Delší vruty unesou víc

Ať již zavěšujete nástěnné poličky jakéhokoli druhu, vždy je opravdu dobře upevněte. Při upevňování do cihlových zdí to znamená použití vruty, které proniknou aspoň 50 mm do zdiva; a plastové hmoždinky odpovídající velikosti.

U sádrokartonových příček bude stačit hloubka 38 mm tam, kde vruty vpravíte přímo do konstrukce stěny či do skrytých trámků připravených pro zavěšení police. Pokud hodláte na poličku uložit těžké předměty; zapusťte vruty do hloubky 50 mm.

Poličky je možno uchytit i přímo k sádrokartonu pomocí speciálních šroubů s kotvou, popřípadě jiných úchytek pro duté stěny, které rozloží tlak zátěže na vnitřní stěně sádrokartonové desky.

Základem dobré police jsou konzoly

Ty se uchycují delším ramenem k povrchu stěny a na jejich kratším rameni spočívá sama polička.

Délka úchytného ramene určuje minimální výšku mezi několika policemi nad sebou. Při plánování, kam police umístíte, berte tento rozměr v úvahu.

Rozestup mezi konzolami ovlivňuje kvalita materiálu, z něhož jsou police vyrobené, jejich síla, zatížení.

  • Police z dřevovláknité desky či dřevotřísky mají menší únosnost. Jejich konzoly neupevňujte od sebe dále než 450 mm.
  • Pro překližku o síle 19 mm se hodí konzoly vzdálené 750 mm.
  • Poličky z hoblovaného měkkého dřeva o síle 19 mm potřebují podporu každých 600 mm.

Vyzkoušejte si optimální vzdálenost konzol: Ještě než je k polici upevníte, položte desku například na dvě cihly. Pak ji zatižte, třeba knihami. Pomocí tyčky či pravítka zjistíte, zda se police prohýbá.

Přiblížením cihel prohnutí odstraníte, nebo si naopak potvrdíte, že daný materiál je pevnější a že větší rozestupy podpěr postačí.

Než poličku připevníte na stěnu, přesvědčte se, zda se neprohne pod zátěží, kterou na ni chcete umístit. Položte ji na cihly a pokud se bude prohýbat, přisuňte cihly (konzoly) nebo si pořiďte silnější poličku.

Příliš tenkou poličku můžete vyztužit latí, kterou naklížíte a přišroubujete pod čelní hranu. Mějte však na paměti, že lať poněkud omezí výšku předmětů, které se vejdou na poličku pod vyztuženou deskou.

Kam upevnit konzoly nejdřív? K poličce, nebo ke stěně?

Při zavěšování poličky kratší než metr přišroubujte konzoly nejprve k poličce. Potom poličku přiložte ke stěně, vyrovnejte ji pomocí vodováhy a vyznačte si umístění otvorů pro úchytné šrouby konzol. Otvory vyvrtejte, vložte do nich hmoždinky a poličku přišroubujte.

Je-li samostatná polička delší než metr, je výhodnější připevnit ke stěně nejprve konzoly. Nejdřív přišroubujte koncovou konzolu, na ni položte konec poličky a pomocí vodováhy zjistěte, kam přišroubovat druhou konzolu. Pak mezi ně upevněte požadovaný počet dalších podpěr. Nakonec na ně položte polici a přichyťte ji vruty.

Poličku lze výhodně umístit do výklenku, ale pozor na nerovnosti stěny a různé úhly koutů. Přizpůsobíte-li polici tvaru výklenku, aby přiléhala ke všem stěnám a nevznikala nevítaná mezera, nikdo nic nepozná.

Výklenek je zřídkakdy přesně pravoúhlý a většinou nemá dokonale rovné zdi. Nemáte-li nastavitelný úhelník, použijte místo něho dva kusy lepenky. Okraj jednoho kusu přiložte k zadní stěně výklenku a druhý kus na něj položte tak, aby přiléhal k jedné ze stěn. Pak oba kusy lepenky slepte a vyznačte si řeznou čáru na příslušném konci police.

Pozor na kabely

Pomocí bateriového detektoru kabelů a na základě logické úvahy zjistěte, kde jsou ve zdech, na něž chcete upevnit poličky, uloženy kabely: Obvykle bývají vedeny ve svislém směru (někdy však též vodorovně) k zásuvkám a nástěnným osvětlovacím tělesům. V dráze kabelů nikdy neumisťujte upevňovací konzoly.

Skleněné poličky

Měly by být zhotoveny z tvrzeného skla alespoň 6 mm silného a spočívat na konzolách s rozestupem kratším než 400 mm. Zvýšíte-li sílu skla na 9 mm, můžete prodloužit rozestup podpěr na 700 mm, ale jen tehdy, jestliže na poličce nebudou umístěny těžké předměty; v opačném případě by rozestup konzol neměl činit víc než 500 mm.

Poličky ve skříních

Existují dva snadné způsoby upevnění poliček ve skříních:

  • Můžete po obou stranách skříně upevnit lišty s podélnými výřezy, do nichž se v požadovaných výškách zasadí kovové podpěry polic.
  • Nebo do každé z vnitřních bočních stěn skříně vyvrtejte po dvou řadách otvorů (protilehlé otvory musejí být vyvrtány ve stejné výši). Do nich poté zasuňte dřevěné nebo kovové kolíky a na ně umístěte poličky.