Dobře nabroušená sekera ulehčí štípání dřeva, odvětvení kmene či přitesání kůlu.

Po čase však každý nástroj potřebuje nabrousit, což vůbec není snadné.

Chce to pečlivost a také správné brusné nástroje.

Jak postupovat

Podstatné je, abychom oblouk ostří měli rovnoměrný a bez lomů. O tom se můžeme jednoduše přesvědčit, když ostří sekery omalujeme na papír. Na kresbě obrysu ostří je vidět i ten nejmenší nedostatek.

Linii ostří opravíme pilníkem:

Oblouk ostří vytváříme tak, aby pomyslná přímka mezi koncovými body oblouku ostří byla rovnoběžná s osou topůrka, případně, aby s touto osou svírala ostrý úhel (jen několik stupňů)

Dbáme, aby topůrko bylo rovnoběžné s osou ostří:

.

Po vytvoření linie oblouku ostří upravíme klínový úhel — úhel ostří. Důležité je zachovat původní úhel ostří sekery, který je dán jejím účelem. Sekeře vhodné ke štípání dříví odpovídá úhel mezi 15 až 20° (zkontrolujeme obkreslením).

Při práci používáme ostrý a pokud možno nový plochý pilník.

Při pilování hlavu sekery položíme a těsně přitiskneme k většímu a silnějšímu kusu prkna, abychom pilník mohli naklápět do požadovaného úhlu. Ostří pilujeme pravidelně z jedné i z druhé strany, aby mělo správný úhel v celé své délce.

Úhel ostří upravíme tak, aby byl po celém ostří stejný:

Těžko však můžeme pilníkem opracovat nářadí vyrobené z ušlechtilé slitinové oceli. To je nářadí, které bylo podrobeno tepelné úpravě. V tomto případě obě fáze (krok 3 a 4) úpravy ostří vykonáme na brusu.

Ostří zjemňujeme a hladíme na mokrém kameni:

Pokud tvar zbroušeného ostří považujeme za vyhovující, můžeme se pustit do vlastního ostření, to znamená do zjemňování ostří.

Ostří zjemňujeme a hladíme na takzvaném mokrém kameni — jemném brusu s pomalým otáčením a vodním smáčením. Můžeme brousit ve směru otáčení i proti. Brousíme-li proti směru otáčení, bude ostří jemnější. Stále je důležité, abychom zachovali správný úhel ostří. Přispívá k tomu pevný postoj u brusu, loket opřený o bok i praxe.

Jde to i smirkovým plátnem:

Pokud takový brus nemáme, použijeme plochý pilník obalený páskem smirkového plátna.

Nakonec ostří vyhladíme ručním brusným kamenem namazaným olejem.

Jiří Holý, České Budějovice