Zní to jako snadná věc. Místo toho, abyste čekali na nevyhnutelné a třeba se strachovali, jak to jednou bude, rozdělíte svůj majetek už za života. Na vnučku, která se o vás stará, přepíšete svůj byt, protože si ho přece zaslouží.

Synovi a snaše necháte chalupu, přece se o ni už tolik let starají. A dcera vaší sestřenice dostane chatu. Jezdí na ni, nikoho jiného nezajímá, tak ji dostane. Když to ale neuděláte správně a s rozmyslem, může z toho být pěkná polízanice. Co byste si tedy měli ohlídat?

Stát se může cokoliv

Především si promyslete samotné darování. „Majetek vždy poskytuje určitý druh bezpečí. Někdy může být darování správná cesta, to když máte dobré vztahy v rodině, přesně víte, jak co chcete uspořádat a obdarování je rovnocenné,“ popisuje notářka Tereza Kubišová. „Nebo například ve chvíli, kdy je dárce ve stavu, kdy se sám nemůže o nemovitost starat.“

Zároveň notářka doporučuje do smlouvy vždy zapsat takzvané věcné břemeno, především v případě, že jde o dům nebo byt, kde bydlíte. Díky tomu si budete moct být jistí, že třeba budete mít, kde dožít. Nikdy totiž nevíte, co se může stát a jakmile něco darujete, už to zkrátka není vaše a ať se stane cokoli, nemůžete s tím nic dělat.

Správná smlouva

Měli jste pocit, že si jen tak doma řeknete, kdo co dostane, pak pošlete informaci o příslušné změně na katastr nemovitostí a bude hotovo? To jste se bohužel spletli. Jde přece jen o velký majetek a tak je nutné i s nejbližšími příbuznými sepsat darovací smlouvu. Ideálně s právníkem, či notářem, abyste se vyhnuli zbytečným chybám a nesprávným formulacím.

Smlouva musí být navíc opatřená ověřenými podpisy a až takovou můžete, spolu s návrhem na vklad do katastru nemovitostí, doručit na katastr. Počítejte i s poplatkem za změnu – ten činí ze zákona 2000 korun.

Nedaní se, ale...

Úspěšným sepsáním smlouvy a změnou v katastru to ale zdaleka nekončí. Pokud nemovitost darujete v rámci rodiny – přímo i pobočně, tedy například dětem nebo sourozencům, případně osobám žijícím trvale ve společné domácnosti (což může být třeba družka), jsou osvobození od placení daně z příjmu, která činí od letoška 24 % ceny nemovitosti. Pokud má ovšem tento dar hodnotu vyšší než 5 000 000 korun, stejně musí podat daňové přiznání.

Zároveň počítejte s tím, že v některých případech musíte i po darování zaplatit daň z příjmu, tedy hodnoty nemovitosti. S tím vám nejlépe poradí opět advokát, nebo i dobrý daňový poradce. Nový majitel pak musí v každém případě zaplatit hned v následujícím roce daň z nemovitosti a také se k ní, podáním daňového přiznání, přihlásit.

Vy už jste vlastně dědil

Pokud chcete nemovitost, třeba chatu, darovat některému ze svých zákonných dědiců, je zajímavá ještě jedna skutečnost. Pokud totiž dárce zemře do tří let od darování, započítává se nemovitost do dědického řízení.

Samozřejmě, že ji obdarovanému už nikdo nevezme. Ale pokud by její odhadní cena byla vyšší, než zákonný podíl z dědictví, nemá už nárok na nic dalšího.

Související články