obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Čím namazat panty, povolit matice, odstranit pryskyřici, štípat dříví…

„Rozsypané hřebíky nebo šrouby snadno posbíráme silným magnetem. Výborné funguje také v trávě nebo ve sněhu,“ připomíná Josef Musil užitečnost několika drobných, ale osvědčených pomůcek a postupů.

Zajišťujeme topůrko

Pro zajištění topůrka (kladiva, sekery, motyky) můžeme využít tvárný klínek, zhotovený zploštěním kousku trubičky. Klínek má samoregulační vlastnosti, příliš silný klínek se sám zploští na přiměřenou hodnotu. Na zploštělé trubičce jen přibrousíme břit. Topůrko je vhodné předem naříznout v místě, kde budeme zatloukat klínek.

zajištění topůrka zajištění topůrka Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Olejujeme panty

Aby dveře nevrzaly, je nutné namazat panty. Mazivo nevyteče, když do jímky pantu vložíme kousek zmačkaného papírového ubrousku, na který olej nakapeme; ubrousek navíc olej dlouho udrží.

Povolujeme matici

Když je silně zarezlá, jde to těžko. Důležité je nespěchat a šroub nezničit. Pokud je matice na přístupném místě, poklepáváme po ploškách šestihranu razantními údery (s podepřením na druhé straně), aby se uvolnila koroze v závitu. Jestliže nad maticí vyčnívá kus závitu, očistíme jej drátěným kartáčem a pokapeme brzdovou kapalinou (nejlepší je červená). Někdo doporučuje kofolu. Vlhčení opakujeme a po několika hodinách zkoušíme matici povolit. Jakmile se trochu pohne, pohybujeme jí na obě strany, a pak už můžeme přimazávat řídkým olejem.

magnetem na drátku přitáhneme i zapadlé matky či šroubky magnetem na drátku přitáhneme i zapadlé matky či šroubky Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Vytahujeme šroubky či montážní klíč z nepřístupného místa 

Také šroubky, které zapadnou do nějaké skuliny, například v motoru auta, vytáhneme malým magnetem (tzv. nástěnkovým), ke kterému přivážeme slabý a poddajný drátek. Drátek můžeme podle potřeby prodloužit tužším drátem, aby přípravek bylo možné prostrčit do míst, kam potřebujeme. Silnějším magnetem takto vytáhneme i zapadlý montážní klíč.

Štípeme dříví sekyrkou

Při štípání velkých a těžkých špalíků dřeva je vhodnější do špalíku zaseknout sekeru, otočit ji břitem nahoru i se špalíkem a udeřit obrácenou sekerou do špalku. Špalík se vlastní vahou rozštípne.

při štípání si pomůžeme vahou samotného špalku při štípání si pomůžeme vahou samotného špalku Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Odstraňujeme pryskyřici

Při práci s čerstvými větvemi a kmeny jehličnanů nás může potřísnit pryskyřice, která se z rukou špatně odstraňuje. Když si na ruce rozetřeme libovolný tuk (sádlo, máslo, jedlý olej), pryskyřici rozpustí a mazlavou směs potom bez problémů solvinou umyjeme.

Brousíme nůžky

Při broušení zahradnických nůžek na brusce je důležité udržet správný úhel břitu v celé délce zakřivené čelisti. Vypomoci si můžeme špejlí, prostrčenou otvorem v čelisti a fixovanou kolíčkem na prádlo. Dlouhá špejle se snadno kontroluje ve vhodném náklonu.

broušení nůžek pod správným úhlem broušení nůžek pod správným úhlem Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Foto autor

Akční letáky