obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Veselý Kopec: Jak se dříve stavělo

Ve skanzenu Veselý Kopec u Hlinska se zájemci mohou seznámit se stavebními postupy minulosti a porait se o vhodném způsobu opravy a údržby starší roubené chalupy a dalších venkovských staveb.

Skanzen v osadě Veselý Kopec v obci Vysočina na Chrudimsku začal vznikat v sedmdesátých letech minulého století. Tři desítky jeho současných objektů představují jedinečný doklad lidového stavebnictví.

Areál je součástí pozoruhodného Souboru lidových staveb Vysočina, do něhož patří památková rezervace Betlém v Hlinsku a technické památky ve Svobodných Hamrech.

Šindele, vepřovice, dřevěná pumpa

Pravidelně, zhruba v polovině sprna mívají návštěvníci skanzenu příležitost seznámit  se s postupy používanými v lidovém stavitelství.

Například mohou vidět, jak se vyrábí štípané šindele nebo nepálené cihly − vepřovice nebo jak v minulosti na stavbě pracovali tesaři, kováři, kameníci, truhláři.

Dozvědí se podrobnosti o spárování roubených stěn, o vrtání dřevěného potrubí pro pitnou vodu, o starých vyměřovacích technikách nebo o zařízeních, na kterých řemeslníci vyráběli dobové stavební prvky.

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz Během víkendového programu je možné spatřit v chodu unikátní pilu jednušku a prohlédnout si vodní mlýn.

Poradny pro chalupáře

Odborníci zabývající se lidovým stavitelstvím poskytnou zájemcům konkrétní rady, jak si počínat při opravě roubených domků a dřevěných částí chalup.

Doporučí, které současné materiály používat, jak a čím chránit dřevo a zdivo. K dispozici bývají i kontakty na některé odborné firmy a řemeslníky. Zjistěte si na webu skanzenu, zda takový program aktuálně nabízejí.

Foto Pardubický kraj

Akční letáky