Probíhá 13. 4. 2013 - 14. 5. 2013

Vítání ptačího zpěvu 2013

Místo konání: Česká republika

Tažní ptáci přilétají ze svých zimovišť a ornitologové zvou na další ročník pozoruhodné akce, která zapustila kořeny v řadě zemí Evropy. V Česku probíhá jedenadvacátým rokem.

Jarní pozorování ptáků se koná po celé republice, tentokrát od 13. dubna až do 14. května. Nejvíce akcí připravili pořadatelé na víkend 4. a 5. května 2013.

Vycházky začínají brzy ráno, někde i večer

Přátelé přírody mohou s ornitology pozorovat ptactvo na desítkách míst České republiky a účastnit se rozmanitých doprovodných programů, které pořadatelé připravili.

Na řadě míst se uskuteční ukázky kroužkování ptáků s možností prohlédnout si opeřence zblízka a dozvědět se o kroužkování mnoho zajímavostí.

Organizátoři zpestřují své akce

 • přednáškami (obvykle den dva před vycházkou),
 • výstavkami peří,
 • hrami a soutěžemi pro děti,
 • ukázkami a kontrolami ptačích budek,
 • návštěvami záchranných stanic živočichů aj.

Podrobné informace o termínech a místech konání Vítání ptačího zpěvu 2013.

i

Tip: Řadu zajímavých informací o jarním příletu ptactva, jejich hnízdění i výskytu nabízejí mezinárodní stránky projektu Jaro ožívá. Ocení je dospělí i děti.

 

Z redakční pošty

V  sobotu 11. 5. 2013 se milovníci přírody v Košticích sešli již po třetí s ornitology z Bíliny — Jiřím Vaníkem a Annou Pikešovou. Přestože zatažená obloha nevěstila nic dobrého, všichni se vydali na procházku z Koštic do Vojnic.

Jiří Vaník již od časného rána odchytával u Vojnic ptactvo a připravoval pěvce ke kroužkování.

Anna Pikešová upozornila výletníky na poletující rorýse, holuby hřivnáče, nad polem kroužícího krahujce a na hlasy zpívající ptáčků. U autobusové zastávky vysvětlila přítomným, jak zacházet s handicapovanými a zraněnými jedinci, pokud na ně narazí. Vždy je třeba kontaktovat výhradně záchrannou stanici, která je specializovaná na ptáky.

Cestou se otevřel nádherný výhled na České středohoří, které je rájem pro drobné pěvce. Jezdí je sem pozorovat ornitologové z celé republiky  i ze zahraničí.

i

Nadšení vyvolal párek dlaska tlustozobého, tak nádherně zbarveného, že připomíná papoušky, a to i tvarem zobáku.

Naprostým unikátem v republikovém měřítku je četný výskyt krutihlava (erbovního ptáka bílinských ornitologů), slavíka a pěvušky. Všechny tyto pěvce (a mnohé další — pěnici,budníčka, strnada aj.) pak mohli účastníci akce vidět při kroužkování.

Závěrem akce ornitologové promluvili o letošním  ptákovi roku — břehuli říční — a o akcích k jeho ochraně. Dále pohovořili o činnosti a cílech České ornitologické společnosti:

 • ochraně ptáků zemědělské krajiny,
 • sledování příletů poslů jara,
 • mapování významných ptačích území,
 • pořádání jarního Vítání ptačího zpěvu a podzimního Festivalu ptactva,
 • koordinací celoevropského monitoringu běžných druhů ptáků,
 • vydávání odborných publikací a pořádání přednášek či konferencí aj.

Od roku 2007 svaz buduje ornitologický park Josefovské louky u Jaroměře, který má vytvořit vhodné podmínky pro návrat mokřadních ptáků na louky a nivy Metuje. Na tento projekt může přispět každý zájemce. Závěrem rozdali časopisy Svět ptáků a jiné vzdělávací materiály. Počasí se umoudřilo, ostatně po velkém dešti bývají prý pro pozorování ptactva nejlepší podmínky, protože ptáci se vydávají na lov a hojně zpívají. Návštěvníci akce odcházeli domů bohatší o nové poznatky.

Irena Hellerová

Další akce v tomto měsíci

Zpět na kalendář »
PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2018. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2018 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS