Ochrana osobních údajů

Dobrovolným poskytnutím osobních údajů dávají čtenáři souhlas k tomu, aby provozovatel serveru iReceptář zpracovával  poskytnuté osobní údaje (zejména jméno, příjmení, případně jiné identifikační údaje) v rozsahu nezbytném k řádnému provozování internetových stránek, včetně zpřístupňování jejich obsahu veřejnosti nebo  poskytování tohoto obsahu jiným osobám, a dále včetně  správy a archivace článků a názorů k nim, a to na celou dobu provozování serveru iReceptář.

Osobní údaje jsou vždy zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy.  Ochrana a respektování Vašich práv jsou naší prioritou. 

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Společnost Tarsago Česká republika s.r.o. Vám garantuje všechna práva vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů a další práva vyplývající z § 11 a 21 zákona.

Od návštěvníků webových stránek získáváme osobní údaje včetně e-mailové adresy při on-line nákupu, registraci do soutěží, poskytování on-line zákaznických služeb apod. Takto získané osobní údaje se používají k účelům, k nimž je poskytli.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se ochrany osobních údajů nás prosím kontaktuje.

PředchozíDalší
Portál provozuje Tarsago | © 2018 VIZUS & Tarsago | kontakt | Používáme redakční systém Vizus CMS