Váhy (23.9. - 23.10.)

Hluboký smysl pro spravedlnost, který obvykle projevuje, je sice velice pozitivní vlastnost, ale ženy ve znamení Vah mají tendence se neustále trápit. Z povahy svého znamení se nedokáží povznést ani nad banálními situacemi. Jsou utrápené a nešťastné z toho, že svět není spravedlivý a v rovnováze. Tyto ženy bývají také velmi citlivé na názory a postoje svého okolí a když cítí neporozumění, mohou se cítit nešťastné a naříkat si.

Pro ženy ve znamení Vah je velice důležitý vztah, ve kterém se potřebují cítit milované a v bezpečí. Pokud jim takový vztah chybí nebo je jakkoli narušený, nesou to velmi těžce a často si na partnera stěžují všem okolo. Vysoké nároky mají i na svou práci a když se v ní necítí spokojené, dávají to najevo. Navíc bývají kritické i samy k sobě, čímž se dokáží trápit a vinit z toho své okolí. Často pak naříkají a většinou s nimi není vůbec k vydržení.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Ach ty ženy, narozené ve znamení Ryb! Typická žena tohoto znamení je neustále nešťastná kvůli situacím souvisejícím s milostnými vztahy. Ryby se příliš podceňují a mají spíše nízké standardy, takže se teoreticky mohou zamilovat do kohokoli. Pro lásku pak většinou hodně trpí, jejich okolí bývá svědkem hysterických scén.

Ženy v Rybách mívají tendenci hledat v životě hlubší smysl a když se jim to nedaří, cítí se mizerně. Většinou také mají vysoká očekávání od sebe samých i od svého okolí a pokud tato očekávání nejsou zcela naplněna, nesou to velmi těžce. Ryby jsou rovněž citlivé na jakékoli změny a mají výrazné tendence potlačovat své emoce, čímž se vnitřně často i nesmyslně velice trápí. Jejich vysoce intuitivní povaha se na druhé straně často potýká s neschopností naslouchat svému vnitřnímu hlasu, což je občas dovádí do absurdních situací a vede k hledání vnějšího víníka, čímž své okolí dokáží deprimovat.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Je velmi vzácné vidět ženy narozené ve znamení Kozoroha, jak se z něčeho radují nebo pociťují zadostiučinění v nějaké záležitosti. Tam, kde by se jiný radoval, není Kozoroh spokojený ani trochu a žádá víc. Vidí negativa v každé situaci, přemítá, přemýšlí, vymýšlí, řeší a trápí sebe i své okolí.

Tyto ženy bývají zaměřené na dosahování svých cílů, pokud však nedosáhnou svých očekávání, cítí se nešťastné. Ženy v Kozorohu také mívají tendenci být příliš přísné k sobě i okolí, což způsobuje, že se jim nedaří uvolnit se a užít si života. Jejich tendence potlačovat své emoce často způsobuje, že jsou nešťastné ony i jejich okolí. Bývají sice silné a samostatné, ale když se jim nedaří najít spojení s ostatními, cítí se velice osaměle. Navíc mívají nepřiměřená očekávání od druhých, která se jen zřídka podaří naplnit a je to frustrující pro obě strany.

Rak (22.6. - 22.7.)

Hluboce pesimističtí a často negativní. Takoví bývají Raci. Zdá se jim nemožné užít si chvíle štěstí naplno, protože i v těchto konkrétních případech jsou připraveni očekávat zklamání a také dokážou tímto svým pesimismem nakazit své okolí. Kdo rozveselí Raka, ten zvítězí, nicméně u žen je to ještě mnohem těžší než u mužů.

Ženy narozené ve znamení Raka bývají silně spjaty s rodinou a pokud dojde k narušení rodinných vztahů, cítí se velmi nešťastné. Bývají vysoce citlivé a když ztratí blízkého člověka, je to pro ně téměř konec světa. Mají silnou potřebu bezpečí a stability, pokud se jim však nedaří najít tuto jistotu, trápí se a dávají to citelně najevo i svému okolí. Tyto ženy navíc bývají náchylné k pocitům viny, s nímž se jen obtížně vyrovnávají. Pak jsou nešťastné, kňučí a trápí výčitkami sebe i své okolí.

Zdroje: www.ilgiornalebg.it, www.tuttoabruzzo.it