Pihy na čele

Jedním z nejčastějších míst, kde se mohou pihy objevit, je čelo. Máte je uprostřed čela? Znamená to, že jste moudří, klidní, pracovití a v životě máte jasno. Piha na pravé straně čela znamená, že si finančně polepšíte. Naopak piha na levé straně není dobrá zpráva. Předpovídá ztrátu a naznačuje, že můžete být i sobečtí. Pihy na obou stranách čela značí náhlé peněžní zisky.

Pihy na obočí

Někdy se pihy či znaménka tvoří i v blízkosti obočí. Uprostřed značí, že máte vůdčí schopnosti, možná dokonce v životě získáte slávu a finanční prosperitu. Piha na pravé straně obočí je známkou romantiky, dobrého manželství a bystrých dětí. Na levé straně znamená, že se projevujete jako zbabělec. Ve svém profesním životě čekejte problémy.

Pihy blízko očí

Pokud máte znaménko na levém oku, je to známka toho, že máte sklony k aroganci, pesimismu a sobectví. Piha na pravém oku značí poctivost a pracovitost.

Pihy na nose

Máte pihu na špičce nosu? Jste velmi impulzivní a obvykle se chováte velmi energicky, aniž byste si své kroky předtím promysleli. Piha na pravé straně značí, že bohatství získáte s minimálním úsilím, třeba dědictvím. Piha na levé straně nosu je nepříznivé znamení. Pod nosem značí smyslnost a že snadno přitáhnete do svého života lásku opačného pohlaví.

Pihy na bradě

Tato znaménka znamenají obětavou a pracovitou osobu. Někdy můžete zapomínat sami na sebe a veškerý svůj čas obětujete svým blízkým nebo práci.


Zdroje: astrotalk.com, www.herzindagi.com