Beran (21.3. - 20.4.)

Každý z nás má chvíle, kdy zapomeneme na to, jaký poklad se skrývá v hlubinách naší duše. Ale Berani? Ti si připomínají svou cenu s takovou samozřejmostí, že by to mohlo působit až nepřístojně. Nepotřebují ostatní, aby jim říkali, jak úžasní jsou, protože to už dávno vědí. A pokud někdo jiný nevidí tu záři, kterou mají, Beran to odškrtne jako technickou chybu na straně toho druhého. Pro ostatní je to potom jako červená na býka.

Ve světě, kde se zdá, že každý touží po potvrzení na sociálních sítích, Beran kráčí vpřed se vztyčenou hlavou, bez potřeby lajků. Ne, nejde o aroganci. Je to o tom poznat svou vlastní hodnotu a nechat ji zářit tak jasně, že nezáleží na tom, kolik lidí se dívá. Je to o tom, být věrný sobě, i když to znamená jít proti proudu.

Štír (24.10. - 22.11.)

Štíři jsou od přírody známí svou nezávislostí, odvahou a, jak by někteří mohli říct, sobeckostí. Ale nejedná se o sobectví ve zlém – je to o sobectví ve smyslu sebepéče. Nebojí se odstranit z života lidi, kteří je nepřijímají nebo jim nesvědčí. Mnozí z nás tento přístup potají obdivují, ale bojí se ho aplikovat, protože... No, nechceme přece vypadat jako sobci, že?

Štíři vzbuzují v lidech rozporuplné emoce svou radikální otevřeností a nekompromisním postojem k sobě samým. To, že se nebojí být sobečtí, může být pro někoho osvěžující, ale jinému způsobuje určité nepohodlí. Klíčem k pochopení jejich přístupu je rozlišení mezi sobectvím ve špatném slova smyslu a sebepéčí ve smyslu osobní integrity.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Mnozí lidé mohou Kozorohy považovat za chladné nebo vzdálené, ale Kozoroh si toho všimne jen okrajově. Jeho vnitřní klid a spokojenost je silnější než jakýkoliv venkovní odpor. Záleží mu jen na lidech ve svém blízkém okolí. Když večer uléhají, nejsou jeho myšlenky zaneřáděny pochybnostmi nebo obavami z názorů druhých – spí tvrdě, s vědomím, že jsou na správné cestě.

A to vede k otázce, kterou si možná kladete, vy, kdo hledáte úspěch a uznání: je lepší být milován nebo respektován? Kozoroh by vám odpověděl, že respekt je dlouhodobě výnosnější. Milován můžete být dnes a zítra již zapomenut, ale respekt vybuduje pevné základy a je to investice, která s vámi zůstane na celý život.

Související články