obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Mechanizované pilování přímočarou kmitavou pilou

„Klasický pilník bude ještě dlouho důležitým dílenským nástrojem. Pilování však může ulehčit kmitavá pila, “ uvádí Miroslav Štangl z Prahy ve svém návodě na spojení elektrického nářadí s ručním nástrojem.

Úprava pilníku

Stopku pilníku obrousíme do potřebného tvaru a rozměru v závislosti na upínacím mechanismu pily.

U jehlanovité stopky zpravidla půjde o obroušení části do tvaru kolmého hranolu, popřípadě o odříznutí vrcholu (viz kresba), u válcovité stopky malých a jehlových pilníků většinou úprava ani není nutná.

úprava pilníku pro upnutí do přímočaré pily úprava pilníku pro upnutí do přímočaré pily Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Přítlačný válec

K dosažení potřebné přítlačné síly bez nadměrného namáhání kmitacího mechanismu pily slouží přítlačný válec, kterým přední část pilníku přitlačujeme a udržujeme v rovině. Lze jej vyrobit například z dřevěných hranolků a válečku (viz další kresba).

přítlačný válec přítlačný válec Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Pohyblivou část přítlačného válce je vhodné opatřit pryžovým povrchem (např. ze staré vzdušnice).

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Výhodou využití kmitavé pily je relativně velký rozkmit a tím i odpovídající úběr.

Návod lze uplatnit pro pilníky různého tvaru, velikosti a provedení.

princip broušení princip broušení Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Obdobně lze zmechanizovat práce:

  • s rašplí na dřevo,
  • s různými lineárními brusnými tělesy,
  • s unašeči brusného papíru a podobně.

Akční letáky