postup výroby
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Svěrka vyrobená ze dvou hranolů a závitové tyče usnadní přesné lepení

Už samo zhotovení pomůcky pro domácí lepení nových či opravovaných předmětů se může stát tvůrčí činností. Pro podobný účel by se jistě dala nějaká svěrka koupit, ale tahle má zřejmou přednost: Je vlastní výroby!

Jak nástroj funguje

Horní závitová tyč odtlačuje hranoly svěrky od sebe, spodní je naopak stahuje. Pootáčením tyčí docílíme naprosto rovnoměrného sevření lepeného předmětu v celé ploše.

Pružina (není nutná, odtlačuje čelisti při úplném sevření) a matice na první závitové tyči zapadají do prohlubní.

Dvojice matic utáhneme proti sobě přes podložku, a to pevně, aby se při otáčení závitové tyče neprotáčely (vhodné jsou ty s gumou v závitu).

Při používání si musíme zvyknout na to, že doleva se utahuje, doprava povoluje.

Postup krok za krokem

Uřízneme dva stejné hranoly.

postup výroby postup výroby Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Na dvou koncích zkosíme hrany.

postup výroby postup výroby Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Otvory pro tyč vyvrtáme z přítlačné stěny hranolů. 

postup výroby postup výroby Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Nejdříve 0,5 cm hluboké prohlubně. 

postup výroby postup výroby Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Poté vyvrtáme otvory pro tyče.

postup výroby postup výroby Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Vyměníme vrták za průměr válečkové matice.

postup výroby postup výroby Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Do bočních stěn hranolů vyvrtáme dutiny pro matice.

postup výroby postup výroby Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Ze závitové tyče uřízneme dva kusy.

postup výroby postup výroby Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Řezané konce závitových částí ohneme.  

postup výroby postup výroby Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Utáhneme dvojici matek na tyči vně hranolu.

postup výroby postup výroby Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Utáhneme dvojici matek na tyči mezi hranoly. 

postup výroby postup výroby Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Konce tyčí opatříme ochrannými matkami. 

postup výroby postup výroby Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Foto autor

Akční letáky