Když Luna vstoupí do Vah, může probudit skrytého umělce v tvém nitru. Najednou si začnete více všímat detailů – barvy deky na gauči, jemné linie tvého oblíbeného obrazu na zdi, dokonce i krása minima přírodního světla pronikajícího skrz okno v raním světle. Jaký to má ale vliv na vztahy?

Pokud jste Rak, Lev nebo Štír, může tato zvýšená citlivost na krásu vést k pocitu nespokojenosti nebo frustrace, pokud váš vztah nedosahuje takového estetického ideálu. Můžete cítit, že váš partner není dostatečně „krásný“, že vztah není dostatečně „harmonický“ nebo že váš domov není dostatečně „estetický“.

Rak (22.6. - 22.7.)

Jako Raci jste už sami o sobě citliví a empatičtí, ale během období, kdy je Luna ve Váhách, můžete být na disharmonii ještě citlivější a budete se snažit se jí vyrovnat. Váhy jsou spojené s estetikou a uměním. Během dnešního dne můžete být více vnímaví k estetickým aspektům ve svém okolí. Luna ve Váhách může podporovat snahu vyhýbat se konfliktům a hledat diplomatická řešení. Můžete být více nakloněni k vyjednávání a hledání společnou řeč ve vašem vztahu. Budete v této době více citliví na nespravedlnost ve svém okolí a můžete cítit silnou potřebu zasáhnout.

Lev (23.7. - 22.8.)

Luna ve Váhách s sebou přináší čas spravedlnosti a férovost. Lvi, budete cítit větší nutkání postavit se za to, co je spravedlivé, ať už v osobních vztazích nebo na společenské úrovni. Vaše citlivost k nespravedlnosti se může prohloubit a můžete začít hledat cesty, jak přispět k větší rovnosti. Tato Luna však nepřináší jen spravedlnost, ale také estetickou citlivost. Uvidíte svět v nových barvách, začnete hledat krásu v každodenních věcech. Váš vkus se může začít více projevovat, ať už v oblečení, designu interiéru nebo v umění. Budete cítit touhu obklopit se tím, co vám dělá radost.

Štír (24.10. - 22.11.)

Luna ve Váhách podněcuje touhu být více společenský, setkávat se s lidmi a užívat si různých společenských událostí. Pokud jste Štír, můžete být nyní otevřenější než obvykle a touha po sociálních aktivitách může být silnější. Na druhou stranu, tento den může přinést i tendenci k ústupu od konfliktů. Místo toho, abyste šli do konfliktu, hledáte raději mírová řešení. Snažíte se udržet poklidnou a příjemnou atmosféru ve vašem okolí.

Související články