Podmínky použití

Obecné podmínky

 

Provozovatelem tohoto serveru je společnost Tarsago Česká republika s.r.o., která vykonává autorská práva k jeho obsahu. Nakládání s obsahem serveru iReceptar.cz, který je chráněn autorským právem, se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Chcete-li kterýkoliv zveřejněný materiál užít, převzít dle §34 (1) c) autorského zákona, případně jej dále šířit či zpřístupňovat jiným způsobem, vyžádejte si prosím předem souhlas společnosti Tarsago Česká republika s.r.o.; bez tohoto souhlasu není užití, převzetí, šíření ani zpřístupňování zveřejněných materiálů dovoleno. Pokud není uvedeno jinak, je zdrojem grafických materiálu a fotografií Shutterstock.com a jejich užití, převzetí a šíření mimo iReceptář není dovoleno.

 

Autorská práva přispěvatelů k publikovaným materiálům

 

Provozovatel serveru nenese žádnou odpovědnost za obsah a správnost příspěvků jednotlivých uživatelů zejména v sekci diskuse a komentáře. Rovněž není odpovědný za obsah a správnost firemních prezentací a reklam, vložených na stránkách serveru. Uživatelé nejsou oprávněni vkládat do svých příspěvků firemní prezentace či reklamy; v případě zájmu o inzerci na serveru iReceptář se obraťte na naše inzertní oddělení.

Vložením obrazových či jiných materiálů do systému serveru souhlasí jejich vkladatelé s těmito podmínkami užití a potvrzují, že jsou autory těchto materiálů, vykonávají k nim autorská práva či mají souhlas vlastníka těchto práv k užití vkládaných materiálů. Zároveň vkladatelé prohlašují, že zveřejněním materiálu na serveru iReceptář.cz nedojde k porušení práv třetích osob a nevznikne provozovateli žádný závazek vůči třetím osobám, které mohou být na materiálech zobrazeny. V případě, že toto prohlášení vkladatele bude nepravdivé, je vkladatel povinen nahradit provozovateli serveru iReceptář veškerou způsobenou škodu.

Vložením materiálu poskytuje vkladatel provozovateli nevýhradní licenci k jeho použití. Licence je udělována pro území celého světa, na dobu trvání majetkových autorských práv a bez množstevního omezení. Licence je udělována s právem udělovat podlicence. Při užití materiálu vloženého na server iReceptář je provozovatel oprávněn užít tyto materiály vcelku nebo jejich část, a to nejen v jejich původní podobě (tj. v jaké byly odevzdány), ale je zejména oprávněn tyto materiály upravit či změnit, spojit je s jinými autorskými díly nebo je zařadit do souboru děl. Licence se poskytuje bezúplatně.

 

PředchozíDalší
Portál provozuje Tarsago | © 2018 VIZUS & Tarsago | kontakt | Používáme redakční systém Vizus CMS