Jak napravit nežádoucí chování u psa? Především je třeba z naší strany, strany člověka, majitele, pečovatele a psího vychovatele dodržovat tři hlavní zásady: jasnost, stručnost a důslednost. Vyplatí se také zahrát na psí oblíbenou strunu, a tou jsou pamlsky. Věříme, že díky těmto základním pravidlům si postupně poradíte s každým problémem v chování vašeho psa.

Možné příčiny nežádoucího chování

Hlídání misky, hraček anebo svého pána je znakem majetnického chování psa. A k takovému chování mohl přispět jak jeho pán, předchozí způsob života psa anebo okolnosti. Psovi, který vykazuje majetnické chování, nesmíme dovolit pocit, že něco nebo někdo patří výhradně jemu. Krmivo mu přidělujeme jen v množství, které ihned zkonzumuje, abychom mohli prázdnou misku okamžitě odebrat. Hračky využíváme ke společným hrám. Po hře je zase uklidíme. Pamlsky mají plnit výhradně funkci odměny, nedáváme je psovi ve formě plnících hraček takzvaných dummies (pešků). Pelíšek majetnického psa uložíme tak, aby se kolem nijak zbytečně nechodilo, psa nepouštíme ani k sobě do postele nebo na pohovku. Pokud je v místnosti přítomna další osoba, nemazlíme se s psem.

Bezpečné odebrání předmětu

Brání-li si pes ukradený předmět, misku, hračku, musíme mu ji bezpečně odebrat. Není ale žádoucí projevit z naší stany jakýkoli zájem o danou věc. Je třeba upoutat psovu pozornost jiným způsobem tak, že danou věc pustí, například nechat spadnout klíče na zem nebo zazvonit na zvonek. To přesune psovu pozornost jinam, a my mu můžeme věc bezpečně vzít. Aby pes přišel na jiné myšlenky, osvědčila se také procházka. Ve volných chvílích pak se psem trénujeme dokonalé provedení povelů „fuj“ a „pusť“.

Udělejte výchovnou lekci zábavnou

Nebudeme psa odnaučovat špatné chování, ale naučíme ho chovat se správně. Ideální je udělat to pro psa zábavnou formou a mít na zřeteli hlavně to pozitivní. Naučit psa něco nového, věnovat mu svůj čas a společnost je důležitým krokem k získání jeho důvěry a respektu. Výuku přizpůsobte svému psovi tak, že s ním budete trénovat v kratších intervalech, například v desetiminutových tréninkových blocích. Udělejte si na něj dostatek času, mluvte na něj přátelsky, srozumitelně a jasně. Využívejte k jeho motivaci povzbudivý a zároveň sebevědomý tón hlasu a kroťte svou netrpělivost nebo i případný hněv, pokud se psovi nebude hned všechno dařit napoprvé.

Nesmí se překročit stresová hranice

Začínejte nácvik s prázdnou miskou. Mějte připravený v jedné ruce pamlsek a druhou rukou manipulujte s miskou. Plná miska lákavé potravy by vašeho psa mohla až příliš stresovat. Náplň misky by uchvátila jeho mozek a pes by se nic nenaučil. Odměnu, pamlsek nebo pochvalu použijte v momentě, kdy si pes dokáže nad prázdnou miskou sednout a v klidu čekat, co bude následovat.

Pamlsky a pochvala jsou nejlepší cestou

Jestliže se váš pes u plné misky posadí, a to bez vydaného povelu a nechá vás manipulovat s jeho plnou miskou, může si být jist tím, že se mu plná miska vrátí a ještě získá něco navíc. Tím bonusem může být vaše pochvala, pamlsek, nebo pohlazení. Pro vás je to signál, že pozitivní motivace psa zabrala a jeho chování je na nejlepší cestě k nápravě.

Konec dobrý, všechno dobré

Jakmile pes pochopí princip, jak se dostat k potravě a bez zbytečného stresu a s prázdnou miskou, postoupíme k tréninku s pamlsky. Položíme před psa misku s jedním třeba méně zajímavým pamlskem, misku překryjeme rukou a čekáme, zda si pes před misku naproti nám sedne. Jakmile pes předsedne, splní, co od něj očekáváme, dáme mu z ruky lepší pamlsek a druhou ruku z misky stáhneme a necháme ho sníst druhý méně oblíbený pamlsek.

Vy znáte svého psa nejlépe

Kdo nejlépe zná psa? Jeho majitel! A vzájemná komunikace a znalosti modelů chování toho druhého jsou nejjistějším způsobem, jak vymyslet oboustranně výhodném řešení. Postupy, které byly výše naznačeny, nejsou jedinými možnostmi, jak dosáhnout klidného a neagresivního chování. Váš pes může reagovat odlišně. Je tedy na vás, jako na jeho pánovi přijít s tím, co by mohlo motivovat právě vašeho psa ke splnění úkolu tak, jak si jej vy představujete: klidně, neagresivně a poslušně.