Kromě klasických věnců, nebo kvetoucích listopadek, máme k dispozici i motiv kříže, klasického symbolu křesťanství. Křížem vyjadřujeme své pevné přesvědčení, že se s našimi milovanými zesnulými opět jednou shledáme.

Smuteční výzdobu hrobu ve tvaru kříže můžete zhotovit ze snadno dostupných přírodních materiálů. Další návodné fotografie najdete v naší fotogalerii. Nezapomeňte, že symbol křesťanství - kříž, by měl být po výtvarné stránce důkladně a přesně vytvarovaný. K tomu napomůže dřevěná podložka, základ, na který budeme přidávat dekorační prvky. Základním dekoračním prvkem bude kůra, přízdobou různé rostlinné druhy.

Materiál k přípravě aranžmá

Z přírodnin využijeme takové, jaké máme k dispozici na zahradě, nebo ty, co jsme sesbírali v přírodě. Střed aranžmá bude tvořit sukulent hvězdicovitého tvaru. Ideální je některý z netřesků s tlustými listy. Dále se v aranžmá uplatní smrkové a modřínové šišky, odkvetlá štětka planá, mech, listy břečťanu, duté stvoly křídlatky japonské, větvičky cypřišku.

Pracovní pomůcky pro tvorbu aranžmá

Na řezání dřevěných latěk bude potřebná pilka, dále budeme potřebovat tavnou lepicí pistoli s náplněmi, drátek na upevnění aranžovací hmoty, malou kostku zelené aranžovací hmoty na živé rostliny, síťku na obalení hmoty, bílou matnou barvu ve spreji na obarvení strboulů štětky plané a několik sekaných aranžerských drátků pro nadrátkování netřesku, šišek a stvolů křídlatky.

Aranžování krok za krokem

Nejprve si připravíme všechen potřebný materiál a pomůcky na jedno místo. Menší kostku aranžovací hmoty namočíme do vody a necháme ji dostatečně nasáknout.

Uřízneme dvě dřevěné laťky v potřebné délce v poměru 3 : 2. My jsme zvolili délku 45 cm a šířku 30 cm u výsledného kříže. Do delší laťky uděláme výřez na šířku kratší laťky, abychom ji pak mohli dovnitř zapustit a vytvořit tak kříž. Výřez bude v první třetině celkové délky. V místě druhého mělčího výřezu slepíme obě laťky, čímž vznikne pevný kříž.

Pro uchycení aranžovací hmoty ustřihneme proužek z perlinky (armovací síťka) anebo hmotu obalíme do plastové síťky od zeleniny. Použitý materiál pomůže hmotě zachovat celistvost i při vypichování přírodnin.

Jakmile máme hmotu obalenou a dřevo slepené na kříž zaschlé, připevníme hmotu do středu kříže pomocí ohebného drátku alespoň dvakrát omotaného okolo.

Nadrátkujeme si potřebný materiál na sekaný aranžerský drátek. Nejdůležitější je tento krok pro šišky, mech a netřesky.

Čtyři dobře usušené strbouly štětky plané uložíme do krabice a přestříkáme ze všech směrů bílou matnou barvou ve spreji. Necháme důkladně uschnout.

Pomocí tavné lepicí pistole a lepicích tyčinek postupně oblepujeme všechny dřevěné části kříže kůrou, vyjma místa, kde je připevněna aranžovací hmota. S přilepením kůry nezapomeneme ani na boční strany kříže. Při lepení kůry zachováváme jeden směr pokládky kůry a jejích částí.

Po zaschnutí přilepované kůry začneme s vypichováním přírodnin do aranžovací hmoty. Jako první přichází na řadu stonky křídlatky navázané na drátky. Pomocí nich dodržíme opět tvar kříže. Použijeme tedy dva kratší a dva delší stonky a zapíchneme je do aranžovací hmoty na vhodné místo.

Poté zapíchneme do středu bíle obarvené štětky plané, smrkovou šišku, větévky modřínu s několika malými šištičkami a větvičky cypřišku. Takto máme pokrytou spodní část aranžovací hmoty.

Pomocí háčků vytvořených ze sekaného drátku, nebo aranžovacích skobiček, připevníme nahoru nad vypichované přírodniny několik listů břečťanu, abychom zakryli zbývající aranžovací hmotu.

Následuje vypichování středové části smutečního aranžmá. Do středu nejprve umístíme velkou rostlinu netřesku a do jejího okolí zapíchneme několik menších netřesků. Volné místo vyplníme buďto mechem, nebo malými na bílo nabarvenými hlavičkami štětky plané.

Aranžmá je hotovo, prohlédneme jej ze všech stran, zda někde nevykukuje prázdný podkladový materiál. Ten by měl být vždy dokonale skryt pod naaranžovanými přírodninami.