obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Stavět z plných tvárnic, nebo broušených cihel?

Častá otázka: Jsou lepší tvárnice, nebo broušené cihly? Požadavky na vlastnosti zdiva dané projektem většinou splní oba druhy moderních stavebnin. Volbu pak může určit cena, ale i způsob výstavby.

Plné tvárnice

Plné tvárnice různých typů mají odlišné parametry, ale při zdění pro ně platí obecné zásady.

Dodávají se na paletě zakryté fólií, při skladování ji odkryjeme z boku, aby z tvárnic odešla vlhkost, která se do nich dostala při výrobě, chráníme je však před deštěm, a to i na rozestavěné stavbě. Krátkodobé okamžité zamokření však nevadí, tvárnice vyschnou.

První vrstvu tvárnic osazujeme do malty nanesené na izolační vrstvě, která nedovolí pronikání vlhkosti ze základů do zdi. Na další vrstvy použijeme buď maltu, nebo speciální lepidla.

Lepidlo ozubenou lžící nanášíme ve velmi tenké vrstvě na celou plochu ložných i styčných ploch, u tvárnic s perem a drážkou pouze na ložnou plochu. Tvárnice pokládáme, nešoupeme je, abychom nanesené pojivo nesetřeli.

Dbáme, aby mezi tvárnicemi nebyly větší mezery než 3 mm, posazení tvárnic proto musí být naprosto vodorovné, protože dodatečné vyrovnávání je pak velmi obtížné, ne-li nemožné.

tvárnice tvárnice Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Dodržujeme pravidla vazby, avšak třeba stěny delší než 17 m musí mít dilatační spáru, nebo musí být zalomené. Do rámů vyzdíváme pružně, stejně tak propojíme příčky s nosnými stěnami a nosné stěny různých vlastností. To znamená například ocelovými pásky nebo montážní pěnou, aby byla umožněna jejich oddělená deformace. Stěny rozhodně nespojujeme vazbou do kapes. Do příček delších než 6 m bychom měli vkládat pomocnou výztuž.

Broušené cihly

Také u broušených cihel můžeme vybírat z řady typů, ale opět pro ně platí určité shodné zásady.

Při výstavbě musíme dbát o naprosto přesné zdění. Nejnáročnější je založení, tedy položení první řady cihel, která se zpravidla pokládá do maltového lože na pevném odizolovaném podkladu.

Někteří prodejci cihel pro založení nabízejí pomoc svého odborníka. Každá odchylka se totiž přenáší do dalších řad a chybu pak nelze jednoduše odstranit.

cihly cihly Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Přesnost cihel umožňuje rychlé zdění, to znamená, že podle první řady založíme rohy a cihly shora zasouváme tak, aby pera zapadala do drážek, přičemž předtím na ložnou plochu spodní řady naneseme pojivo. To může být v několika formách.

  • Speciální polyuretanová pěna se aplikační pistolí nanáší zpravidla ve dvou pruzích a cihlu je nutné přiložit do několika minut, proto nelze nanést pěnu v celé řadě najednou. Výhodou je, že se z pojiva do cihel nepřenáší vlhkost a je možné zdít i při teplotách okolo bodu mrazu, což se u jiných pojiv nedoporučuje – tam platí standardní dolní limit 5 °C .
  • obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

    I když jsou broušené cihly přesné, je jistější před zděním všechny cihly z palet zkontrolovat, zda jsou skutečně stejné.

    Další formou jsou lepidla nebo speciální malty, které se nanášejí buď pouze na žebra cihel, nebo přes dutiny, a to k tomu určenými válečky či takzvanými vozíky. Ty umožňují přesné dávkování. V obou případech po položení cihly nebývá vrstva lepidla silnější než 1 mm.
  • Lepidlo lze nanášet i na cihlu, kterou pokládáme – spodní plochou ji namočíme do malty, takže lepidlo zůstane na žebrech v síle 1 mm.

Ale ať použijeme jakékoliv lepidlo a způsob nanášení, cihly po položení už není možné posouvat.

lepení polyuretanovou pěnou lepení polyuretanovou pěnou Zdroj: Archiv ireceptar.cz  

Příčky se s nosnými zdmi propojují plochými kotvami z nerezové oceli, které se ale do nosné zdi musí vkládat už v průběhu zdění.

Diskuze vítána: Máte-li vlastní zkušenosti s volbou stavebniny a během stavby jste získali inspirativní poznatky, které mohou být jiným stavebníkům užitečné, podělte se o ně v komentářích pod článkem.

Akční letáky