V našem každodenním životě se setkáváme s různými typy lidí, kteří na nás mohou mít různý dopad. Někteří nás inspirují a dodávají nám energii, zatímco jiní nám ji mohou nevědomky, či dokonce úmyslně, odsávat.

Ti, kteří nám berou energii, jsou často označováni jako energetičtí upíři. Tito jedinci mohou mít na naše fyzické a psychické zdraví značný negativní dopad. Abychom si mohli udržet dobré zdraví a životní pohodu, je důležité umět tyto energetické upíry rozpoznat.

Podívejte se na video Jak poznat energetické upíry a jak jim čelit z YT tvorby kanálu Lenky Procházkové – Černé

Zdroj: Youtube

Pocit vyčerpání a únavy po společně stráveném čase

Prvním a možná nejzřetelnějším indikátorem toho, že máte co dočinění s energetickým upírem, je pocit fyzického a emocionálního vyčerpání, který cítíte po interakci s určitou osobou. Tyto pocity mohou být mírné až extrémní, a obvykle se objeví těsně po setkání nebo rozhovoru s dotyčným.

Energetičtí upíři mají tendenci domáhat se vaší pozornosti a často se snaží transformovat každou konverzaci na téma, které je závislé na jejich osobních problémech nebo emocích.

Není neobvyklé, že po takových setkáních se můžete cítit emocionálně vyprázdnění, jako byste právě prošli psychickou bitvou. Tento druh únavy není jen o pocitu fyzického vyčerpání, ale i o ztrátě motivace dělat věci, které obvykle máte rádi. Energetičtí upíři často nevědomky hledají někoho, kdo by absorboval jejich negativní energii a problémy, což vede k tomu, že tato osoba se cítí vysátá a unavená.

Nedostatek reciprocit ve vztahu

Dalším důležitým signálem je, že vztah s energetickým upírem je často jednostranný. Zatímco vy můžete investovat čas, energii a emocionální podporu, od druhé strany nedostáváte téměř nic zpět. Tito lidé se mohou zdát sebe zaujatí, mluví převážně o sobě a svých problémech, a málokdy se opravdově zajímají o vaše záležitosti nebo pocity.

Nedostatek reciprocit v takových vztazích může vést k pocitu nedocenění a frustrace. Je důležité si uvědomit, že zdravé vztahy by měly být vyvážené, kde obě strany poskytují a přijímají podporu rovnoměrně.

Absence této rovnováhy může být varovným signálem, že osoba, se kterou trávíte čas, možná nepřispěje ke společnému dobru a vašemu osobnímu růstu, ale spíše vyžaduje vaši energii pro své vlastní potřeby bez ochoty něco vám vracet.

Pocit neklidu, úzkosti nebo negativních emocí před, během nebo po interakci

Třetím znakem, že se ve vašem životě může nacházet energetický upír, je, že pocity úzkosti, stresu nebo dokonce strachu se objevují v souvislosti s interakcí s touto osobou. Můžete se cítit neklidně již před setkáním, během něj se může objevovat pocit vnitřního napětí a po setkání mohou přetrvávat negativní emoce, kterých se obtížně zbavujete.

Tyto emoce mohou být vyvolány různými faktory jako je manipulativní chování, negativní komentáře nebo emoční zátěž, kterou tato osoba přenáší na vás. Energetický upír často používá manipulaci k tomu, aby získal to, co chce, což zahrnuje i udržování vás ve stavu neustálé emoční reakce, která mu umožňuje ovládat situaci a vaše reakce na ni.

Přítomnost těchto pocitů je významným indikátorem, že vztah není zdravý a může vyžadovat zvážení jeho omezení nebo dokonce ukončení. Je důležité naslouchat svým emocím a brát vážně jakékoli pocity nepohodlí, které mohou signalizovat, že vaše interakce s danou osobou není prospěšná.

Jak se chránit před energetickými upíry?

Identifikace energetických upírů ve vašem životě je prvním krokem k ochraně vaší osobní energie. Po rozpoznání těchto známek je důležité stanovit hranice, které vám pomohou zachovat si psychickou a emocionální pohodu. Někdy to může znamenat omezení času stráveného s těmito lidmi nebo dokonce úplné ukončení kontaktu.

Další krok zahrnuje zvýšení sebeuvědomění a posílení vlastní sebeúcty. Učení se, jak říkat „ne“ bez pocitu viny, je klíčové pro udržení zdravých vztahů a ochranu vaší energie. V neposlední řadě je důležité obklopovat se lidmi, kteří vás podporují a dodávají energii, což pomáhá vytvářet pozitivní a podporující sociální prostředí.

Energetičtí upíři mohou mít značný dopad na naše životy, ale se správnými nástroji a strategiemi je možné se chránit a udržet si emocionální a fyzickou pohodu. Rozpoznání známek, stanovení hranic a posílení sebeúcty jsou klíčové kroky na cestě k lepšímu a zdravějšímu životu.

Související články

Zdroj: businessinsider.com