Kde klávesu Win najdeme?

Klávesa označená logem Microsoft Windows je známá také jako win, start, logo, flag nebo super-key. Na klasické klávesnici ji najdeme dokonce na dvou místech. Vlevo dole je mezi klávesami Ctrl a Alt, vpravo dole sousedí s klávesou Alt Gr. Pokud je třeba šetřit na klávesnici prostor (např. u notebooků), pak je tato klávesa pouze jedna.

Praktické využití klávesy Windows

Funkce této klávesy se může lišit podle verze operačního systému. Ideální tedy je si jednotlivé funkce vyzkoušet a ty, které se vám budou hodit, začít používat. Zvlášť šikovné je jejich používání při často opakovaných činnostech. Co tyto kombinace dovedou doporučujeme přečíst i těm, kteří se je zatím používat nechystají. Někdy se totiž přihodí, že na klávesnici omylem něco zmáčkneme a netušíme, jak situaci vrátit zpátky. Za určitých okolností se může stát, že na vaší klávesnici toto tlačítko nebude fungovat. Jsou totiž i tací, kteří dávají přednost jeho deaktivaci.

Vybrali jsme pro vás 15 příkladů, jak můžete klávesu Windows použít při běžné práci s počítačem:

 • Win samotné tlačítko spouští nabídku START – funguje jako zapnuto / vypnuto. Tj. první zmáčknutí spouští nabídku, další zmáčknutí ji zavírá
 • Win + D Skrytí všech položek a zobrazení pracovní plochy. Pokud budete chtít plochu opustit, opět stisknete tuto kombinaci. Snadno tedy můžete přepínat tam a zpátky mezi programem, v kterém pracujete a pracovní plochou.
 • Win + E spustí program Průzkumník souborů. Opakovaný stisk této kombinace otvírá další okna Průzkumníku souborů.
 • Win + L rychlé zamknutí obrazovky. Odemknete ji opětovným přihlášením.
 • Win + M minimalizuje všecha okna na hlavní panel
 • Win + Shift + M vrátí všechna minimalizovaná okna na hlavní panel
 • Win + šipka dolů zmenšení (minimalizace) okna
 • Win + šipka nahoru rozšíření (maximalizace) okna na celou obrazovku
 • Win + Left (šipka vlevo) nebo Right (pravá šipka) zúží okno na pravou nebo levou stranu obrazovky.
 • Win + T přepíná mezi aplikacemi připnutými na hlavním panelu
 • Win + R otevře nabídku „Spustit“.
 • Win + Tab získáte okamžitý přehled o právě spuštěných programech. Funguje jako zapnuto / vypnuto. Tj. první zmáčknutí spouští nabídku, další zmáčknutí ji zavírá.
 • Win + X otevře nabídku se systémovými funkcemi.
 • Win + Pause/Break zobrazí základní informace o počítači, tedy mj. o nainstalovaném systému, výkonu, velikosti paměti.
 • Win + mezerník rychlé přepínání mezi jazykem klávesnice. V našich podmínkách se obvykle přepíná mezi češtinou a angličtinou. Každé další stisknutí těchto kláves provede změnu.