obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Lehký stolek do kouta

Využít účelně kout místnosti bývá problém. Obyčejný čtvercový či obdélníkový stůl zabere zbytečně mnoho místa. Řešením je stůl zhruba ve tvaru trojúhelníku. Podle následujícího návodu si ho můžete vyrobit sami.

Kout místnosti si říká o trojúheníkový tvar desky, ale praktičtější a také vzhledově zajímavější je řešení s deskou ve tvaru šestiúhelníku.

Koupíme

  • 2 obdélníkové lepené desky (např. o rozměru 120x40 cm),
  • 4 kovové nohy s ukončením pro přišroubování k desce (kulaté, nebo čtverhranné),
  • krátké vruty.

Nákresy ukazují, jak rozměříme šestiúhelník. Nepotřebujeme k tomu nic víc než metr a tužku.

Nákres Nákres Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Postup krok za krokem

  • První desku položíme na rovný podklad tak, aby se nemohla samovolně hýbat. Hranu delší strany desky rozdělíme na polovinu, obě poloviny rozdělíme na třetiny a na hraně z obou stran označíme od středu nejbližší třetiny. Z poloviny vztyčíme kolmici, kterou vyznačíme na podkladu.
  • Druhou desku na první přiložíme tak, aby se jeden roh dotýkal kolmice a hrany přiléhajících stran značek 1/3 na první desce (body A). Z bodu A do bodu B narýsujeme čáru. Druhou desku poté stranově obrátíme, přemístíme a podle stejného principu označíme úsečku mezi body A a C.

Nákres Nákres Zdroj: Archiv ireceptar.cz

  • Druhou desku přemístíme tak, aby byl jeden roh na bodu B a jedna přiléhající strana kopírovala úsečku AB. Podle hrany desky mezi body B a D narýsujeme čáru. Podle stejného principu uděláme úsečku mezi body C a E.
  • Tím máme vyznačené řezy (červeně), trojúhelníky tedy odřízneme a první desku použijeme jako šablonu pro druhou desku.
    Ve spodní desce sukovníkem vyvrtáme otvory pro nohy (zeleně). Nohy zespodu přišroubujeme k horní desce (modře).
  • Spodní desku navlékneme na nohy a v požadované výšce ji zespodu a na straně od zdi zajistíme vruty (deska na nich bude ležet, vruty nebudou vidět).

Stolek Stolek Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Pokud potřebujeme spodní desku posouvat, použijeme místo vrutů dřevěné nebo plastové klínky, které namáčkneme mezi nohu a otvor.

Stolek působí na první pohled vratkým dojmem, ale protože bude ze dvou stran opřený o stěny (žlutě) a zatížený, nehrozí, že by se převrhl nebo kýval.

(jil)

Akční letáky