Vodnář (21.1. - 20.2.)

I když mohou být Vodnáři přátelští a společenští, mohou také projevovat sobecké sklony. Mohou na poslední chvíli zrušit plány nebo se nedostaví na domluvenou schůzku, takže se jejich přátelé často cítí zanedbávání a nedůležití.

Navíc tito muži se také často povyšují nad ostatní a někdy se chovají arogantně. Vodnáři mají svůj široký společenský okruh a mohou se přesouvat z jedné skupiny přátel do druhé, aniž by nutně udržovali silné vazby s některými konkrétními lidmi.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Zatímco touha Vah po harmonii je obecně pozitivní vlastností, může také vést k sobeckému chování. Váhy se mohou vyhýbat konfliktům a upřednostňovat svůj vlastní klid před pocity svých blízkých. Mohou se také vyhýbat mluvení o problémech, které je ve vztahu trápí, což vede k zášti a frustraci.

Muži narození ve Vahách mají potíže s rozhodováním, spoléhají se, že to za ně udělají jejich ženy. Ty to pak vnímají hodně sobecky. Váhy milují krásu a estetiku a mohou upřednostňovat hmotný majetek a vzhled před hlubšími aspekty lásky a přátelství.

Býk (21.4. - 21.5.)

Muži Býci si váží svých partnerek, ale mohou se ke nim chovat značně majetnicky. Mohou se cítit ohroženi jinými vztahy svých žen a sobecky vyžadují více jejich času a pozornosti. Tito muži mohou být tvrdohlaví ve svých přesvědčeních a názorech, což vede ke konfliktům mezi nimi a jejich partnerkami. Bývají také lakomí, upřednostňují finanční prospěch před vztahy, stejně jako svoje potřeby před potřebami ostatních. Také neznají kompromisy, dělají je jen zřídkakdy.

Lev (23.7. - 22.8.)

Lev je rád v centru pozornosti a může být naštvaný, pokud má pocit, že se mu nedostává dostatečné pozornosti od svých přátel. Bývají dominantní, ve vztazích chtějí rozhodovat, chtějí být vůdcem skupiny, což může vytvářet napětí. Muži ve Lvu si váží svých vlastních úspěchů a mohou mít potíže s uznáním úspěchů svých přátel. Bývají nepružní, nemají dostatek ohledu a empatie. Jejich sobecké projevy se často nedají vystát.

Štír (24.10. - 22.11.)

Muži narození ve znamení Štíra jsou přirozeně podezřívaví k ostatním a mohou se zdráhat důvěřovat svým přátelům. Bývají také hodně soutěživí a často se zapojují do bojů se svými přáteli. Mohou upřednostňovat své vlastní potřeby před potřebami svých přátel, což vede k pocitům zášti. Muži ve Štíru také mohou být majetničtí a žárliví.

Zdroje: astrotalk.com, www.sosyncd.com