obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Jak a čím brousit nůžky?

Při broušení nůžek je důležité zachovat rovnou hranu a dodržet úhel břitu. Na trhu je možno zakoupit některé brusné pomůcky. Často běžně nebo při prodejních akcích také v potravinářských supermarketech a diskontech. Jak se s nimi brousí?

Na broušení nůžek jsou v obchodech k mání například

  • karborundové kotoučky do vrtačky,
  • pomůcky s vidiovými břity, 
  • diamantová destička na vibrační brusku.

S každým brousítkem se pracuje jinak. Zachování rovné hrany ostří nůžek a úhlu břitu je spíše věcí citu, pečlivosti i zkušenosti brusiče.

Nicméně nůžky s vlastnoručně naostřeným břitem budou i při mírné nerovnosti stříhat lépe než ty s rovným, leč tupým ostřím.

Karborundové kotoučky

Jsou určeny k upnutí do sklíčidla elektrické vrtačky.

Na přední straně jsou opatřeny vodicím kroužkem. Často mají zároveň uprostřed drážku pro broušení nožů.

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Práce je s nimi snadná, ale rovnou hranu se podaří zachovat velmi obtížně.

Pomůcky s vidiovými břity

Další prodávané pomůcky umožňují ruční protahování ostří nůžek dvojicí vidiových břitů. Jsou připevněné na různých držácích, někdy i na kapesních nožích a podobně.

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Rovnou hranu obvykle nenaruší, obtížně se však dosahuje dostatečné ostrosti, zejména je–li ostří nůžek již více opotřebené nebo poškozené.

Diamantová destička

Velmi dobré výsledky se zachováním rovné hrany i úhlu břitu lze dosáhnout diamantovou destičkou. Upevníme ji k čelu rovinné vibrační brusky, kterou upneme do svěráku souběžně s kontrolní lištou tak, aby lišta svírala s rovinou destičky úhel ostřeného břitu nůžek.

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

S lištou pak lícujeme druhé rameno rozevřených nůžek, čímž úhel broušeného břitu snadno kontrolujeme.

Broušení o hranu skla či porcelánu

A ještě jedna jednoduchá, zdánlivě nedůvěryhodná metoda, spočívající v jakési imitaci stříhání

  • skleněných či porcelánových střepů,
  • skleněných trubiček
  • či hrdel láhví

Obě ramena táhneme po některém z uvedených předmětů, jako bychom se do něj chtěli zastřihnout. Nůžky se přitom snažíme udržovat skloněné blízko úhlu břitu.

Není–li ostří příliš opotřebené, funguje to.

Akční letáky