat dvěma různými způsoby.

Jako první si představíme poklop z lisovaných akustických desek. V poměru cena – výkon se jedná o nejlepší možnou dostupnou variantu. Postup je naprosto jednoduchý. Lisovanou akustickou desku nalepíme na jinou, nejlépe dřevěnou desky, čímž ji zpevníme a lépe pak zarazíme do okenního či dveřního prostoru. Velikost lisované desky je vhodné udělat o něco větší, než je samotný okenní otvor (přibližně o 4 mm z každé strany). Lepidlo vždy použijte pouze na jednu z desek a před samotným přitisknutím desek k sobě ho nechte ještě 4 až 5 minut odvětrat.

Zdroj: Youtube

Druhou možností je použití akustického nařaseného závěsu, jedná se spíše o estetickou metodu, ne tak efektivní jako metoda předchozí. Setkáváme se s ní například u zádveří kin či divadel.

Aby akustický závěs dobře fungoval, měl by být nařasený ideálně v poměru 1,8 x šířka okna či dveří. Měl by být také ideálně ukotven od shora až k zemi, pokud si tedy spočítáme množství materiálu, které musíme pro tuto aplikaci pořídit, vidíme, že se jedná opravdu o dražší záležitost.