Sluneční hodiny
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Sluneční hodiny

Chcete ozvláštnit štít svého domu nebo přidat do zahrady zajímavý doplněk? Řešením mohou být sluneční hodiny. Ty zakoupené, vyrobené pro danou zeměpisnou šířku, asi instalujete snadno. Vlastnoručně postavené vám ovšem přinesou víc tvůrčí radosti.

Jaroslav Lamač z Liberce píše: „Zakoupil jsem Hvězdářskou ročenku. Tam jsem našel návod, jak postupovat. Tady je popis toho, co jsem podle hvězdářských zkušeností udělal:

Abych zjistil sklon ručičky (ukazatele stínu), od 90° jsem odečetl úhel zeměpisné severní šířky našeho místa a podle výsledku jsem uřízl sololitovou desku jako šablonu ve tvaru trojúhelníku.  

Pro patku ručičky jsem do zdi vysekal otvor hluboký asi 10 cm. Od něj jsem olovnicí naměřil svislici pro číslo XII, tedy pro poledne.

Ručička je z tyčky silné 1 cm, její podpěra z půlcentimetrové. Slabší proto, aby stín podpěry neklamal pozorovatele.

Sluneční hodiny Sluneční hodiny Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Cejchoval jsem za slunečného počasí. Ve Hvězdářské ročence jsem si pro ten den našel v oddíle Slunce údaj, kdy bude podle středoevropského času na padesáté rovnoběžce poledne. Tenkrát to bylo v 11 hodin, 59 minut, 54 sekundy.

Když hodinky ukazovaly tento čas, upevnil jsem ručičku slunečních hodin podle připravené sololitové šablony tak, aby měla správný sklon a aby její stín dopadal na svislici (dodatečně jsem ručičku zacementoval).

V dalších celých hodinách jsem přímo na stěnu vyznačoval následující odpolední hodiny, nazítří jsem vyznačil dopolední hodiny.

Z měděného plechu jsem poté vyklepal sluníčko nad patku ručičky, ciferník jsem vyrobil z pásu hliníkového plechu, na který jsem přišrouboval římské číslice. Některé číslice jsou široké, proto jsem přesný čas vyznačil černou tečkou přímo na cihly.

Mohu potvrdit, že sluneční hodiny ukazují čas velmi přesně po celý rok, v létě pouze přičítáme 1 hodinu kvůli letnímu času.

Návod na stavbu slunečních hodin Návod na stavbu slunečních hodin Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Kresba znázorňuje příklad výpočtu sklonu ručičky. Místo, v němž hodiny instaluji, má polohu 55° severní šířky, proto 90 – 55 = 35, což je úhel alfa, o který je ručička odkloněná od zdi, “ píše Jaroslav Lamač z Liberce.

Stín, který měří čas

Jedním z dalších typů slunečních hodin jsou tzv. prstencové. Jejich číselník kopíruje obvod válce či pomyslné koule, může připomínat obruč, ale třeba také planetární prstenec, rovník nebo jeho výseč. Čas oznamuje stín tyče umístěné v ose  nakloněného válce.

Tento typ slunečních hodin bývá často vyráběn pro daný trh, tedy pro místo s určitou zeměpisnou šířkou. Zpravidla se pro jinou polohu vůči Slunci − pro jiné místo na Zemi − nedá použít k měření času, protože úhel ukazatele není seřiditelný.

Takové, například z litiny vyrobené, sluneční hodiny stačí správně umístit na slunné, nestíněné místo tak, aby hodiny byly správně orientovány vůči světovým stranám. Jinými slovy řečeno: Aby šikmý ukazatel času, tedy stínová tyč, byl rovnoběžný se zemskou osou.

Gnómón a polos

Šikmo uloženému ukazateli slunečních hodin se říká polos. Aby ukazoval správně čas, musí 

  • být rovnoběžný se zemskou osou,
  • ležet ve svislé severo-jižní rovině,
  • s vodorovnou rovinou svírat úhel rovný zeměpisné šířce stanoviště.

Ukazateli, který je kolmý k rovině číselníku, se říká gnómón.

Itálie, země zaslíbená sluneční časomíře

Renesanční Itálie přála slunečnímu hodinářství a Evropa se od ní učila, jak stavět originální ozdoby domů, zahrad i náměstí. Dodnes si Italové s oblibou pořizují sluneční hodiny. Není to jen kvůli slunci, které u nich vládne, ale hlavně díky kulturní tradici. Ve funkci a zvhledu slunečních hodinách se prolíná několik oborů. Malířství, sochařství, architektura, fyzika, astronomie, matematika. Umění i přírodní vědy. 

Ve městě Lumezzane v provincii Brescia v severoitalské Lombardii každé dva roky pořádají tradiční mezinárodní soutěž Stíny času. Odborná porota podle fotografií a popisů posuzuje preciznost provedení slunečních hodin, jejich vzhled, originalitu nápadu, případně restaurační práce a také, jak budou sluneční hodiny připomínat laikům astronomické a kulturní souvislosti.

Český katalog slunečních hodin

V České republice funguje podobně jako v jiných zemích spolek sdružující příznivce slunečních hodin. Jde o tzv. Pracovní skupinu Sluneční hodiny ustavenou při Astronomické společnosti v Hradci Králové.

Její členové mj. pomáhají při údržbě a restaurování starých slunečních hodin, při zřizování nových slunečních hodin, poskytují zájemcům poradenství, organizují vzdělávací programy, publikují články, pořádají výstavy, vydávají členský zpravodaj, pořádají výlety za slunečními hodinami a také vedou katalog slunečních hodin v jednotlivých oblastech Česka, Slovenska a dalších zemí, čítající začátkem roku 2010 bezmála čtyři a půl tisíce záznamů.

Foto Shutterstock

Akční letáky