Topol (4. - 8. 2. / 1. - 14.5. / 5. - 12. 8.)

Topol je stromem meditace a spirituality. Topoly jsou nadšené, rády obklopeny příjemnými lidmi, ale trochu se bojí, když se ocitnou v extrémní situaci. Tito lidé jsou tak trochu samotáři, mají velké organizační schopnosti a filozofické znalosti.

Bříza (4. - 24. 6.)

Bříza chrání narozené v těchto červnových dnech a symbolizuje začátek keltského roku. Svými větvemi plaší zlé duchy starého roku. Lidé narození v tomto znamení jsou živí, atraktivní a elegantní. Neradi způsobují ostatním potíže a vědí, jak se přizpůsobit jakýmkoliv okolnostem, které nastanou. Břízy jsou skromné ​​a jsou nadané velkou inteligencí a intuicí.

Jedle (2. - 11. 1. / 5. - 14. 7.)

Jedle je nositelkou mystického světla. Tito lidé mají velmi dobře vyvinutou chuť a jsou milovníky krásy. Mají mnoho talentů a velkou inteligenci, aby z těchto talentů vytěžili maximum, nemusí se moc snažit. Jedle také bývají loajální a vždy se starají o své blízké.

Javor (11. - 20. 4. / 14. - 23. 10.)

Javor je zasvěcen Daně, keltské bohyni plodnosti a erotismu. Javory mají velkou představivost a jsou pozoruhodně nekonvenční, často neobvyklí. Jsou stydliví a rezervovaní, ale také hrdí a ambiciózní, s neuhasitelnou žízní po nových zážitcích.

Líska (23. - 31.3. / 29. 9. - 3. 10. )

Líska je stromem přesvědčení, tito lidé jsou okouzlující, chápaví a velmi štědří. Mají velký smysl pro spravedlnost a cítí se přitahováni společenskými záležitostmi. Jsou velmi společenští, a mohou být také skutečně temperamentní.

Kaštan (15. - 24. 5. / 12. - 21. 11.)

Lidé narození v těchto datech jsou pod ochranou kaštanu, symbolu okultního učení a vědění. Kaštany jsou obdařeny velkou krásou a jsou výtečně taktní. Jsou velmi nezávislí a občas bývají i značně sentimentální.

Jilm (12. - 24. 1. / 15. - 25. 7.)

Jilmové jsou lidé s citem pro plánování, obdařeni velkým zdravým rozumem a přirozeným darem předvídat problémy, které mohou nastat. Jsou rození vůdci a mají fenomenální paměť.

Jabloň (25. 6. - 4. 7. / 23. 12. - 1. 1.)

Jabloně jsou koketní, dobrodružné, ale tak citlivé, že se vždy zamilují. Lidé pod ochranou tohoto stromu jsou jemní, velkorysí a obdaření velkou představivostí a spiritualitou.

Třešeň (25. 5. - 3. 6. / 22. 11. - 1. 12.)

Třešeň je skvělým talismanem proti negativním energiím. Ti pod jejím vlivem jsou obdařeni velkým magnetismem. Mohou dělat chyby, protože jsou velmi impulzivní a pokárání na ně nemá žádný vliv. Jsou to atraktivní a náročné bytosti, které si rády hrají se svými osudy.

Buk (2. - 22. 12.)

Buk je strom, který je spojen s dobrem a mateřstvím. Je stromem zimního slunovratu, který žehná svým chráněncům a nabádá je k opatrnosti. Buky jsou většinou velmi úspěšní lidé, kteří si zároveň užívají vytříbeného estetického vkusu.

Habr (3. - 13.6. / 2. - 11. 12.)

Habr je stromem magie a spirituality. Tito lidé jsou okázalí a obdaření velmi dobrou energií. O svůj vzhled také vrozeně pečují. Mají v sobě disciplínu, která je vede k dosažení jakýchkoli cílů, které si předsevzali. Jsou příliš důvěřiví a v souladu s jejich bezmeznou dobrotou.

Lípa (11. - 20. 3. / 13. - 22. 9.)

Tento strom je symbolem přátelství. Lidé pod jeho ochranou nesnášejí hádky a snaží se udržet stres v práci na uzdě. Mají rádi lenost a užívají si života. Dokážou se obětovat pro druhé, jsou velmi talentovaní a sní o cílech, které nedokážou realizovat.

Jeřáb (1. - 10. 4. / 4. - 13. 10.)

Jeřabina je spojována s věštci. Jeřabiny se zdají být křehkými lidmi, ale ve skutečnosti vládnou velkou silou. Snadno odrážejí životní nezdary a mají velkou žízeň po dobrodružství a milují silné emoce. Jsou optimističtí a projevují velkou solidaritu s ostatními.

Cedr (9. - 18. 2. / 14. - 23. 8.)

Cedr je strom umění a náboženství, tito lidé jsou obdařeni exotickou krásou a velmi dobrým zdravím. Mají velké sebevědomí a rádi si užívají luxusu. Mohou se ukázat jako netrpěliví, ale jsou dobří a rychlí v úspěšném rozhodování.

Cypřiš (25. 1. - 3. 2. / 26. 7. - 4. 8.)

Cypřiš je symbolem nesmrtelnosti a přináší životní energii. Obdarovává lidi pod tímto znamením darem přitažlivosti a šarmu. Cypřiši jsou vždy připraveni se bavit; jsou to aktivní a šťastní lidé, rádi jsou uznáváni svými vrstevníky a mají velkou schopnost přizpůsobit se novým okolnostem.

Ořešák královský (21. - 30. 4. / 24. 10. - 11. 11.)

Tento strom je spojován s proroctvími a afrodiziakálními silami. Lidé pod jeho ochranou jsou obdařeni velkými kontrasty: mohou být sobečtí i velkorysí, nežní i agresivní. Reagují spontánně a nečekaně, jsou skvělí stratégové a vynikají všestranností.

Olivovník (23. - 28. 9.)

Olivovník je symbolem míru a štěstí. Jejich nejvýraznější ctností je moudrost. Lidé pod jeho ochranou se těší velkému osvícení, které jim umožňuje vyzařovat energii směrem k ostatním. Jsou to lidé se širokou myslí, s velkou citlivostí, něžní a vřelí. Jsou duchovně založení, atletičtí a sofistikovaní.

Borovice (1. - 9.2. / 24. 8. - 2.9.)

Borovice je symbolem vitální síly. Borovice jsou lidé, kteří se vždy rádi obklopují luxusem, milovníci pohodlí, odvážní a nedbalí. Vědí, jak se vypořádat s nehodami. Jsou romantičtí a vášniví.

Dub (21. - 22. 3.)

Dub je strom štědrosti zasvěcený bohu Dagdovi. Jejich chráněnci jsou robustní a dynamičtí lidé, vyznačující se svou silou, tvrdostí a bezohledností. S nohama vždy na zemi, intuitivní, velmi houževnatí, rození vítězové, kteří nemají příliš rádi změny.

Smuteční vrba (1. - 10.3. / 3. - 12. 9.)

Smuteční vrba je emblémem konstruktivního myšlení a magie, která obdarovává lidi melancholickou a zasněnou povahou. Smuteční vrby jsou neklidní lidé s velkou citlivostí na věštění. Jsou pozoruhodně upřímní, i když jsou také velmi nároční.

Fíkovník (14. - 23. 6. / 2. - 21. 12.)

Fíkovník je symbolem hojnosti a obdarovává ty, kdo se narodili pod jeho vlivem, silou odvahy. Tento strom patří velmi láskyplným a sentimentálním lidem, kteří milují být obklopeni přáteli, příbuznými a domácími mazlíčky. Jsou to velcí milovníci života a mají skvělý smysl pro humor.


Zdroje: www.shaman.cz, themagichoroscope.com