Abychom dokázali vypočítat svoje číslo osudu, stačí nám k tomu znát jeden jediný údaj – tedy datum narození. Pak už je to opravdová hračka. Začneme jednoduše sčítat jednotlivé cifry a budeme pokračovat tak dlouho, až nám zbude jedna jediná číslice. Pojďme se do toho pustit.

Řekněme, že se osoba, jejíž osudové číslo hledáme, narodila 27. listopadu roku 1985, tedy 27. 11. 1985. Začneme jednoduchým součtem 2+7+1+1+1+9+8+5. Výsledek je v tomto případě 34. To je sice zatím příliš vysoké číslo, ale my budeme pokračovat “druhým kolem” při použití stejného principu: 3+4 – a výsledek je 7. Jsme u konce. Osudové číslo člověka, narozeného 27. listopadu 1985 je 7. Nyní stačí podívat se o několik řádků dále a možná zjistíte, proč se vám děje v životě právě to, co se děje.

Osudové číslo 1

Pokud vám po sečtení ze všech čísel zbyla právě jednička, můžete si gratulovat. Podle osudového čísla jste rození vůdci, a to hlavně kvůli své inteligenci, schopnosti myslet logicky, soustředit se na svůj úkol a zároveň zapojit do práce i ostatní lidi kolem sebe, pro které jste inspirací. Může to být i tím, že jste empatičtí a dokážete se dobře vžít do jejich pocitů, což občas zachází až za hranici běžného vnímání a můžete cítit vlohy například pro léčitelství. Úsměvy a dobrou náladou šetřit snad ani neumíte a pro druhé byste udělali opravdu hodně. Na druhou stranu ani na sebe nezapomínáte. Když je potřeba, dokážete jít za svým i za cenu, že vás ostatní mohou považovat za egoisty. S většinou lidí s dalšími osudovými čísly můžete vycházet bez problémů, bylo by ale přesto dobré vyhnout se šestkám a osmičkám.

Osudové číslo 2

Upřímně řečeno, dvojka není tím nejlepším osudovým číslem, ale vůbec není potřeba si zoufat. I když patrně nejdete tou nejpřímější životní cestou, nikdo vám nemůže upřít téměř bezmeznou energii a velkou dávku empatie. Právě ta vám umožňuje odhalovat nepravosti, které se mohou dít lidem kolem vás a vy si nemůžete pomoci. Ze své podstaty je zkrátka musíte podržet, což si dobře uvědomují. Umíte spolupracovat se svým okolím, lidem ve své blízkosti zůstáváte věrní a vytváříte si k nim velmi hluboké a trvalé vazby. Snad až příliš. Potřebujete cítit klid a pohodu, negativní energii, která se kolem vás jen mihne, vnímáte mnohem citlivěji, než ostatní. Proto je dobré vyhýbat se konfliktům, které by nejsnadněji mohly přijít při kontaktu s lidmi, jejichž osudové číslo je pět nebo šest, ale ani s dalšími dvojkami nebudou vztahy ideální. Ostatní osudová čísla jsou dvojkám příznivá.

Osudové číslo 3

Životním krédem trojek je vytrvalost a odhodlání splnit všechny vytyčené cíle a překonat všechny životní překážky. Vaše vůle překonat všechno, co se vám postaví do cesty, může na ostatní působit negativně a příliš tvrdě, ale s tím se dokážete vyrovnat, protože jste v podstatě týmovým hráčem a lidé kolem vás to dřív nebo později poznají. Velkým přínosem a doslova pojidlem jste pro svoji rodinu, která je pro vás vším a většinou jde o spokojené vztahy. Ty může trojka udržovat prakticky se všemi ostatními osudovými čísly, snad jen kromě sedmičky, jejíž představitelé vnímají svět odlišně a mohlo by docházet k neshodám.

Osudové číslo 4

Dopočítali jste se k číslu čtyři a přesto jste v životě spokojeni? V takovém případě gratulujeme, jste ve svém osudovém čísle čestnou výjimkou. Tito lidé totiž jen těžko vnímají životní pozitiva, naopak si ale uvědomují každou nespravedlnost, která je z jejich pohledu potká. Netrpělivost a touha po rychlém úspěchu často vedou k právě opačnému výsledku, tedy kritice, nebo dokonce k zahození příležitostí, které by klidnější osudové číslo s trochou obezřetnosti jistě nepřehlédlo. I přes velkou, někdy snad až přílišnou, touhu po uznání, tak můžete uslyšet spíše opačné komentáře. Pokud se čtyřky chtějí dopracovat alespoň dobrých vztahů se svým okolím, pamatujte si, že s trojkami a osmičkami se to s největší pravděpodobností nepodaří.

Osudové číslo 5

Patříte k pětkám? To je vynikající zpráva. Tohle osudové číslo patří těm šťastnějším osobnostem, které dokáží vyzařovat pozitivní energii a tím tmelit tým, ať již v práci, nebo mezi přáteli. Rozhodování pro vás určitě není velkým problémem, a to i díky přirozené inteligenci, kterou oplýváte a máte ji na rozdávání. Není vyloučeno, že máte dokonce sklony a schopnosti vnímat svět ve spirituální rovině, a protože tak trochu tušíte, že smrtí nemusí všechno končit, nemáte z tohoto nevyhnutelného okamžiku velké obavy. Jednou stejně přijde, ale vaše komunikace s jiným světem dává tušit, že jsou věci mezi nebem a zemí, o nichž vědí jen pětky. Jestliže si chcete svoje štěstí pojistit, bude dobré nenavazovat bližší vztahy s dvojkami.

Osudové číslo 6

Šestky jsou prostě sluníčka. Kreativní, přátelští a velmi dobří společníci – tak vás patrně vidí vaše okolí. Není divu, energii, kterou jim dokážete předávat, snad nemůžete nikdy vyčerpat. Navíc se na vás může každý spolehnout a to je vlastnost, kterou je třeba vyvažovat zlatem. Vy ale zároveň dobře víte, že vám život nedaruje nic zadarmo a ke svému úspěchu, hlavně na pracovním poli, musíte vynaložit opravdu velkou dávku úsilí, což je zkouška pro vaši svobodomyslnost a touhu po volném životě třeba i na cestách po světě. Pro ženy šestky je dobrou zprávou, že mohou očekávat obdiv okolí i ve vyšším věku. Stárnou totiž s grácií a zdají se tak být přece jen o něco mladší. Ke klidu vám může pomoci dobrý výběr přátel, mezi nimiž budou asi chybět jedničky, dvojky, ale i šestky.

Osudové číslo 7

Lidé, kteří ve svém osudu nosí sedmičku, mají často obavy z budoucnosti – a mají k tomu dobrý důvod. Jejich intuice je totiž tak vynikající, že předem dobře odhadnou, že se blíží možný problém. Na druhou stranu, pokud vám po součtu všech čísel z data narození zbyla jediná sedmička, pravděpodobně velmi dobře vycítíte možnou příležitost k rozvoji i úspěchu. K tomu vám může pomoci také vaše inteligence a obratnost ve společnosti, kde vám pomáhá také elegantní a vždy upravený vzhled, doprovázený vynikajícím řečnickým uměním. Kdo by si chtěl zahrávat se sedmičkou, tvrdě narazí. Určitě by to neměly zkoušet trojky, sedmičky ani devítky.

Osudové číslo 8

Jste osmička? Potom by bylo dobré zauvažovat o změně povolání, tedy pokud se již dnes nevěnujete magii a okultním vědám. Vaše osudové číslo je totiž právě pro tento životní směr jako stvořené. A pokud byste se nechtěli věnovat kouzelnickým trikům, je tady ještě cesta do politiky. I v té osmičky sbírají téměř jisté úspěchy, snad hlavně díky vynikajícímu odhadu na situace a lidi kolem vás, který by vám mohli ostatní jen závidět. Je ale možné, že si na svoji chvíli slávy budete muset nějakou dobu počkat, což nevadí, protože dlouhodobé plánování je vaší další předností. Proto si raději naplánujte životní cestu po jiných stezkách, než kudy chodí osmičky a devítky.

Osudové číslo 9

Pokud patříte mezi devítky, sami už jistě víte, že to nemáte v životě tak docela jednoduché. Stále je co dělat, na odpočinek mnoho času nezbývá a problémy se vám nevyhýbají. Výhodou mohou být vaše umělecké sklony, které nezůstanou bez ocenění. Stejně tak se ale můžete dočkat pochvaly za práci, ke které přistupujete s obdivuhodným odhodláním a poctivostí, a to téměř v jakémkoliv oboru. Když si ale vyberete profesi, ve které můžete navíc pomáhat lidem, je to téměř jistá cesta k dobrému pocitu a ocenění vaší záslužné činnosti. Těžko se shodnete se sedmičkami a osmičkami, ostatní osudová čísla jsou vám nakloněna.

Poznali jste se v charakteristice svého osudového čísla? I kdyby k vám nebylo tak docela přívětivé, vždy je možné na svém vlastním osudu zapracovat. Změna je možná, jen vědět, jakým směrem se vydat.