Přezkoušení funkcí před zahájením práce

Při řezání s řetězovou pilou je velice důležité, důsledně dbát na bezpečnostní pokyny, uvedené v návodu k obsluze. Nejčastěji zde vyčteme, že máme používat dlouhé pracovní kalhoty s blůzou, pevnou nesmekavou obuv a obličejový štít. Pokud s motorovou pilou umíme pracovat, pak nezapomínáme ani na přezkoušení funkce bezpečnostní brzdy. Pilu spustíme a ve chvíli, kdy aktivujeme tuto brzdu, mělo by dojít k rychlému zastavení řetězu. U elektrických pil nelze až do jejího odblokování spustit motor, benzinové pily nejsou schopny uvést do chodu řeznou soupravu a prokluzuje jim odstředivá spojka.

Běžná kontrola pily

Řetězovou pilu vždy před odstavením a uložením zbavíme zbytků z řezání - na jejím těle často ulpívají drobné částečky, spojené s řezným olejem. Především musíme dbát na vyčištění prostoru kolem řetězového kola. Po ukončení práce odmontujeme kryt, zcela povolíme řetěz a sejmeme jej i s lištou z přístroje. Všechny zbytky dokonale setřeme suchým hadrem jak z prostor kolem olejového kanálku, tak z upínací části lišty.

Při zpětné montáži si počínáme opatrně, nejprve nasadíme lištu s řetězem, mírně řeznou soupravu napneme a přiložíme kryt. Matice dotahujeme jen zlehka, abychom předpětí řetězu mohli stavěcím šroubem ještě případně doseřídit. Hodně napnutý řetěz poškozuje drážku lišty a ložisko řetězového kola, proto si při napínání počínáme tak, abychom si následně stroj nepoškodili. Přesný postup nalezneme vždy v návodu k obsluze nebo oslovíme nejbližší servis, který nám případné otázky ochotně zodpoví.

Broušení řetězu můžeme provést pilníkem v případě lehkého otupení. Vodítko pro pilník zakoupíme jako příslušenství, které nám pomůže, abychom přeleštění hrany zubu řetězu provedli v celé jeho délce, tedy i pod správným úhlem. Výsledkem je stejnoměrné opotřebení řetězu a jeho delší životnost. Při silném otupení potom odneseme řetěz na přebroušení do servisu zahradní techniky, případně si pořídíme speciální brusku, díky které máme řetěz nabroušený během několika málo okamžiků.

Péče o motor pily

Pila se spalovacím pohonem vyžaduje pravidelnou pozornost, která spočívá v čištění vstupů chladicího vzduchu do motoru. Minimálně jednou ročně vyměníme vzduchový filtr. Ač je řada modelů vybavená kompenzací jeho znečištění, tedy nedojde k nežádoucímu obohacování směsi, pravidelná výměna vložky je jednou ze základních prací, souvisejících s údržbou. Zapalovací svíčku čistíme v podobném intervalu. Měli bychom se také přesvědčit o stavu elektrod. Příliš černá svíčka je důsledkem přebytku oleje, který hůře hoří a vytváří karbonové usazeniny. Správně zabarvená svíčka je do cihlova, odtrh elektrod je stanoven v návodu k obsluze. Velká mezera mezi elektrodami svíčky je nežádoucí, zvyšuje odpory v zapalovací soustavě.

Nikdy nezasahujeme do seřízení motoru. Každá motorová pila je z výroby seřízená a odzkoušená, nicméně může mít v závislosti na výrobci nastavenou mírně bohatší směs. To znamená, že v době záběhu dostává motor mírně více palivové směsi s olejem, díky čemuž může po usazení dílů začít za volnoběhu zhasínat. Mírná změna nastavení, provedená odborným servisem, tento problém velmi rychle odstraní.

Něco jiného je, když pila zhasíná stále, a i startování provází problémy. Důsledkem je často zpuchřelá čerpací membrána v karburátoru, případně zanešení karburace biosložkou, povinně přidávanou do paliva. Zde by měl také zasáhnout servis, který demontuje, vyčistí a opraví karburátor.