postup výroby
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Svěrka vyrobená ze dvou hranolů a závitové tyče usnadní přesné lepení

Už samo zhotovení pomůcky pro domácí lepení nových či opravovaných předmětů se může stát tvůrčí činností. Pro podobný účel by se jistě dala nějaká svěrka koupit, ale tahle má zřejmou přednost: Je vlastní výroby!

Jak nástroj funguje

Horní závitová tyč odtlačuje hranoly svěrky od sebe, spodní je naopak stahuje. Pootáčením tyčí docílíme naprosto rovnoměrného sevření lepeného předmětu v celé ploše.

Pružina (není nutná, odtlačuje čelisti při úplném sevření) a matice na první závitové tyči zapadají do prohlubní.

Dvojice matic utáhneme proti sobě přes podložku, a to pevně, aby se při otáčení závitové tyče neprotáčely (vhodné jsou ty s gumou v závitu).

Při používání si musíme zvyknout na to, že doleva se utahuje, doprava povoluje.

Postup krok za krokem

Uřízneme dva stejné hranoly.

postup výrobypostup výrobyAutor: Archiv ireceptar.cz

Na dvou koncích zkosíme hrany.

postup výrobypostup výrobyAutor: Archiv ireceptar.cz

Otvory pro tyč vyvrtáme z přítlačné stěny hranolů. 

postup výrobypostup výrobyAutor: Archiv ireceptar.cz

Nejdříve 0,5 cm hluboké prohlubně. 

postup výrobypostup výrobyAutor: Archiv ireceptar.cz

Poté vyvrtáme otvory pro tyče.

postup výrobypostup výrobyAutor: Archiv ireceptar.cz

Vyměníme vrták za průměr válečkové matice.

postup výrobypostup výrobyAutor: Archiv ireceptar.cz

Do bočních stěn hranolů vyvrtáme dutiny pro matice.

postup výrobypostup výrobyAutor: Archiv ireceptar.cz

Ze závitové tyče uřízneme dva kusy.

postup výrobypostup výrobyAutor: Archiv ireceptar.cz

Řezané konce závitových částí ohneme.  

postup výrobypostup výrobyAutor: Archiv ireceptar.cz

Utáhneme dvojici matek na tyči vně hranolu.

postup výrobypostup výrobyAutor: Archiv ireceptar.cz

Utáhneme dvojici matek na tyči mezi hranoly. 

postup výrobypostup výrobyAutor: Archiv ireceptar.cz

Konce tyčí opatříme ochrannými matkami. 

postup výrobypostup výrobyAutor: Archiv ireceptar.cz

Foto autor

Akční letáky