Jak používat lunární kalendář

Měsíc ovlivňuje život na Zemi a rostliny, které pěstujeme, mnoha způsoby. V lunárním kalendáři sledujeme, jakou tvář k nám obrací — zda temné novoluní či zářivý úplněk, zda dorůstá nebo couvá.

Dále je důležité, kterým hvězdným znamením Měsíc prochází, kdy vychází a kdy zapadá. Určitý vliv může mít i jeho klesání či stoupání, měsíční uzly, konstelace planet.

Zde se můžete blíže seznámit s obecnými principy, na kterých spočívá tradice zahradničení podle Měsíce a tím pádem i náš lunární kalendář (v němž naleznete konkrétní rady pro každý den).

Přibývající Měsíc a úplněk

Tak jako uvádí do pohybu příliv a odliv, může Měsíc působit i na vodu obsaženou v rostlinách. Když přibývá, vytahuje šťávy a vodu do listů, květů a plodů a podporuje tak nadzemní části rostlin v růstu. Je proto vhodné sít, vysazovat a starat se o rostliny, které pěstujeme pro jejich nadzemní část. Je doba vhodná pro přepichování sazeniček, přesazování i rozmnožování rostlin. V první čtvrti je působení Měsíce mírné, v druhé čtvrti narůstá. Vyvrcholením je úplněk, den, kdy rostliny, a možná nejen ony, síly Měsíce pocítí nejvíce. Setí a hnojení za úplňku má podle lunární tradice našich předků mimořádný význam.

Ubývající Měsíc a novoluní

Když měsíc ubývá, voda v rostlinách se stahuje do kořenů, pod zem. Je tedy vhodné sít, vysazovat a pečovat o rostliny, které pěstujeme především pro jejich hlízy a kořeny. Čím blíže k novoluní, tím je působení Měsíce klidnější a vede rostliny k odpočinku. Především v poslední čtvrti nastává doba vhodná k prořezávkám, protože rány roní méně mízy.

Ideální k ozdravným zásahům je novoluní — nový počátek všeho. Několik dní před novem a nov samotný je období jako stvořené k ošetření dřevin řezem i k prevenci a léčbě chorob a škůdců.

Při správném načasování, znalosti rostlin a trpělivé péči si bohatě vystačíte s přírodními přípravky a nemusíte svou zahradu znečišťovat pesticidy. Také na pomocníky, jako jsou ptáci, ježci, žáby, slunéčka, zlatoočky i čmeláci je dobré pamatovat.

Postavení Měsíce ve znamení zvěrokruhu

Měsíc na své pouti prochází nebeskými znameními zvěrokruhu a tím je aktivuje. Každé znamení zvěrokruhu má vliv na jiné části rostlin. Buď jsou to kořeny, listy, květy, nebo plody.

Pokud například Měsíc prochází znamením Berana, Střelce nebo Lva, budou jeho síly působit intenzivněji na plody. Věnujeme se proto především rostlinám, které pěstujeme pro plody (ať už jde o jejich výsev, hnojení, pletí, ošetřování).

Ve dnech listu, tedy ve dnech Ryb, Raka a Štíra, prospívá rostlinám zálivka, rosení a přihnojení a to zejména těm pokojovým, na kterých si ceníme krásných listů.

A podobně je to i s dalšími znameními, které mají na starosti kořeny a květy rostlin. Čtyřem rostlinným částem jsou také přiřazeny čtyři živly, které se střídají ve svém vlivu. Květy voní ve vzduchu, plody dozrávají ve slunečním ohni, kořeny tkví v zemi a listy se snoubí s vodou.

Stoupající a klesající Měsíc

Klesající a stoupající síla Měsíce nesouvisí s tím, zda náš souputník přibývá nebo ubývá, zda nám ukazuje úplněk nebo temný nov. Souvisí však s polohou Slunce a Měsíce vůči zvířetníkovým souhvězdím v pomyslném nebeském pásu a tím i se znameními zvěrokruhu, kterými Měsíc prochází. Části z nich je přisuzována stoupající síla, a Měsíc jimi procházející je proto stoupající Měsíc. Části z nich je přisuzována klesající síla, měsíc jimi procházející je klesající Měsíc.

  • Stoupající Měsíc je při mnohých činnostech alternativou přibývajícího Měsíce, je to období vhodné například pro roubování a očkování.

  • Klesající Měsíc přináší naopak období vhodné pro výsadby a přesazování a je alternativou k času ubývajícího Měsíce. Pokud prořezávky nemůžete provést za ubývajícího Měsíce, zvolte alespoň období klesající síly Měsíce.

Se stoupající a klesající silou Měsíce souvisí body obratu, kterými na své dráze prochází. Měsíc na ní 14 dní stoupá (tehdy disponuje stoupající silou), na obloze ho vidíme výše a výše, pak se ocitne Zemi nejdál, projde bodem obratu, a dalších 14 dní klesá. Pak se ocitne Zemi nejblíže, projde druhým bodem obratu a opět stoupá.

V krajních bodech své dráhy, kdy je Zemi nejblíže či naopak nejdál, může být jeho působení nevyzpytatelné. Lunární tradice tyto dny vždy doporučovala věnovat odpočinku a vyhnout se buď všem, nebo alespoň některým pěstitelským činnostem.

Lunární uzly

Také lunární uzly jsou události, při kterých necháváme půdu a rostliny raději odpočívat. Lunární uzly jsou body, ve kterých se dráha Měsíce z našeho pohledu kříží s dráhou Slunce. Toto setkání luny a „ohnivým drakem“ může rostlinám působit stres a zásahy, které v té době provedeme, nemusí mít žádaný efekt.

Východ a západ Měsíce

Lunární kalendář vám vypočte přesnou dobu, kdy Měsíc vychází a zapadá v místě, kde se nacházíte. Proč je dobré znát tyto údaje? Lunární tradice praví, že pokud semínka zasejete okolo doby, kdy měsíc vychází či zapadá, budou klíčit ochotněji a mladé rostlinky budou vitálnější.

Konstelace Slunce, Měsíce a planet

Podobně jako z našeho pohledu prochází Měsíc různými nebeskými znameními zvěrokruhu (a vytváří tak jakýsi velký ciferník na obloze, podle kterého se naši předci odedávna orientovali a v němž hledali souvislosti s jevy probíhajícími na Zemi), tak se v různých pozicích nacházejí i další kosmická tělesa. Některé vzájemné pozice jsou pro růst rostlin a práci s nimi příznivé, jiné nikoli. Pokud chcete vliv vesmírných sil vyzkoušet dokonale, můžete i k těmto aspektům přihlédnout. Vliv fáze Měsíce a znamení, kterým prochází, je nicméně důležitější.

Akční letáky