Přírodní skalky umístěné ve svažitém bohatě členěném, nebo vlnitém terénu, patří k těm nejpůsobivějším. Zvláště, jsou-li bohatě osázené nejen skalničkami a nízkými trvalkami, ale také stálezelenými i opadavými zakrslými keříky, jehličnany, vřesovištními srostlinami a travinami. Právě takové skalky připomínají přirozené porosty, které vytvořila samotná příroda. Malebnost takových skalek dotváří voda. Začlenění vody a vodních partií je zde tedy zvlášť vítané.

Materiál vhodný pro využití

Přírodní kámen je důležitý architektonický prvek, který je základem každé skalky. Aby skalka působila přirozeným dojmem, musí nenápadně zapadnout nejen do celkového rámce zahrady, ale i nejbližšího okolí. Z hlediska rostlinného je ideální využít výborných vlastností některých dřevin, jehličnanů i listnáčů. Ty můžeme vysazovat buďto roztroušeně po malých skupinkách anebo volně po jednotlivých rostlinách, a to tak, abychom navázali vhodným způsobem na okolní porosty. Správnou volbou jsou druhy nižší vzrůstem s nepříliš nápadným zbarvením listů, nebo jehlic a spíše prostých tvarů.

Využijte vzory z přírody

Přírodní skalka nemusí být nijak rozlehlá. Její nepřiměřená velikost by v důsledku nedostatku času mohla v budoucnu způsobit její zanedbání. A to by bylo škoda. Velké skalky jsou na ošetřování dosti náročné, a tak volíme spíše malé skalky, kterým můžeme věnovat přiměřený čas a péči. Příkladem k jejich vytvoření pro nás může být horská příroda. Výhodou je vždy to, že skalku můžeme prakticky celoročně nejen zakládat, ale hlavně upravovat, doplňovat a často i osazovat.

Myslete na ochranu rostlin již při stavbě

Skalky lze stavět takřka ve všech půdních podmínkách a ve všech polohách, to je další jejich obrovská výhoda. Pochopitelně je ideální zvolit pro jejich umístění svažitý terén a slunečné nebo polostinné místo. Abychom získali pro rostliny co nejvíce chráněných míst, sestavujeme alpinum dostatečně členité, budujeme v něm spáry různých velikostí, skuliny nebo kapsy. Nezapomínáme na to, že by měly být obráceny do různých světových stran. Jen tak skalka poskytne rostlinám v letních vedrech i po celé zimní období dostatek spolehlivých úkrytů.

Budování skalky v přirozeném svahu

V tomto případě je třeba dobře podchytit svah a v souladu s ním vytvářet menší i větší rovné plochy, ze kterých nám srážková voda za silného deště nesplaví půdu. Nikdy přitom nestavíme kameny špičkou vzhůru. Takto vystavěná skalka budí nepřirozený dojem a navíc se mezi jejími špičatými vrcholy snadno ztratí leckteré drobnější rostliny. Aby kameny působily v přírodní i v dalších typech skalek co nejpřirozeněji, zapouštíme je z poloviny, nebo i ze dvou třetin do země. Jako vodní prvek skalek ve svahu jednoznačně vítězí potůček.

Budování skalky v rovině

Tento typ skalky si vyžaduje vyvarovat se nejrůznějších kopcovitých navážek nebo naopak velkých prohlubní. Ty nepůsobí esteticky. Jak ale docílit potřebných výškových rozdílů? Toho docílíme například vyhloubením pěšinky okolo skalky. Půdu takto získanou využijeme tak, že ji nerovnoměrně rozvrstvíme na místa, kde plánujeme usadit kameny. I zde je třeba modelovat terén tak, aby působil naprosto přirozeně, aby nenápadně splýval s okolím.

Budování skalky v kopcovitém terénu

Kopcovitý terén je dobré podchytit alespoň jednou či dvěma kamennými zídkami. Kameny v těchto zídkách nespojujeme ani maltou, ani betonem. Vhodnější je vázat je vzájemně najemno prosátou zeminou. Tou později snadno prorostou kořeny dřevin a skalniček, které ji dostatečně zpevní. Vše včetně zídek, teras a schodů ve skalce se dá výborně propojit prostřednictvím nízkých kobercových skalniček vysázených ve spárách, puklinách atd. Takovým skalničkám nevadí nějaké to přišlápnutí, navíc se rychle rozrůstají a působí nadmíru půvabně. Přírodní skalka v kopcovitém terénu je vhodná pro zbudování doplňku v podobě pravidelného bazénku.

Podle čeho vybírat rostliny

Jakmile máme skalku vymodelovanou podle svých představ, mohou nastoupit úpravy půdy a následná výsadba rostlin. Při ní vždy myslíme na to, abychom výběrem vhodných a různorodých rostlin zabezpečili své skalce postupné rozkvétání. Pokud na zahradě, kde máme skalku, trávíme nejvíce času pouze v určité době, přizpůsobíme tomu i výběr rostlin s odpovídající dobou kvetení.