obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Větrání sklepů: V suchém to jde snáz, vhlko se dá odvést

Udržet ve starém, neizolovaném sklepě zdravé prostředí může být velice jednoduché, ale také značně komplikované a stavebně náročné. Jak zajistit, aby do sklepa proudil dostatek čerstvého vzduchuí?

Hodně záleží na tom, ve které poloze vzhledem k terénu a v jakých geologických poměrech ten který sklep je vykopán nebo umístěn.

Například na sklepní místnost v domě, který je částečně zahlouben v terénu, působí a útočí vlhkost ze všech stran.

Jak znázorňuje obrázek1, na straně přisedlé ke stráni může zatékat do stropu i jeho svislé konstrukce, z druhé strany dešťová voda odstříkává při dopadu na zem a další porce obvykle vzlíná z podzákladí.

Výměna vzduchu v takovém prostoru je nezbytná pro udržení přiměřené vlhkosti, a tedy i podmínkou využitelnosti sklepa.

I suché sklepy musíme větrat

Ani domy situované v suchých, nezamokřených terénech se bez celoročního větrání sklepů neobejdou. Stačí pootevřená sklepní okénka, která bývají v úrovni terénu, do nichž osadíme síťku proti mouchám, hmyzu a myším.

i suchý sklep je potřeba větrat i suchý sklep je potřeba větrat Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Je nutné zajistit mírný průvan; ten je v uvedeném případě sám o sobě schopen udržet sklep suchý, bez zatuchliny a plísní.

Dobrému stavu lze napomoci ještě nátěrem stěn některým z přípravků stavební chemie. Sklep je nutné větrat i v zimě, kdy musí být kvůli mrazu okénko zavřené. Postačí ale jedna, maximálně dvě hodiny denně.

Pro vytvoření dobrého klimatu ve sklepě je zapotřebí udělat opatření i zvenčí:

  • Okapní chodníčky kolem domu by měly mít příčný sklon alespoň 2 % směrem od stavby.
  • Soklové zdivo se vyplatí opatřit zvenčí vodoodpudivým, ale paropropustným nátěrem proti odstřikování deště.

Anglické dvorky

Nejsou-li ve sklepě okénka, lze větrání řešit vytvořením betonové či zděné šachty před oknem − jakéhosi sklepního světlíku. Dnes je však podstatně jednodušší připevnit k oknu různě velké plastové světlíky, které nabízí mnoho firem.

Při jejich instalaci můžeme využít rýhy odkopané u lícu zdi, která bývá obvyklým opatřením při odclonění zemní vlhkosti. Rýhu mírně zasypeme, abychom měli pevnou půdu pod nohama, a můžeme se věnovat montáži světlíku.

S využitím vodováhy ho vyrovnáme a přišroubujeme do zdiva. Pak na něj přisadíme mřížový rošt, který je ve sklepě jištěn kovovým páskem, aby ho zloděj nemohl nadzvednout. Kvalitě osvětlení sklepa pak může prospět rozšíření prostoru mezi světlíkěm do sklepem.

větrání sklepu větrání sklepu Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Nesmíme zapomenout ani na odvod vody ze šachty, aby do sklepa světlíkem nezatékalo. Stačí třeba jen delší plastová trubka vyústěná do terénu 2–3 metry od budovy, raději však přímo do kanalizace nebo dešťového svodu.

Nad sklepní okénka zapuštěná do terénu je dobré osadit lehkou kovovou konstrukci se zasklením plastovými deskami – obrázek2.   

Řešení pro vlhký sklep

Už podstatně náročnější variantou řešení zdravého vzdušného prostředí ve sklepě je plošný odkop terénu pod podlahou. Buď může jít o trvalou úpravu, nebo zdivo pod úrovní terénu odizolujeme a následně znovu zasypeme původní zeminou. Jednu z možností ukazuje obrázek3.

Ve sklepě je odstraněna i původní podlaha a nahrazena novou, izolovanou proti zemní vlhkosti a vodě. Musí to být izolace několikavrstevná a dobře svařená. Řešení odpovídá náročným hydrologickým a vlhkostním poměrům (prameny, blízkost potoka nebo řeky, záplavové území atp.).

V krajních případech by bylo nutné obvodové zdivo podřezat a izolovat. Po skončení těchto stavebních prací by bylo nutné ve sklepě zapnout na delší dobu vysoušecí agregát. Po jeho odpojení nesmí sklep zůstat uzavřený, je třeba pokračovat v pravidelném větrání.

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz Optimální je, může–li být zvenčí nasáván chladný vzduch (kanálkem, trubkou) u podlahy a zteplalý, ohřátý vzduch odváděn z budovy ven. V případě, že ve sklepě nejsou okna, musíme jej odvádět průduchy (kanálky, trubkami o průměru nejméně 10 cm) proraženými u stropu. Ve větším sklepě by měly být na více místech.

Jestliže jsou možnosti větrání v určitém terénu opravdu složité, bude úprava sklepa a jeho okolí náročnější. Návrh takové velké stavební akce s odkopem, přizdívkou a vybetonováním předsazené stěny znázorňuje obrázek4.

Sklep je větrán do nově vzniklé prostory a z ní teprve vzduch odchází ven mimo budovu. Průduch v odkopu kolem venkovních zdí je zakrytý, což chrání objekt před dešťovou vodou, navíc je v odkopu voda svedena do kanalizace.

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Velkou roli tu hraje i stavební chemie, včetně různých druhů sanačních omítek. Takovou velkou úpravu je však už lepší svěřit odborné firmě, na kterou budeme mít skutečně dobré reference.

Podlahy jsou opatřeny izolací proti vzlínající vodě a třeba i tepelnou izolací.

Ve všech uvedených případech platí to, že chladný suchý vzduch zvenčí klesá k podlaze a teplý zvlhlý stoupá ke stropu a pak ven.

Větrací otvory, tedy kanálky, trubky nebo i okna by měly být pokud možno na opačných stranách a ne na jedné stěně vedle sebe. Dobře se tím udrží průvan, tedy větrání.

Než se rozhodneme pro některou z variant větrání, nebo pro změnu vlhkostních poměrů, je nutné mít na paměti, k čemu nám sklep má sloužit. Zda si v něm hodláme zařídit vinný sklípek, dílnu, garáž či suterénní byt, nebo v něm jen chceme udržet do jara zdravé ovoce a brambory bez klíčků.

je třeba zvážit k čemu bude sklep sloužit je třeba zvážit k čemu bude sklep sloužit Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Ať už se rozhodneme pro jakoukoli variantu, procento vlhkosti musíme mít pod kontrolou. Výtečným pomocníkem nám bude i jednoduchý vlhkoměr.

Vladimír Procházka, kresby autor

Akční letáky