1. Bohatství a prosperita

Spousta lidí si myslí, že černé kočky přinášejí jen smůlu. Ovšem, když se podíváme do hluboké minulosti, mnohé starověké národy černé kočky uctívaly. Lidé věřili, že přinášejí bohatství. Vzniklo to z kočičího zvyku přinášet svým pánům dárky, jako mrtvé myši, žáby nebo ptáky. Mnohé starověké národy si tak brávaly černé kočky domů, protože věřily, že jim jednoho dne přinese zlatou minci.

2. Bezpečné cestování

Mít černou kočku ve své blízkosti, pokud cestujete, a to zejména na vodě, znamená být v bezpečí. Ocitnete li se na lodi, jachtě nebo plachetnici, určitě byste měli mít ve své blízkosti černou kočku, byť třeba jen plyšovou jako talisman.

Kdysi dávno, když cestování na moři bylo otázkou života a smrti a domů se často nevrátila celá posádka, byly černé kočky nedílnou součástí života na lodích. Zpočátku to bylo kvůli krysám, později se zvyk brát je s sebou na palubu doplnil legendou, že přinášejí námořníkům štěstí. Postupem času byly považovány za tak silné ochránce, že stály celé jmění a každá manželka námořníka či rybáře doma chovala černou kočku.

3. Ochránci domova a léčebné účinky

Kočky slyší i vidí věci, které my neslyšíme ani nevidíme. Stává se, že najednou ztuhnou a koukají do prázdna, zavrčí či zasyčí. Lidé odpradávna věří, že vidí duchy a snaží se je zahnat a ochránit nás před neviditelnými zlými silami.

Díky tomuto vnímání vám mohou kočky pomoci poznat, když má někdo ve vaší blízkosti negativní energii a zlé úmysly. Černé kočky jsou na toto obzvláště citlivé. Jejich vrnění je navíc i hojivé, je vědecky dokázáno, že jejich předení má frekvenci 25 až 140 Hz, které hojí kosti.

4. Plodnost a dobré zdraví

Staří Egypťané uctívali bohyni jménem Bast nebo Bastet, která byla často zobrazována jako černá kočka nosící vzácné šperky. Byla bohyní plodnosti a zdraví. Je pro to snadné vysvětlení, Egypťané spoléhali na řeku Nil, aby přežili. Dával jim zemědělskou prosperitu, kterou právě kočky ochraňovaly tím, že chytaly krysy a jiné hlodavce, kteří se snažili zničit úrodu. Kočky si braly i do svých domovů, kde, jak dobře víte, dokáží prospat i 20 hodin denně a postupem času se staly strážkyněmi domácností, žen a porodů.

5. Láska a manželství

Kočky obecně, a černé kočky obzvlášť, jsou považovány za užitečné strážce, protože odhánějí krysy a hady. Ve staré Anglii dokonce novomanželé často dostávali černé kotě jako svatební dar. Vysvětlení je jasné, lidé se tehdy živili převážně zemědělstvím a kočky chránily obydlí a úrodu před hlodavci.

Na černé kočky se proto začalo pohlížet jako na požehnání, přinášející bohatství v podobě bohaté úrody. Tím, že kočky zabíjely škůdce, kteří způsobují onemocnění, staly se symbolem zdraví a dlouhého života. Svobodné ženy věřily, že jim černá kočka přinese manžela.

Zajímá vás, jaké zvíře jste podle znamení? Podívejte se na toto video:

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.millersguild.com, www.mindbodygreen.com