Druidové připisovali jednotlivým stromům, ale i dalším rostlinám magické schopnosti a jejich prostřednictvím pak předvídali možné životní osudy a také povahu jednotlivých členů jejich společenství. Jaký strom podle jejich dávného horoskopu patří právě k vašemu datu narození? A jak jste spokojeni s jeho výkladem?

Jeřáb (21. 1. - 17. 2.)

Lidé narození pod záštitou jeřábu (myslitelé), jsou podle keltského horoskopu vlivní, trpěliví a také velmi inteligentní až vizionářští. Jejich chlad a odtažitost jsou jen zdánlivé a vnitřní energie je žene stále dál celým životem. Ze své podstaty touží po uznání a poslání, za jehož úspěšné splnění budou náležitě oceněni a dojdou uznání. Mají k tomu ideální schopnosti díky své empatii a schopnosti ovlivňovat lidi kolem sebe. Nejlépe se snášejí s lidmi narozenými ve znamení Břečťanu a Hlohu.

Jasan (18. 2. - 17. 3.)

Člověk, jehož patronem je právě krásný a rozložitý jasan (zaklínači), mívají mnoho znaků umělecké osobnosti. Inspiruje je příroda, milují samotu a možnost v tichu rozvíjet svoje kreativní myšlenky. Často je také zajímá spiritualita a vše, co s tímto světem souvisí. O to míň je ale zajímá mínění ostatních lidí. Pokud se Jasan pustí do psaní, není vyloučeno, že dosáhne úspěchu i v literárních kruzích. Jasan bude nejspokojenější ve společnosti lidí narozených v období vlády vrby a rákosu.

Olše (18. 3. - 14. 4.)

Pokud se někdo narodí v tomto období, zdá se, že má postaráno o dostatek zdravého, avšak ne přehnaného sebevědomí. Ne nadarmo se jim říká průkopníci. Taková povaha je doslova darem z nebes, protože ve spojení se statečným a odhodlaným srdcem, vrozenou velkorysostí a přátelským vystupováním, se může z Olše stát doslova miláček společnosti. Nemohou ale souhlasit s těmi, kdo odvádějí polovičatou práci, snadno se vzdávají nebo se nedokáží rozhodovat. Olše je pravým opakem – všechno musí díky své cílevědomosti dotáhnout do perfektního konce. Ideálně jim v tom mohou pomoci lidé narození v Dubu nebo Bříze.

Vrba (15. 4. - 12. 5.)

Tito lidé jsou od přírody klidné povahy, což je mnohým v jejich okolí sympatické. Také proto jsou popisováni jako pozorovatelé. Klasické „vrby“ si vyslechnou problémy druhých a s vrozenou velkorysostí a intuitivní schopností několika umí dobře mířenými slovy poradit a pomoci. Jejich cílem je vyrovnaný a klidný život plný laskavého porozumění a lásky, což dává lidem kolem Vrby pocit bezpečí a touhu setrvat v jejich přítomnosti. Vrby jsou přitom samy nejspokojenější vedle Břízy nebo Břečťanu.

Hloh (13. 5. - 9. 6.)

Potkáte-li se s člověkem tajemným do té míry, že nemáte obavu svěřit mu ani svoje nejhlubší pocity a obavy, pak s velkou pravděpodobností stojíte tváří v tvář zrozenci ve znamení Hlohu. Jejich hloubka a schopnost vnímat i podprahová sdělení ale určitě není na úkor smyslu pro humor, ačkoliv ten může být pro někoho už za hranicí ironie. Je to ale jejich způsob, jak se vyrovnat s realitou života a dokázat pomoci druhým, kdykoliv je to potřeba. Říká se jim iluzionisté a s takovou energií a schopnostmi také procházejí životem jako lidé inteligentní a intuitivní, kteří mohou využívat i parapsychologické metody vnímání světa. Jen je třeba dávat si pozor na jejich občasnou náladovost, což ale lidé, narození v období Jasanu a Jeřábu, kteří se s Hlohy nejsnadněji spřátelí, dobře chápou.

Dub (10. 6. - 7. 7.)

Stejně jako statný, silný a v zemi bezpečně ukotvený dub působí lidé, jejichž osudu vládne právě tento strom. Jsou vnímáni jako stabilizátory, jako kmeny, o které je možné se opřít. Oni to dobře vědí a tak se zdá, že je jejich osudem starat se o slabší a stávat se jejich neochvějnými, odvážnými a velkorysými zastánci. Dobře si uvědomují, že právě takoví lidé, jako jsou oni sami, jsou ve společnosti potřební už od nepaměti, proto se rádi věnují historii a diskusím o ní s ostatními. Jako rozložitá koruna jejich stromu i lidé - Duby - milují prostor pro velkou rodinu, kterou považují za svoje pevné kořeny. Neodolají setkání s přáteli, hlavně s těmi, na které dohlíží Jasan a Rákos.

Cesmína (8. 7. - 4. 8.)

Cesmíny jsou lidé vznešení a ušlechtilí, jako by jim byl do vínku dán dar přirozeného vůdce a vládce společnosti. Tuhle roli také snadno a ochotně zaujmou, kdykoliv k tomu dostanou příležitost – a dlužno podotknout, že je to jen dobře. Většinu problémů totiž dokáží vyřešit, byť by šlo o bezmála neřešitelné úkoly. Cíl a vítězství, to je to jediné, na co se tito lidé v krizových situacích dokáží soustředit, přitom ale zůstávají laskaví a citliví k lidem ve svém okolí. Nejblíže mají k Černému bezu a Jasanu.

Líska (5. 8. - 1. 9.)

Potřebujete něco zorganizovat, zajistit výborného řečníka nebo se zkrátka jen na něco zeptat? Pak je dobré mít v blízkosti Lísku, která je nejen inteligentní, ale také velmi loajální k lidem i úkolům, které má splnit. Navenek poměrně tiší a nenápadní lidé jsou ale uvnitř plní energie, kterou jsou schopni a ochotni investovat do úspěchu celé skupiny. Dokáží se přizpůsobit, nemusí být za každou cenu v čele. Jestli je jim něco zcela cizí, pak je to byť jen náznak arogantního chování. Sami se ho nedopouští a neradi jej vidí u ostatních. Na druhou stranu dokáží ale bojovat za svoji pravdu - někdy i hodně důrazně. Také proto je znamení Lísky označováno také termínem znalec. Hloh a Jeřáb jsou těmi, s nimiž si budou Lísky rozumět nejlépe.

Vinná réva (2. 9. - 29. 9.)

Tihle lidé jsou plní rozporů. Milují pohodlí lepší společnosti a vymožeností, které je mohou obklopovat, jsou ale ochotni se o to všechno také podělit s ostatními. Jejich pracovitost jim může takový život dopřát, ale zadarmo to není. Jejich citlivou duši snadno někdo zraní a pak to trvá dlouho, než se rány zacelí. Mnohdy zůstanou šrámy na celý život, které mohou poznamenat i dlouholetá přátelství. Vinné révy se proto raději jakýmkoliv možným konfliktům vyhýbají, což jim dodává na oblíbenosti. Kdo by se chtěl přátelit s konfliktním člověkem? Nejblíže jejich srdci bývají Vrby a Lísky.

Břečťan (30. 9. - 27. 10)

Tak, jako samotný patron tohoto znamení, jsou i lidé, narození ve znamení Břečťanu, stateční a odhodlaní přečkat jakoukoliv situaci ve zdraví a bez úhony. Pomáhá jim v tom jejich silná víra a schopnost snášet i složitá období s pokorou a důvěrou, že se karta jednou obrátí. Idealistická povaha těchto inteligentních lidí, stejně jako jejich laskavost, okolí doslova okouzluje. Kdo se dostane do jejich blízkosti, pocítí klid a přízeň osudu, která je dopřána trpělivým a oddaným lidem. Břečťan ke svému životu nepotřebuje mnoho bohatství, ale bez rodiny a přátel by byl nešťastný. Vyskytne-li se v jeho blízkosti člověk, narozený ve znamení Dubu nebo Jasanu, pravděpodobně půjde o silné spojení.

Rákos (28. 10. - 24. 11.)

Není většího hledače skutečné pravdy, ale i informací o čemkoliv a o komkoliv, než jsou právě lidé, jimž vládne rákos. Ve své snaze dozvědět se skutečně všechno ale mnohdy sklouznou k přehnané důvěřivosti a mohou se na čas stát obětí konspiračních teoretiků.

Záleží jim na vlastní cti natolik, že jsou schopni pídit se po původu pomluv až k samému jejich jádru, ať už jde o ně samotné nebo jejich přátele či lidi, které vidí jako znevýhodněné. To z nich dělá ideální adepty na taková povolání, jako jsou detektivní služby nebo investigativní žurnalistika. Žádná výzva pro ně není dost velká, aby se nepokusili ji zdolat. Dub a Jasan jsou ideálními znameními pro jejich společnost.

Černý bez (25. 11. - 23. 12.)

Svoboda – to je pocit, bez kterého tito lidé nedokáží žít. Nuda nebo odpočinek naopak do jejich slovníčku vůbec nepatří, a proto neustále vyhledávají další a další dobrodružství. Mohlo by se zdát, že při své přátelské a otevřené povaze ani nemohou mít žádné tajemství, ale opak je pravdou. Uvnitř zdánlivě bezstarostné a tak trochu povrchní povahy je ukryta přemýšlivá až filozofická duše, toužící po stabilní lásce a smyslu života. Pokud tyto hodnoty naleznou, jsou ochotni obětovat jejich zachování i část sebe sama. Život v dennodenním řádu by jim ale jen ubližoval, proto se rádi přátelí se sebevědomou a akční Olší nebo Cesmínou, která se ochotně chopí každé příležitosti k posunu.

Bříza (24. 12. - 20. 1.)

Břízy jsou svým přístupem k životu motivací pro všechny kolem sebe. Veselá povaha, úsměv na tváři a tolerance k nevšednostem jiných lidí z nich dělají ideální společníky pro dobu klidu i krizové okamžiky. Jsou totiž navíc velmi odolní a neváhají nasadit vlastní pohodlí pro spokojenost člena své rodiny nebo pro kamaráda. Všeho moc ale škodí, tak by se měli zamyslet také nad tím, co potřebují nebo chtějí oni sami. Břízy udělají nejlépe, když si za přátele najdou někoho, narozeného ve znamení Vinné révy nebo Vrby.
Lidé narození v tomto chladném období jsou houževnatí, ambiciózní a odhodlaní překonat jakoukoli překážku. Kromě toho jsou loajální a ochotní přinést nemalé oběti. Přestože jde o vášnivé jedince, navenek mohou působit chladně. Osobní potřeby často odsouvají na vedlejší kolej. To na ně může dolehnout v podobě melancholie a depresí.

Zdroje: treecouncil, shaman, oakhillgardens