Jak dobře nabrousit sekeru
13. 9. 2010

Jak dobře nabrousit sekeru

Pilník, smirkový papír, otáčivý brus a další nástroje jsou třeba ke správnému nabroušení sekery. Také pečlivost a trpělivost. Přečtěte si, nač při broušení dát pozor a jak brousit.

Dobře nabroušená sekera ulehčí štípání dřeva, odvětvení kmene či přitesání kůlu.

Po čase však každý nástroj potřebuje nabrousit, což vůbec není snadné.

Chce to pečlivost a také správné brusné nástroje.

Jak postupovat

Podstatné je, abychom oblouk ostří měli rovnoměrný a bez lomů. O tom se můžeme jednoduše přesvědčit, když ostří sekery omalujeme na papír. Na kresbě obrysu ostří je vidět i ten nejmenší nedostatek.

Linii ostří opravíme pilníkem:

Oblouk ostří vytváříme tak, aby pomyslná přímka mezi koncovými body oblouku ostří byla rovnoběžná s osou topůrka, případně, aby s touto osou svírala ostrý úhel (jen několik stupňů)

Dbáme, aby topůrko bylo rovnoběžné s osou ostří:

.

Po vytvoření linie oblouku ostří upravíme klínový úhel — úhel ostří. Důležité je zachovat původní úhel ostří sekery, který je dán jejím účelem. Sekeře vhodné ke štípání dříví odpovídá úhel mezi 15 až 20° (zkontrolujeme obkreslením).

Při práci používáme ostrý a pokud možno nový plochý pilník.

Při pilování hlavu sekery položíme a těsně přitiskneme k většímu a silnějšímu kusu prkna, abychom pilník mohli naklápět do požadovaného úhlu. Ostří pilujeme pravidelně z jedné i z druhé strany, aby mělo správný úhel v celé své délce. 

Úhel ostří upravíme tak, aby byl po celém ostří stejný:

 

 

Těžko však můžeme pilníkem opracovat nářadí vyrobené z ušlechtilé slitinové oceli. To je nářadí, které bylo podrobeno tepelné úpravě. V tomto případě obě fáze (krok 3 a 4) úpravy ostří vykonáme na brusu.

Ostří zjemňujeme a hladíme na mokrém kameni:


Pokud tvar zbroušeného ostří považujeme za vyhovující, můžeme se pustit do vlastního ostření, to znamená do zjemňování ostří.

Ostří zjemňujeme a hladíme na takzvaném mokrém kameni — jemném brusu s pomalým otáčením a vodním smáčením. Můžeme brousit ve směru otáčení i proti. Brousíme-li proti směru otáčení, bude ostří jemnější. Stále je důležité, abychom zachovali správný úhel ostří. Přispívá k tomu pevný postoj u brusu, loket opřený o bok i praxe. 

Jde to i smirkovým plátnem:

Pokud takový brus nemáme, použijeme plochý pilník obalený páskem smirkového plátna.

Nakonec ostří vyhladíme ručním brusným kamenem namazaným olejem.

Jiří Holý, České Budějovice

Pro Receptář.

Vložte nový komentář jako nepřihlášený uživatel nebo se přihlaste.
Povinné položky jsou označeny *

Napište číslicí výsledek příkladu: sedmplustři = 

Pokud jste již registrováni na iReceptáři, přihlaste se svým uživatelským jménem a heslem.
Povinné položky jsou označeny *

Diskuse

vložit dotaz »

broušení

(Jirka), 20. 12. 2011, 20:28

Uváděný systém broušení je zčásti chybný. Ostřit se musí vždy proti ostří, ne po ostří, jak ukazují obrázky výše! To je zásadní věc pro kvalitu ostření a ví to každý učeň, který dělá do železa.

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2018. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2018 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS