Věnce patří k naprostému základu floristických potřeb, bez nichž se při aranžování neobejdeme. Základ věnců ve většině případů tvoří polystyrenové výlisky, které jsou k dostání v květinářství, hobby obchodech anebo specializovaných prodejnách, a to v mnoha průměrech. My si dnes přiblížíme tvorbu věncových základů z materiálů, které máme často nevyužité doma, nebo z materiálů přírodních, které můžeme získat jak na zahradě, tak ve volné přírodě či v lese.

Asi nejčastěji se vytvářejí adventní věnce určené ať už na stůl nebo závěsné na dveře. Ale ozdobený věnec se skvěle hodí i jako součást velikonoční výzdoby. Velmi atraktivní bývají věnce přizdobené podzimními plody či suchými květy. Hojné využití mají věnce jako součást výzdoby hrobů na Svátek zesnulých, lidově zvaném Dušičky.

DIY základy věnců

Typ, velikost, barva i náklady jsou u ručně vytvářených základů pro věnce čistě ve vašich rukou. Nosíte-li ve své hlavě již konkrétní představu věnce, pak korpus vyberte a tvarujte tak, aby výsledek splnil vaše představy. Můžete se držet tradičních materiálů, z nichž jsou podložky zhotovovány, nebo klidně inovovat. Fantazii se meze nekladou. S každým dalším základem, který ve vašich rukách vznikne, si budete jistější a váš další výrobek bude o to pevnější a dokonalejší.

Slámové věnce

Slaměné podložky vytvořené jako pevný základ věnců je třeba důkladně stahovat a dodržovat při jejich tvorbě dokonalý tvar kruhu. V průběhu dalšího zpracování je ovíjíme obvykle tmavě zelenou širokou krycí páskou. Ta může být z plastové fólie, nebo z netkané textilie. Vypomoci nám může třeba i zelený krepový papír, nebo zelená textilie nastříhaná na pásy, případně béžová pytlovina. Díky tomu dosáhneme pracovně příjemnějšího povrchu, než který nabízí sláma samotná. Právě díky krycímu materiálu zabráníme, aby sláma prosvítala přes připevňovaný (nejčastěji zelený) materiál. Na obalené slámové podložky se snáze lepí dekorační materiál pomocí tavné lepicí pistole.

Základ věnce z trávy

Velmi podobně jako jsme postupovali při tvorbě věnce ze slámy, postupujeme i při tvorbě věncového základu z trávy. Stříháme svazky ideálně co nejdelších stébel, které hned spojujeme do svazků. Díky snadné dostupnosti tohoto materiálu jsou věnce z trávy oblíbené a často využívané. U malých průměrů je u věnců z trávy stejně těžké jako u slaměných věnců udržet střed prázdný. Slaměný i travní korpus věnce se hodí jak pro zapichování skobiček, tak pro obmotávání dekoračního materiálu aranžerským drátkem.

Drátěný základ

Drátěné podložky jsou vzdušné, a proto se hodí pro práci s lehkými materiály. Ideální spojení jsou drátěné podložky a vrbové proutky nebo sušené plody či květy, které se na ně navazují. Věnce díky lehké konstrukci působí vzdušně a prodyšně. Vždy předem zvažujte, kde bude věnec s drátěnou konstrukcí nakonec umístěn. Jednoduchá drátěná podložka se nehodí jako podklad pod velké a mohutné ozdoby. Jednak taková podložka není moc pevná a pod tíhou velkých ozdob by mohla měnit tvar, a jednak na ní velké ozdoby nelze zajímavě naaranžovat. Vzniká mezi nimi příliš mnoho prázdného prostoru.

Vytvořit můžeme i podložku z dvojitého drátu. Taková se dá jednoduše obalit balicím nebo novinovým papírem, případně papírovou stuhou. Drátěné podložky se dají připravit i z několika vrstev drátů v různých úrovních. To znamená, že mezi jednotlivými dráty vznikne žlábek, který se dá vyplnit. Jako výplně je možné použít mech, nebo chvojí, případně sušené byliny. Nejjednodušší drátěný kruh vznikne z ramínka na oděv, který jste si přinesli z čistírny. Ten stačí jen vytvarovat do kruhu a máte ho hned i s háčkem na zavěšení.

Mechové korpusy

I mechové podložky pod věnec můžete vytvořit hned několika způsoby. Ideální je pro jejich přípravu tilandsie šedá (Tillandsia usneoides), známá jako španělský mech. Jedná se o epifitní rostlinu žijící ze vzdušné vlhkosti a tvořící závěsy na letitých stromech. Bude jí zapotřebí několik trsů. Dál se bude hodit drátěné ramínko používané v čistírnách oděvů, nebo silnější drát ve tvaru kruhu a špulka vázacího drátu. K drátěnému kruhu přitiskněte trs mechu a oviňte jej drátkem. Tak pokračujte po povrchu celého kruhu. Jakmile je kruh zaplněný mechem, zkontrolujeme, zda nám vyhovuje síla této podložky. Jestliže není třeba přidávat další vrstvu mechu, máme hotovo. Vzhledem k vyšší ceně tohoto materiálu jej u nás využíváme spíše přímo jako dekoraci, nikoli jako podložlu pod věnec.

Klasický zelený mech můžeme přichytit také k slámové podložce, a to pomocí aranžérských kovových skobiček. Ty se prodávají hotové, nebo si je můžeme vyrobit sami ze sekaného aranžerského drátku. V tom případě upevňujeme na podložku vždy čerstvý, ještě vlhký mech, neboť suchý mech by se drolil anebo by se začal lámat.

Základ věnce z papírového kartonu

Naprosto jednoduchý a snadno dostupný základ věnce získáme také z papírového kartonu, z něhož si podle nakresleného kruhu vystřihneme dva kruhy, a ty potom slepíme k sobě, tak podložka získá pevnost. Aby kruh získal na plasticitě, obalíme kartonový kruh zmačkaným novinovým papírem.

Základ z drátěnky

Na naprosto miniaturní věneček můžeme zvolit také drátěnku. Sice je pružná, ale když na ni budeme připevňovat dekorační materiál, můžeme ji o to pevněji obmotávat.

Podložka z révového proutí

Základ věnce upleteného z proutí révy vinné vyhovuje mnoha stylům. Spletený věnec bývá ve výsledku natolik hezký, že jej můžeme nechat z části odhalený. Jednotlivé dostatečně dlouhé vinné proutky splétáme v jednom směru do kruhu. Základy spletené z révového proutí obvykle vytvoří mohutný rustikální základ pro stejně mohutné věnce, které se hodí například na zeď nad krb. Podložka by měla být spletena z několika, nejen z jednoho výhonu. Zajistí to její větší pevnost. Stejným způsobem postupujeme i při splétání podložky z výhonů přísavníku. Pleteme vždy ještě z čerstvého pružného materiálu. Seschlé výhony se lámou.

Kruhový základ z bylin

Skvělým materiálem pro výrobu podložky pro věnce jsou některé druhy bylin, například některé druhy pelyňku (pelyněk bělokvětý). Stříbřité střapaté lístky této trvalky jsou ideálním podkladem pro tvorbu věnců z bylin anebo sušených květin. Při výrobě pelyňkové podložky se doporučuje připevnit sušené rostliny k jednoduchému drátěnému kruhu anebo do drátěného korýtka a to zajistit tenkým drátkem.

Z březových větviček nebo vrbových proutků

Velmi dobře se tvarují rovněž březové větvičky nebo vrbové proutky. Obojí pochopitelně začerstva, nejlépe hned po utržení či odřezání, kdy jsou nejpružnější. Protože se březové větvičky rády rozplétají, svazujeme je hned při tvarování drátkem nebo provázkem a totéž uděláme i s vrbovými proutky, které můžeme klást vedle sebe anebo podle potřeby proplétat.

Alternativní materiály

Z jakých dalších náhradních materiálů můžeme vytvořit věncové základy?

  • z kruhu na uzávěru velkých plechovek s barvami
  • z nakrátko stříhaných klacíků lepených dokola podle podložky, nebo na ni
  • z mirelonu, který získáme jako izolaci potrubí
  • ze zmačkaných novin následně obmotaných drátkem, který se dá tvarovat.

Paleta materiálů pro výrobu základů věnců je natolik různorodá, že i když se rozhodneme doma tvořit na poslední chvíli, takřka vždy najdeme doma, v garáži, nebo v dílně něco, z čeho to půjde.