Vypočítejte své psyché číslo

Číslo duše se vypočítá z data vašeho narození. Použijete pouze den, ve kterém jste se narodili. Pokud jste se narodili mezi 1. a 9. dnem měsíce, vaše psyché číslo je přímo tento den.

Pokud jste se narodili 10. den nebo později, sčítáte číslice dne, dokud nedostanete jednu cifru. Například, pokud jste se narodili 15. dne, vaše výpočet bude: 1+5 = 6. Vaše psyché číslo je tedy 6.

Porozumění vlastnostem vašeho psyché čísla

Každé číslo má své vlastní specifické vlastnosti a energii. Porozumění těmto vlastnostem vám umožní lépe se poznat a najít způsoby, jak například komunikovat ve vašich vztazích.

·       Jedničky jsou často vnímány jako lídři, nezávislé a ambiciózní.

·       Dvojky jsou vnímány jako citlivé, intuitivní a hledající harmonii.

·       Trojky jsou sociální, kreativní a optimistické.

·       Čtyřky jsou praktické, spolehlivé a organizované.

·       Pětky jsou dobrodružné, energické a neustále hledající změnu.

·       Šestky jsou zodpovědné, ochranné a mají silný smysl pro rodinu.

·       Sedmičky jsou analytické, intelektuální a duchovní.

·       Osmičky jsou mocné, ambiciózní a dobré v řízení.

·       Devítky jsou altruistické, soucitné a mají silný smysl pro spravedlnost.

Využití vašeho psyché čísla k nalezení harmonie ve vztazích

Když znáte své psyché číslo, můžete lépe rozumět svým potřebám a přání ve vztazích. To vám umožní komunikovat své touhy partnerovi efektivněji a najít někoho, kdo doplňuje vaše přirozené sklony. Například, pokud máte psyché číslo 2, můžete hledat partnera, který ocení vaši potřebu harmonie a bude s vámi komunikovat otevřeně a citlivě.

Psyché číslo může sloužit jako rychlý nástroj pro hodnocení kompatibility na začátku vztahu. Pokud se vaše psyché čísla zdají být kompatibilní nebo doplňující, může to být dobrý základ pro hlubší průzkum vztahu.

Některá psyché čísla jsou přirozeně více kompatibilní než jiná, ale to neznamená, že některé kombinace jsou odsouzeny k neúspěchu. Místo toho se zaměřte na to, jak mohou různé energetické vibrace pracovat společně. Například, harmonická a pečující energie čísla 2 může být skvělým doplňkem pro vůdčí a nezávislé číslo 1. Společně mohou vytvořit vyvážený a podporující vztah.

Kompatibilita:

Číslo 1 je ovládáno Sluncem, symbolizující nezávislost, ambici a samostatnost s tendencí k vedení. Pro ty, kteří se narodili 1., 10., 19., nebo 28. dne v měsíci, je ideální hledat kompatibilitu s čísly 3, 5 a 9.

Jedničky a trojky společně vytvářejí inspirativní tým, kde jednička poskytuje směr a trojka přináší kreativitu a optimizmus. Pětky přidávají do života jedniček dobrodružství a nové příležitosti, zatímco devítky, silné a odvážné, jsou dobrými partnery v podnikání i životě.

Číslo 2, ovládané Měsícem, reprezentuje citlivost, intuici a hledání harmonie. Narození 2., 11., 20. nebo 29. dne najdou harmonii s čísly 4, 6 a 8. Čtyřky poskytují stabilní oporu a bezpečí, zatímco šestky sdílejí potřebu pro domov a harmonii vytvářející pečující a láskyplný vztah. Osmičky přidávají ambici a pomáhají dvojkám realizovat jejich sny, což vede k vzájemnému obohacení.

Číslo 3 je charakterizováno Jupiterem jako sociální, kreativní a optimistické. Ti, kdo se narodili 3., 12., 21., nebo 30. dne, jsou kompatibilní s čísly 1, 6 a 9. Jedničky motivují trojky a pomáhají jim dosahovat cílů, zatímco šestky poskytují emocionální oporu a stabilitu.

Devítky a trojky sdílejí společnou touhu po dobrodružství a širší perspektivě, což z nich činí dobré partnery ve společných podnikáních.
 
Číslo 4, pod vlivem Uranu, symbolizuje praktičnost, spolehlivost a tvrdou práci. Narození 4., 13., 22. nebo 31. dne hledají kompatibilitu s čísly 2, 6 a 8.

Dvojky přinášejí potřebnou harmonii a pochopení, zatímco šestky vytvářejí stabilní a pečující domácí prostředí. Osmičky a čtyřky společně dosahují materiálního úspěchu a realizují své ambice.

Číslo 5, ovládané Merkurem, představuje dobrodružství, energii a milování změn. Ti, kteří se narodili 5., 14. nebo 23. dne jsou kompatibilní s čísly 1, 3 a 9. Jedničky poskytují pevný směr, trojky jsou skvělými společníky pro sociální a kreativní aktivity a devítky sdílejí s pětkami touhu po dobrodružství, což umožňuje společné prozkoumávání nových horizontů.


Číslo 6, ovládané Venuší, je známé svou pečující, odpovědnou a harmonickou povahou. Narození 6., 15. nebo 24. dne najdou sounáležitost s čísly 2, 4 a 9. Dvojky a šestky tvoří harmonický a podporující vztah, zatímco čtyřky poskytují stabilní základ pro rodinný život. Devítky přinášejí inspiraci a pomáhají šestkám rozšiřovat jejich obzory.

Číslo 7, pod vládou Neptunu, je analytické, intelektuální a duchovně zaměřené. Ti, kdo se narodili 7., 16. nebo 25. dne, jsou kompatibilní s čísly 4, 5 a 8. Čtyřky poskytují potřebnou strukturu a bezpečí, pětky přinášejí nové perspektivy a vzrušení z nových objevů, zatímco osmičky a sedmičky mohou společně dosáhnout úspěchu v podnikání díky kombinaci intuice a strategického plánování.

Číslo 8 je ovládáno Saturnem, reprezentující ambice, sílu a zaměření na úspěch. Narození 8., 17. nebo 26. dne hledají kompatibilitu s čísly 2, 4 a 7. Dvojky přinášejí emocionální oporu, čtyřky poskytují stabilní základ a sedmičky obohacují život osmiček hlubším pochopením a společným hledáním smyslu.

Číslo 9, ovládané Marsem, je charakterizováno jako silné, hrubé, perfekcionistické, s vybíravou povahou a krátkým tempem. Narození 9., 18. nebo 27. dne najdou sounáležitost s čísly 1, 4 a 5. Jedničky jsou pro devítky užitečné a dobře se hodí jak v podnikání, tak v životě a přátelství. Čtyřky a devítky by mohly mít tendenci k protikladům. Pětky se k devítkám chovají neutrálně, ale společně generují dobrou energii a fungují jako dobří společníci.

Související články

Zdroj: timesofindia.indiatimes.com