Primitivní neznamená nutně hloupý. Může to znamenat nekomplikovaný, přímočarý, upřímný. Kdysi dávno, v dobách, kdy jsme byli jeskynní lidé, byli jsme primitivní v tom nejlepším slova smyslu. Byli jsme suroví, nevybroušení, ale také bezprostřední a autentičtí. V dnešní době, kdy se všichni snažíme být dokonalí a sofistikovaní, může nám právě ta primitivní upřímnost a autenticita chybět.

Beran (21.3. - 20.4.)

Beran, chytrá hlava s primitivním srdcem. Nejrozporuplnější postava z našeho okolí. Vlastnosti Beranů se zdají být zmateným mixem kontrastů, kde se chytrost střídá s hloupostí a necitlivost s překvapivou empatií. Je to ten typ člověka, který zároveň fascinuje a irituje, přitahuje a odpuzuje.

Není divu, že někteří lidé Berana označují za necitlivého. Jeho ostrovtip a někdy až primitivní přístup k životu může skutečně způsobit pocit, že se Beran nezajímá o city ostatních. Ale co když je to jen obrana? Co když je tato necitlivost jen maskou, kterou si Beran nasadí, aby se chránil před vlastními citlivými stránkami?

Rak (22.6. - 22.7.)

Raci jsou impulzivní, jejich rozhodování může být někdy primitivní, protože se řídí emocemi místo logiky. Ale emoce jsou mnohem základnější a primitivnější než logika, což znamená, že Raci jsou schopni vnímat věci, které by logický myslitel mohl přehlédnout.

Citlivost Raků je důvodem, proč je ostatní vnímají jako snadnou kořist. Ale opět, co když je to jejich silná stránka? Raci jsou schopni vnímat věci, které okolí nevidí. Jsou schopni cítit, když je něco v nepořádku a jsou prvními, kdo si všimne, když je někdo v nouzi. A jejich sklon k přemýšlení? To není slabost, to je důkaz jejich inteligence. Raci dokážou analyzovat situace z různých úhlů a přijít s originálním řešením.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Střelci nerozumí, že skutečné rozhodování vyžaduje otevřenost. Vyžadují, aby poslouchali druhé, přijímali nové informace a důvěřovali i ostatním, nejen sobě. Kdykoli stojí před rozhodnutím, jejich primitivní instinkty je ovládnou. Střílí z prvního impulsu, rychle, bez přemýšlení. Pravý Střelec, bezstarostný a nedůvěřivý.

Když se podíváme na Střelce blíže, objevíme určitou nedůvěru v nové informace a silnou tendenci vnucovat vlastní pohled na věc. Tato snaha přimět ostatní přijmout jejich perspektivu může být vnímána jako sebestřednost. Jako by měli na hlavě neviditelnou korunu a procházeli světem s královskou arogancí. A to je přesně to, co jim blokuje cestu k inteligentnímu rozhodování.

Související články