Z černého žíhaného drátu si můžeme vyrobit košík na uskladnění a nošení velikonočních vajíček, po svátcích jej využijeme k uskladnění cibule nebo jablek.

Co budeme potřebovat?

kleště (štípací, ploché, kulaté), železný drát o průměru 0,5 a 1,4 mm (průměry jsou pouze doporučené, lze použít i jiné), hadřík

Veronika Poláková

Dráty očistíme a několikrát je protáhneme přes hadřík, čímž je zahřejeme a narovnáme. Malý košík začneme drátovat ode dna. Na ně si připravíme dva silnější dráty (průměr 1,4 cm) dlouhé 20 cm a dva tenké vázací dráty (průměr 0,5 cm) dlouhé 40 cm.

Oba silné i tenké dráty uchopíme v půlce. Tenkými dráty je uprostřed 2x dokola obtočíme, čímž je spojíme. Rozložíme je do tvaru kříže, ten bude tvořit dno.

Ke každému ze čtyř silných drátů přiřadíme jeden tenký vázací drátek ze spoje kříže a 2x jím každý silný drát obmotáme.

Připravíme si delší opletový drát (průměr 1,4 cm), kterým budeme konstrukci obtáčet dokola až nahoru. Na jeho začátku vytvoříme kulatými kleštěmi otevřené očko. To uchytíme do plochých kleští a z opletového drátu vytvarujeme menší otevřenou spirálku, kterou pak za očko připevníme na jeden z konstrukčních drátů ze dna a očko pevně přimáčkneme.

V místech, kde se setkává spirálka opletového drátu s konstrukčními dráty, ji k nim připevníme tenkými drátky ze dna z kříže. Opletovým drátem obtáčíme konstrukci stále dokola, přivazujeme ho tenkými dráty ke konstrukčním drátům, a současně z konstrukčních drátů tvarujeme košíček.

Košíček lze během drátování jednoduše tvarovat např. podle skleničky. Tu vložíme dovnitř košíku a konstrukční dráty podle ní vytvarujeme a zahneme.

Po dosažení potřebné výšky a tvaru košíku opletový drát ustřihneme. Jeho volný konec připevníme k nejbližšímu z konstrukčních drátů očkem, které plochými kleštěmi přimáčkneme a uzavřeme.

Konce konstrukčních drátů zaštípneme na požadovanou délku a vytvoříme na nich kulatými kleštěmi uzavřená očka. Vrchní okraj košíku bude tvořit kroužek z drátu o průměru 1,4 cm. Protáhneme ho skrz vrchní očka konstrukčních drátů, uštípneme na požadovanou délku, a oba konce drátu spojíme očky. Tenké vázací dráty, které spojovaly konstrukci, 2x obmotáme kolem konstrukčních drátů pod očky, a konce uštípneme. Konce všech drátů opatrně přimáčkneme ke konstrukci košíku a začistíme, abychom se o ně nezranili.

Pro výrobu obloučků na uzavírání košíčku si připravíme šest kratších drátů o průměru 1,4 cm dlouhých 15 cm. Na obou koncích všech drátů vytvoříme plochými kleštěmi pootevřená oválná očka. Dráty ohneme do obloučků, pomůžeme si při tom opět skleničkou.

Obloučky navěsíme na vrchní kroužek košíčku, klademe je přes sebe pravidelně do tvaru kytičky. Potom očka na koncích obloučků lehce secvakneme, aby z kroužku nespadly, ale bylo jimi možné kolem kroužku lehce otáčet.

Veronika Poláková

Ucha vyrobíme ze dvou drátů o průměru 1,4 cm, dlouhých asi 40 cm. Uprostřed vytvarujeme oválky na šířku prstů, aby se košíček pohodlně nesl, dráty ale také můžeme nechat rovné.

Na konci drátů uděláme kulatými kleštěmi kulatá očka, za která přichytíme obě ucha k vrchní kružnici košíčku mezi obloučky. Očka uzavřeme tak, aby ouška pevně držela, ale dala se volně sklápět.

Velký drátovaný košík

Výše uvedeným způsobem si vyrobíme i větší košík. Na konstrukci je však třeba použít více drátů než dva, aby byl košík pevný a držel tvar. Na základní konstrukci proto použijeme tři dráty (o průměru 1,4 cm), každý dlouhý 35 cm, a tři tenké vázací dráty (průměr 0,5 cm), každý dlouhý 75 cm. Dno pak nebude mít tvar kříže, nýbrž hvězdice.

Dále postupujeme jako při výrobě malého košíku, bude se jen lišit délka použitých drátů. Na obloučky použijeme šest drátů dlouhých 17 cm, na ucha pak dva dráty dlouhé 48 cm.

Tímto způsobem můžeme vyrobit košíčky různých tvarů a velikostí, přidělat jim různá ouška, nebo je nechat bez oušek jako mísy. Lze je i ozdobit korálky. Na košíčky můžeme použít různé průměry drátů a kombinovat je.

Tip: ošetření drátů

Železný drát může ve vlhkém prostředí rezivět. Proto doporučujeme drátovaný výrobek natřít jedlým olejem nebo včelím voskem. Pokud bude košíček ve styku s potravinami, nepoužíváme na dráty žádné chemické přípravky. Pokud výrobek chytne rez, je třeba jej otřít hadříkem dosucha nebo vyleštit kartáčkem, a potom namastit olejem. Pokud chceme, aby výrobky vypadaly starobyle, rezavou patinu na svých výrobcích ponecháme.