Jak štípačky fungují

Základem konstrukce každého takového stroje je stojan, na který je položeno dřevo určené k rozdělení. Neméně důležitou roli hraje štípací klín, který je tlačen hydraulickou soustavou tvořenou čerpadlem se zásobní nádržkou oleje, hadicemi a pístnicí, která vytváří tlak na klín. Všechny štípačky mají pojezdová kolečka pro snadnou manipulaci.

Masivní základ

Stojaté štípačky (nazývané též vertikální) mají velmi masivní dutý nosník, který je přivařen na vodorovnou desku. Její součástí jsou nejen pojezdová kolečka, ale také samostatný hydraulický agregát vyvíjející potřebný tlak.

Hydraulický olej, jež je v agregátu využíván jako pracovní kapalina, proudí do pracovní pístnice přes speciální hadice pod tlakem až 20 MPa. Štípací klín je zavěšen na konci pracovního ústrojí, které se při štípání zasouvá do základového čtvercového nosníku. Díky této konstrukci jsou dnešní modely schopny vyvinout a vydržet tlak srovnatelný s hmotností až deseti tun.

Jednodušší a tudíž i levnější řešení představují štípačky ležaté (horizontální). I u nich hydraulika vytvoří dostatečnou štípací sílu nutnou k rozdělení špalků, nicméně oproti nejvýkonnějším vertikálním štípačkám je u horizontálních síla zhruba poloviční. Také jejich rám je jednoduší než u vertikálních štípaček. U některých modelů je možné dokoupit i speciální stojan, abychom se při práci nemuseli ohýbat.

Kritéria výběru

Nejdůležitějším parametrem je průměr špalku. Pokud je větší než 35 cm, musíme zvolit štípačku vertikální; stejně se zachováme, jestliže se chystáme připravovat palivové dřevo více než jednou do roka. Konstrukční řešení vertikálních štípaček totiž zajišťuje solidní životnost ve spojení s odpovídajícími výkony.

Velmi podstatným kritériem je také ergonomie ovládacích prvků. Před samotnou koupí si celý stroj prohlédneme a osaháme si ovládání, zda nám vyhovuje.

Ke spouštění je u vertikálních provedení využito dvou ovládacích pák s kleštinami, které chrání ruce před zraněními — štípaný materiál neodlétává, protože kleštiny špalek pevně zafixují.

  • Výhodou vertikálních štípaček je také to, že můžeme pracovní desku snížit a štípat tak i velmi dlouhé kusy dřeva.
  • Pro zrychlení a zefektivnění práce si ke štípačce můžeme dokoupit křížový štípací klín.

V kamenné prodejně, nebo přes internet?

Oba způsoby nákupu mají své pro a proti. V kamenné prodejně sice často zaplatíme více, ale zase máme možnost si stroj osahat, případně si jej před zakoupením vyzkoušet. V internetových obchodech jsou ceny nižší, ale výrobek vidíme pouze na obrázku.

Řada firem, které se tímto způsobem prodeje zabývají, nám však štípačku doveze až domů. Prodejce, případně technik rozvozové služby, nám musí předat veškerou dokumentaci, a to náležitě vyplněnou. Je zvykem, že nám stroj sestaví a předvede v chodu, popřípadě i vysvětlí způsob, jak o něj pečovat.

  • Jak je to s reklamacemi? Většině dobrých internetových obchodů stačí zavolat a firma vyšle pracovníka, který vystaví reklamační protokol, vše zařídí a po vyřízení reklamace předá zařízení zpět k užívání.

Když elektrická štípačka nestačí

Na českém trhu existuje výjimečný stroj MTD LS 550, jenž by měl uspokojit i profesionála, který vyrábí štípané dřevo a rozváží je zákazníkům.

K pohonu je využito klasického osvědčeného motoru Briggs&Stratton 650 Series, který se již mnoho let objevuje v nejrůznějších sekačkách a třeba i v kultivátorech. Štípačce však propůjčuje nadstandardní vlastnosti: Při pracovním tlaku 11 bar vyvine hnací jednotka štípací sílu až 25 tun. Se strojem je možno pracovat ve vertikální i horizontální rovině, přičemž maximální délka špalku činí něco málo přes 60 cm.

Někteří dovozci zahradní techniky dokonce nabízejí i štípačky bez agregátu, jsou totiž určené pro připojení k hydraulické soustavě traktoru.

Bezpečnost především

U štípání dřeva musíme dbát na bezpečnost. Při práci používáme ochranné rukavice a počínáme si v souladu s návodem k obsluze, přičemž nesmíme zapomenout na to, že jakýkoliv neodborný zásah do štípačky znamená ztrátu záruky.

U vertikálních štípaček přispívá k bezpečnosti práce mnoho prvků. Především zakryté ovládací páky, které zároveň fungují jako kleštiny. Musíme je držet oběma rukama, jinak píst vyjede do horní polohy, čímž práci přeruší. Pro bezpečné dělení velkých, až metr dlouhých kusů dřeva máme k dispozici posuvnou spodní desku.

A ceny?

Nejlevnější horizontální štípačky můžeme sehnat již za 5000 Kč, přičemž při dokoupení šroubovaného stojanu pro pohodlnou práci si připlatíme okolo tisícikoruny. Ceny vertikálních provedení pro náročnější uživatele startují na zhruba 10 000 Kč, jako zvláštní příslušenství je nabízen i křížový klín zrychlující dělení špalků. Zmíněný benzínový štípač stojí zhruba 47 tisíc korun, štípací stroj k traktoru okolo 100 tisíc.

Foto VARI a Garland