V chovu slepic bohužel platí, že sebemenší chyba může mít fatální důsledky. Dokonce i zkušený chovatel sem tam něco opomene nebo zanedbá a přestože si to dodatečně uvědomí, na nápravu je už pozdě. Na co si dát obzvlášť pozor?

Jedy a chemikálie

Zahradu obvykle nevyužíváme jen k chovu slepic, pěstujeme zde také různé květiny a plodiny, které je třeba chránit před plevelem a škůdci. Týká se to i trávníku, kam pouštíme slepice. Použití herbicidů s plevelem rychle a účinně zatočí, ale může ohrozit i drůbež. Slepice ani nemusí přímo sezobnout granulku herbicidu, aby se otrávila. Stačí, když ho sní vstřebaný v trávě, vdechuje ho nebo se ho dotýká nohama. Nepříznivý vliv chemikálií se může projevit i ve zhoršené kvalitě vajec.

Stejně tak musíme dát pozor na likvidaci hlodavců pomocí jedů. Některé slepice spatřují v myších masitý příkrm, což se jim může stát osudné, pokud klovnou do myši, která byla otrávena prudkým jedem.

Ochrana před predátory

Snad každému se někdy stalo, že před ulehnutím ke spánku zapomněl zamknout branku nebo zavřít okno v přízemí. Musela by být velká náhoda, aby se zrovna tuto noc okolo domu plížil zloděj a čekal na příležitost. Pokud ale zapomenete zavřít kurník, je téměř jisté, že si sem najde cestu nějaký predátor a o pár slepiček vás připraví.

(Zdroj: https://www.slepicar.cz/blog/2248-nejhorsi-preslapy-pri-chovu-slepic.html)

Stres

Psychická pohoda je důležitá nejen pro člověka, ale i pro zvířata včetně slepic. Stres se může projevit sníženou produkcí vajec, zanášením, nebo dokonce větší náchylností k různým chorobám. Slepičky by se měly cítit příjemně a bezpečně, což zaručíte v první řadě správnou velikostí a zabezpečením kurníku. V zimě dbejte na jejich tepelnou pohodu a zvyšte přísun krmiva. Nikdy mezi sebou nemíchejte slepice různého stáří, v hejnu by docházelo k fyzickým bojům o vyšší příčky v hiearchii a zejména mladší slepice by to zle odnášely.

Nemoci a parazité

Včasné rozpoznání zhoršeného zdravotního stavu slepic bývá oříškem i pro zkušeného chovatele. Náhlý pokles v produkci vajec může být způsoben pouhým přepeřováním, někdy ale naznačuje i napadení parazity nebo vážnou nemoc, zvláště je-li doprovázen apatií a nechutenstvím. Správnou diagnózu zjistí jen veterinář, který navrhne další postup. Zatímco některé nemoci se dají vyléčit antibiotiky, jiné si vyžádají preventivní likvidaci celého hejna. Například ptačí chřipka a Newcastleská nemoc jsou o to zákeřnější, že se mohou přenést i na člověka. Jakékoli abnormální chování slepic by nás proto mělo vždy uvést do střehu. Zanedbání pravidelné kontroly jejich zdravotního stavu se opravdu nevyplácí.

(Zdroj: https://ceskykutil.cz/, únor 2020)