Nůžky je potřeba čas od času nabrousit.
Zdroj: Vitaly Korovin / Shutterstock.com

Jak nabrousit tupé nůžky: Nejúčinnější domácí triky

Možností, jak v domácích podmínkách nabrousit nůžky, je vícero. Při broušení nůžek jsou důležité dvě věci: musíme zachovat rovnou hranu a dodržet úhel břitu. Zakoupit můžeme speciální ostřič nůžek. Využít ale můžeme i další brusné pomůcky. Jak se s nimi brousí?

Na broušení nůžek jsou v obchodech k mání například

  • karborundové kotoučky do vrtačky,
  • pomůcky s vidiovými břity, 
  • diamantová destička na vibrační brusku.

S každým brousítkem se pracuje jinak. Zachování rovné hrany ostří nůžek a úhlu břitu je spíše věcí citu, pečlivosti i zkušenosti brusiče.

Nůžky můžeme nabrousit za pomoci brousku pro domácí broušení. Nůžky můžeme nabrousit za pomoci brousku pro domácí broušení. Zdroj: Venus Angel / hutterstock.com

Nicméně nůžky s vlastnoručně naostřeným břitem budou i při mírné nerovnosti stříhat lépe než ty s rovným, leč tupým ostřím.

Karborundové kotoučky

Jsou určeny k upnutí do sklíčidla elektrické vrtačky.

Na přední straně jsou opatřeny vodicím kroužkem. Často mají zároveň uprostřed drážku pro broušení nožů.

Práce je s nimi snadná, ale rovnou hranu se podaří zachovat velmi obtížně.

Pomůcky s vidiovými břity

Další prodávané pomůcky umožňují ruční protahování ostří nůžek dvojicí vidiových břitů. Jsou připevněné na různých držácích, někdy i na kapesních nožích a podobně.

Rovnou hranu obvykle nenaruší, obtížně se však dosahuje dostatečné ostrosti, zejména je–li ostří nůžek již více opotřebené nebo poškozené.

Diamantová destička

Velmi dobré výsledky se zachováním rovné hrany i úhlu břitu lze dosáhnout diamantovou destičkou. Upevníme ji k čelu rovinné vibrační brusky, kterou upneme do svěráku souběžně s kontrolní lištou tak, aby lišta svírala s rovinou destičky úhel ostřeného břitu nůžek.

S lištou pak lícujeme druhé rameno rozevřených nůžek, čímž úhel broušeného břitu snadno kontrolujeme.

Broušení o hranu skla či porcelánu

A ještě jedna jednoduchá, zdánlivě nedůvěryhodná metoda, spočívající v jakési imitaci stříhání

  • skleněných či porcelánových střepů,
  • skleněných trubiček
  • či hrdel láhví

Obě ramena táhneme po některém z uvedených předmětů, jako bychom se do něj chtěli zastřihnout. Nůžky se přitom snažíme udržovat skloněné blízko úhlu břitu.

Není–li ostří příliš opotřebené, funguje to.

Akční letáky