Je třeba si promyslet, zda zvolíme metodu mechanického, nebo chemického odstranění anebo zda ještě můžeme zasáhnout proti mechu preventivně. Nabízejí se různé metody. Také účinnost metod je odlišná. Někdy je třeba zasáhnout proti mechu již po pár letech znovu, některé metody pomohou proti mechu na betoně rovnou na desítky let.

1. Začněte s prevencí

Pokud s konstrukcí betonových ploch teprve začínáte, zkuste využít takzvaný samočisticí beton. Jeho podstatou je využití fotokatalytických směsí cementu. Tato speciální forma betonu funguje naprosto spolehlivě jak na zastíněných místech, tak na severně orientovaných plochách, kde dochází ke vzniku mechu na betoně nejčastěji.

2. Mech na betonové střešní krytině

Trápí-li vás mech na střešní krytině z betonu, zkuste aplikaci měděného plechového pruhu. Měl by mít šířku alespoň 4 cm. Aplikujte jej na horní část střechy. Jakmile bude měděný plech oxidovat, vytvoří se na něm měděnka, která se při dešti uvolní a bude stékat po střešní krytině. Takto jednoduše zlikviduje usazený mech.

3. Připravte roztok vápna ve vodě

Mechy jsou milovníky kyselého prostředí, tudíž proti nim bude dobře účinkovat právě roztok vápna ve vodě.

4. Vyzkoušejte dřevěný popel

Dřevěný popel je cennou surovinou hned z několika hledisek. Jedním z nich je způsob jeho využití v případě čisticích účinků. V tomto směru je vynikajícím prostředkem na odstraňování mechu z betonu.

5. Solení mechu

Jako účinná metoda na odstranění mechu funguje i jeho posolení. Je však třeba zdůraznit, že je možné tuto metodu využít pouze tam, kde sůl neublíží rostlinám. Při nadměrném zasolení byste zničili nejen mech, ale i rostlinstvo.

6. Mechanické odstraňování

Jednou z nejjednodušších metod, která se nabízí při odstraňování mechu, je jeho mechanická likvidace. Nezatěžuje okolí a na malých plochách je velmi účinná. Na pomoc si můžeme vzít drátěný kartáč, různé špachtle anebo jen ostré koště.

7. Tlakový čistič + fungicid

Mechanické odstranění mechu pomocí tlakového čističe je také velmi účinné, zvláště pokud po očištění následuje ošetření betonové plochy fungicidním prostředkem, například Savem.

Další metody čištění betonu využívající chemické přípravky

8. Kuprikol v 0,5% koncentraci

Někteří uživatelé si vyzkoušeli metodu postřiku mechem napadené betonové vrstvy 0,5% roztokem Kuprikolu. Za nejvhodnější se považujíe postřik v pásek.

9. SCALP na fasády a střechy

K čištění povrchů fasád a střech je určen přípravek SCALP. Umožňuje dokonalé odstranění mechů ze střech a fasád tak, že po jeho aplikaci vypadají opět jako nové.

10. Přípravek Sanatop CI2

Pro odstranění mechů ze stavebních konstrukcí se využívá přípravek Sanatop CI2. Ten kromě mechů funguje i na plísně, bakterie a řasy. Prodává se v balení po 1, 5 a 10 litrech.

11. Lukofob 39

Tento přípravek se využívá pro hloubkovou silikonovou penetraci. Tu lze zároveň využít jako inpregnaci.

12. Antimech

Mnohé prostředky, které lze běžně zakoupit ve specializovaných prodejnách, fungují jako Antimech. Při jejich aplikaci je potřeba dodržovat návod k použití tak, jak jej uvádí výrobce.

13. Uhličitan sodný

Dalším způsobem chemické očisty betonového povrchu od mechů je pokropení roztokem uhličitanu sodného.

14. Čistič zeleně AP

Na bázi pelargoniové kyseliny funguje přípravek s názvem Čistič zeleně AP. Působí při odstraňování mechů, ale i lišejníků, a to nejen z betonových povrchů, ale i z přírodních kamenů, střešní krytiny nebo z klasických cihel.

15. Chemi Q

Speciálně pro odstraňování mechu ze střešní krytiny byl vyvinut přípravek Chemi Q. Působí jak na betonové, tak na ostatní střešní krytiny. Stejně dobře poslouží i k odstranění mechů z betonových chodníků. Pronikne mechem až k podkladovému materiálu, který je tím pádem chráněn před vznikem nového mechu díky vytvořenému ochrannému filmu.