Tvorba adventních věnců už dávno přešla do rukou těch, které si chtějí sami připravit takovou dekoraci, která odpovídá jejich osobnímu vkusu a výzdobě dané domácnosti v adventním čase. Ne vždy se obracíme na floristy a aranžéry, aby nám takový adventní věnec zhotovili, ale pouštíme se do této záležitost sami. Pokud budete chtít vytvářet věnec vlastnoručně, je dobré začít uvažovat z čeho a jak jej zhotovíte v určitém předstihu.

Největší oblibě se těší přírodní materiály, které jsou pro DIY (= zkratka pro anglické Do It Yourself - udělej si sám) výrobu adventních věnců velmi vděčné. Budeme se jich tedy držet i v naší instruktáži. Zvolili jsme věnec z přírodnin určený k položení na plochu, nikoli k zavěšení na dveřích či lustru.

Plošně vázané základy adventních věnců

Plošně vázané chvojí je snad nejobvyklejší a nejtypičtější způsob vazby. Začišťovací páskou nebo jutou obalíme slaměnou nebo polystyrenovou podložku ve tvaru věnce. Velikost průměru volíme podle plochy, kam má být věnec umístěn. Vždy počítáme s tím, že dekorace na věnci přesáhne podložku i o 5-6 cm. Hustě vedle sebe pak na podložku pokládáme větvičky zvoleného jehličnanu. Klasický smrk velmi brzy opadává, volíme tedy raději jedlové chvojí, chvojí z borovice, nebo stříbrného smrku. Chvojí z jehličnanů se dá také kombinovat s listnatými druhy. Používáme například větvičky z cesmíny, jalovce, buxusu anebo kombinujeme části s mechem a části s chvojím. Větvičky můžeme navazovat také na drátěný kruh, na spletené vrbové proutí anebo na základ splétaný z výhonů přísavníku pěticípého.

Navinování či vypichování materiálu k podkladu

Na ovinování nebo vypichování používejte zelený drátek, který nebude mezi jehličinami anebo listy tak nápadný. Větvičky jehličnanů pokládáme na plocho těsně vedle sebe a roztahujeme je do šířky, aby pokryly i boky základu věnce a obtáčíme kolem nich měkký aranžovací drátek na cívce. Snažíme se o co nejpravidelnější navinování drátku v pokud možno stejných rozestupech.

Nakonec prohlédneme věnec, zda někde nezůstala volná skulinka, nebo odhalený korpus. Tam bychom mohli případně vsunout na zakrytí či vyplnění místa ještě nějakou malou větvičku. Pro připevnění k podkladu volíme u materiálů typu mech, kokosové vlákno nebo stálezelené listy metodu skobičkování. Skobičky vyrobené z drátku jsou k dostání hotové nebo si je vytvoříme sami doma z pevného aranžovacího zeleného drátku, který nastříháme na délku 2,5-3 cm a ohneme do tvaru písmene U.

Svíčky pro adventní věnec

Svůj původ mají adventní věnce ve věnci dřevěném, který zdobilo 19 červených svíček pro všední dny a 4 větší bílé svíčky pro dny sváteční, tedy neděle. Takovou podobu měl charakteristický adventní věnec ještě před sto padesáti lety vytvořený v hamburském sirotčinci.

S měnící se dobou se změnil i vzhled adventních věnců. Nejsou dřevěné a mívají pouze 4 svíčky. Ty bývají řazeny symetricky souměrně anebo asymetricky a i když mají nejčastěji červenou barvu, neobjevuje se u nich jen bílá obdoba, ale vídáme i svíčky modré zelené, hnědé. Nejblíže původní tradici jsou však svíčky fialové, která v křesťanské tradici představuje barvu adventu, případně jsou doplněné růžovou svíčkou (označované Gaudete), která se rozsvěcuje 3. adventní neděli.

Různé velikosti a provedení svíček (válcovité, kulaté, úzké, vysoké) nabízejí mnohé zajímavé obměny adventních věnců. Vždy však musíme myslet na jejich bezpečné a stabilní upevnění na věnci. K upevnění svíček na adventní věnce se nejvíce osvědčily ozdobné kovové držáky zapíchnuté do těla věnce. Dobře sednou do slaměného i polystyrenového základu. Kromě pevného ukotvení svíček nabídnou i bezpečné dohořívání svíček. Běžně jsou k dostání ve stříbrné a zlaté barvě, ale můžete je libovolně přebarvit.

Přízdoby v podobě stuh

Nejčastěji se na adventních věncích objevuje symetrické uspořádání dekorací v párech proti sobě, ať už mají podobu stuh, skleněných ozdob, dekoračního umělého ovoce nebo šišek. Není to ale naprosto nutné. Skvěle se tvarují stuhy s drátěným lemem. Drát je zapracovaný do okrajů stuhy a mašle z ní vytvořené pak dlouho a pěkně drží požadovaný tvar. Lze z nich vytvořit opravdu bohatou dekoraci, kterou k podkladu přichytíme pomocí ohnutého vazačského drátku.

Pochopitelně je možné využít i jiné klasické stuhy, z nichž mašle vytvoříme postupným kladením obloučků stuhy na sebe. Pro smyčku s více očky postup několikrát opakujeme, pak k sobě stáhneme středy jednotlivých smyček a přes nabrané místo přetáhneme ohnutý drátek. Ten otočíme tak, aby stáhl střed stuhy a pomocí rovných konců drátek i se stuhou zapravíme do základu věnce.

Jak přidělat dekorační přízdoby?

Z přírodních materiálů se nejčastěji jako přízdoba využívají šišky. Pro navazování šišek je třeba zasunout drátek hluboko a pevně mezi spodní šupiny šišky. Oba konce drátku je třeba bezprostředně na okraji šišky vzájemně zatočit. Velmi podobně postupujeme při navazování suchých plodů, exotických květenství anebo mechových bochánků. Suché plody anebo exotické africké květy navazujeme na drátek na pevném konci a delší stranou drátku propíchneme střed květu, pokud není příliš tvrdý a drátek protáhneme a obmotáme kolem něj kratší konec drátku. S takto upravenou přízdobou pracujeme jako se zápichem.

Plody jako žaludy, kaštany, celé nebo půlené ořechy, nebo bukvice lepíme na hotový věnec tavnou lepicí pistolí. Stejně tak i dekorace, které nelze na drátek navázat. Hlavní zásadou je, že drát musí materiál držet pevně a spolehlivě, ale technicky nebo vizuálně nesmí drát narušovat hotovou vytvořenou dekoraci. Drát má být tak silný, aby dekoraci spolehlivě udržel, ale zároveň by měl být tak tenký jak je to jen možné.

Věnce, na něž jsme uložili svíčky v pravidelném tvaru, zdobíme taktéž v pravidelně se opakujících úsecích, aby výsledek vypadal souměrně a pravidelně. U asymetricky usazených svíček na věnci pokračujeme i s dekoracemi v asymetrickém duchu. Zde na pravidelnosti nelpíme.

Přejeme vám, aby vám váš vlastnoručně vyrobený adventní věnec dělal velkou radost po celý předvánoční čas, kdy se společně s rodinou budete připravovat na příchod nejkrásnějších svátků v roce.