Kontakt

 

Vydavatel - sídlo společnosti

 

VLTAVA LABE MEDIA a.s.

U Trezorky 921/2

158 00 Praha 5 - Jinonice


Zákaznický servis - předplatné

 

Telefon: +420 272 015 020

e-mail: receptar@mojepredplatne.cz

 

Redakce

 

Radka Páleníková, ~8quRWf77.As1~l7VX~F2_9-48kmb
Telefon:  +420 272 015 111


Jana Bucharová, jana.bucharova@vlmedia.cz
Telefon:  +420 272 015 111

 

Inzerce

Další kontakty pro inzerenty a informace o inzerci

 

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS