Štítky: energetický audit

Energetický štítek, audit a průkaz: V čem je rozdíl?

Energetický štítek, audit a průkaz: V čem je rozdíl?

Často ani nevíme, že existují. Ale pro získání různých státních podpor a dotací je potřebujeme: energetický štítek obálky budov, průkaz energetické náročnosti budov a energetický audit. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS