Štítky: koenzym Q 10

Koenzym Q 10 a cholesterol
Zdraví
25. 10. 2012

Koenzym Q 10 a cholesterol

Jako u všeho i u cholesterolu je důležitá míra. Podle některých výzkumů mají téměř tři čtvrtiny dospělých hladinu cholesterolu vyšší, než by měli mít. Přitom vysoká hladina cholesterolu v krvi je hlavním rizikovým faktorem kardiovaskulárních chorob. Co s tím? Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS