Oggún (22.3. - 20.4.)

Oggún je mimo jiné orisha války, lidé tohotoz namení jsou obvykle lidé s velkou dynamikou, silou a vitalitou, kteří směřují svou energii do práce a projektů. Mají vrozenou schopnost vést a jejich moudrost jim umožňuje růst na všech úrovních.

Oko (21.4. - 21.5.)

Tento polobůh představuje půdu, zemědělství a venkov. Lidé narození v tomto znamení bývají podnikateli, kteří se nebojí tvrdé práce ani výzev. Neúspěch vůbec nepatří mezi jejich strachy, protože mají dar jít svou cestou a dosáhnout úspěchu. Milují spravedlnost, bdí nad společným prospěchem společnosti a mají velký smysl pro rodinu.

Elegguá (22. 5. - 21. 6.)

Tento orisha má klíče osudu, které otevírají různé cesty našeho života. Lidé zrození v tomto znamení mají tendenci bdít nad pravdou a poctivostí a snaží se zajistit, aby konflikty mezi lidmi nebyly vyřešeny válkou, ale slovem a komunikací. Někdy si jejich záměry můžete špatně vyložit, ale obecně jsou inteligentní, výřeční a jemní. Mezi jeho méně lichotivé přednosti patří nerozvážnost, povrchnost a neklid.

Oshún (22. 6. - 23. 7.)

Znamení související s mateřstvím a plodností a se vším, co souvisí s láskou, vášní, touhou a rozmary. Lidé tohoto znamení jsou obvykle velmi citliví, ale niterní a nechají se unášet spíše pocity než racionalitou a analýzou. Všem zrozencům tohoto znamenípřináší božstvo romantiku a smyslnost, ale také zášť.

Changó (24. 7. - 23. 8.)

Tento orisha je spojován s ohněm a hromem, sopkami a válečným pokřikem. Jste-li znamením Changó, jste osobou velkého odhodlání a velké síly. Mají pověst arogantních lidí, jsou kreativní a analytičtí. Touží po společenském uznání.

Yemanyá (24. 8. - 23. 9.)

Zralí a spořádaní lidé s intuicí a empatií, kteří však mohou mít problémy se sebevědomím. Tento nedostatek sebedůvěry neznamená, že by neměli příliš vyvinutý smysl pro logiku a že mají stejné nároky na ostatní jako na sebe.

Obatalá (24. 9. - 23. 10.)

Také známý jako Obbatalá, Oxalá nebo Ochalá, hlavní orisha, tvůrce země a sochař lidské bytost. Lidé tohoto znamení jsou stateční a inteligentní a rádi se přimlouvají za klid svého okolí. Mají vynikající schopnost rozhodnosti v kritických situacích a vlastní výjimečné sociální dovednosti. Mají také dar související s uměním.

Orula (24. 10. - 23. 11.)

Orisha věštění a moudrosti, který dává svým zrozencům velkou vychytralost, která jim umožňuje hned vědět, že vědění je síla a že má svou hodnotu. Rady od Oruly jsou cenné pro jeho velkou intuici a inteligenci, stejně jako pro jeho spiritualitu. Mají tendenci pěstovat svou moudrost prostřednictvím neustálé zvědavosti.

Babalú Ayé (23. 11. - 21. 12.)

Je orishou nemocí, moru a bídy. Ti, kdo se narodili pod tímto znamením orisha horoskopu, jsou tedy jednotlivci se zvláštním darem, pokud jde o léčení druhých, působí dobře “při obnově těl a duší”, bývají to dobří poradci, kteří chtějí blaho všech kolem sebe. Mezi jeho specifickými vlastnostmi vyniká optimismus a racionalita, i když to neznamená, že v určitých momentech jeho života nebývají tak trochu sobecké.

Agayú Sola (22. 12. - 2.1.)

Jeho jméno doslova znamená „kdo pokrývá poušť svým hlasem“ a je to orisha nitra země a sopek. Podle horoskopu mají zrozenci v tomto znamení velké rozhodnutí a důvěru v sebe. Beze strachu přebírají velkou odpovědnost, protože jsou odhodlaní a sebevědomí jedinci s ambicemi a produktivitou. Mají tendenci být vůdci, ale dělají to s jistou rozvahou a velkým realismem.

Ochosi (21. 1. - 19. 2.)

Podle tohoto typu horoskopu jsou Ochosi bytosti s velkým talentem a mocnými přátelstvími. Mají humanitárního ducha, který jim dává skvělé přátele a velkou úctu k lidem, které mají po svém boku. Mají vysoké ideály a vzrušující talent, který využívají k boji, aby prosadili své názory.

Inle (20. 2. - 21. 3.)

Orisha Inle je patronem lékařů, ryb a je vlastníkem řeky a cestuje po světě živých i mrtvých. Podle horoskopu Orisha jsou Inle soucitní a pokorní milující lidé, kteří jsou velmi zdrženliví před tvrdostí. Obdivují tradice a spiritualitu a hodně víry. Jsou pokorní, plaší, trochu nejistí a nezávislí.


Zdroje: themagichoroscope.com, thegnosticdread.com