Beran (21.3. - 20.4.)

Astrologickou grafickou značku představují samostatně stojící rohy, prastarý ochranný symbol. Rohy symbolizují moc, sílu a agresivitu, astrologie zase říká, že Beran představuje energii, zbrklost, akci, vznětlivost, agresi, impulsivitu, dominantnost, odvahu a divokost. Beranovi vládne Mars, je to ohnivé znamení a symbolizuje také sílu ženoucí se k cíli, a to i za cenu vlastní oběti.

Býk (21.4. - 21.5.)

Kruh v horní části přetnutý půlkruhem, tak vypadá symbol znamená Býka. Znázorňuje úplněk a půlměsíc. Úplněk znamená nebeskou matku, symbol plodnosti a růstu, půlměsíc značí hromadění hmotného majetku. A takový je i Býk, požitkářské znamení lpící na hmotných statcích. Je však také vyrovnaný, neměnný, silný, vlastnický, tvrdohlavý, stabilní a další. Jeho vládnoucí planetou je Venuše.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Jak vypadá grafický symbol pro toto znamení? Dvě vodorovně svislé linie spojené na obou koncích kratšími liniemi vodorovnými. Vypadá jako římská číslice dvě. Symbolizuje to spojení dvou duší, intuitivní a racionální, anebo také jednotu mysli a ducha. Astrologie říká, že to jsou vlastnosti, mezi něž patří proměnlivost, nestálost, všestrannost, společenskost a také počítá s jeho rozporuplností a dualitou. Jejich vládnoucí planetou je Merkur, který jim dodává rychlost.

Rak (22.6. - 22.7.)

Astrologie popisuje grafickou značku tohoto znamení jako spojení mužského a ženského principu – vajíčka a spermie. Jiné vysvětlení pro tyto dva kruhy zdánlivě propojeny elipsou vysvětluje jako blízkost matky a dítěte, ňadra, vaječníky nebo račí klepeta. Ve všech výkladech je zmiňován ženský princip, a to ne náhodou. Rakovi vládne Měsíc, symbol matky, panny, prostě ženského pohlaví. Astrologové proto popisují znamení Raka jako emotivní, jemné, výrazně rodinně zaměřené, náladové a citově založené.

Lev (23.7. - 22.8.)

Dva kruhy, spojené vyklenutou linií (někdy může mít pravý kruh jistou míru nedotaženosti) symbolizují spojení mezi lidskou a božskou vůlí. Lvovi vládne Slunce, planeta plná mužské energie, spojená se sebeuvědoměním. Astrologie Lvům přisuzuje vlastnosti jako sílu, hrdost, chrabrost, odvahu, spravedlivost, ostatním může být vůdcem i oporou, také věrnost a laskavost jsou jeho podstatou.

Panna (23.8. - 22.9.)

Graficky zpracovaný astrologický symbol Panny lze připodobnit k psacímu písmenu „m“, což je starověký lékařský symbol, kterému uniká správné dotažení konce písmena a jakoby podkasává celý tvar do uzavřeného celku. Uzavřený tvar Panny symbolizuje ženské orgány, vládne jí Merkur a s ním jsou spojeny vlastnosti jako obětavost, duševní čistota, preciznost, praktičnost, kritičnost, opatrnost a uzavřenost.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Znak pro Váhy je přísně geometrický, k základní vodorovné lince je rovnoběžně přidružena druhá linka, nesoucí ve svém středu vystupující půlkruh. Symbolizuje to zapadající i vycházející Slunce, věčný cyklus střídání dne a noci. Vládnoucí planetou Vah je Venuše, což tomuto znamení s mužskou energií dodává jemnost a způsobuje tak rovnováhu mezi těmito dvěma temperamenty. Vlastnosti Vah jako nerozhodnost, smysl pro harmonii, citlivost, sklony k váhavosti a především celý život Váhy provází hledání vyrovnanosti.

Štír (24.10. - 22.11.)

Grafický znak Štíra také vychází z písmena „m” jako u Panny, s tím rozdílem, že jeho poslední tah směřuje vzhůru a má ostrou špičku. Symbolizuje to mužské rozmnožovací orgány. Znamení Štíra je považováno za nebezpečné, nenávistné, je s ním spojována sexualita, bezohlednost, destrukce, hluboká citovost, ctižádost, tajemno a osvícení.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Šíp směřující diagonálně vzhůru, který je ve svém středu napříč přetnutý kratší rovnou čárou. Tak vypadá symbol znamení Střelce. Přetnutí symbolizuje skutečnost, že střelec je napůl muž a napůl kůň. Symboliku znaku lze vykládat jako morální zásady, na kterých jsou vybudovány základy civilizace, nebo jako šíp inspirace. Vládne mu planeta Jupiter, tedy planeta štěstí. Přisuzují se mu vlastnosti jako nezkrotnost, neklid, akčnost, všestrannost, nezávislost a optimistický přístup.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Grafická astrologická značka vychází z tvaru písmena „V“, které je jeho první částí a na ni navazuje smyčka stočená směrem dolů. Písmeno „V“ představuje hlavu kozy, zbylá část potom rybí ocas. Kozoroh v řeči astrologie znamená zodpovědnost, vytrvalost, odolnost, praktičnost, pracovitost. Jeho vládnoucí planeta Saturn mu ještě podsouvá chladnost, odtažitost a přísnost, ale v zásadě jsou lidé Kozorozi mírní, klidní a tišší.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Astrologický znak pro toto znamení jsou dvě rovnoběžně a vodorovné linie, na kterých je patrné zvlnění. Vlnovky bývají obvykle tři. Může se vykládat jako dva hadi moudrosti – intuice a racionality, nebo také jako vlny na vodách vědomí, představující spojení mezi lidmi. Z astrologického hlediska je tento symbol znakem pro zvědavost, ctižádost, rychlost v uvažování, také pro posouvání hranic a spojování vědomého s nevědomým.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Ryby jsou znázorněny dvěma oblouky, uprostřed protnuty vodorovnou přímkou. Každý oblouk představuje jednu rybu, ale také je lze chápat jako omezené vědomí lidstva a nekonečné vědomí vesmíru, linka protínající oba oblouky představuje zemi, bod, kde se tyto duchovní a materiální sféry stýkají. Ryby mají vlastnosti jako soucitnost, emotivnost, citlivost. Lidé ve znamení Ryb jsou tiší, jemní, rezervovaní až chladní, přizpůsobiví a velmi obětaví.


Zdroje: theses.cz, thoughtcatalog.com